KNOWLEDGE HYPERMARKET


Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства

Гіпермаркет Знань>>Етика>>Етика 6 клас>>Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства


1. Коли виникла мораль.

2. Як зберігаються моральні цінності суспільства.

3. Що таке загальнолюдські цінності.

4. Як мораль регулює відносини між людьми.


Після цього уроку ви зможете:
Витлумачувати поняття «загальнолюдські цінності»;
Характеризувати поняття «любов», «милосердя», «добро», «правда» тощо як загальнолюдські цінності;
Висловлювати судження про роль моральних цінностей у житті людини;
Аналізувати ситуації, застосовуючи засвоєні моральні приписи.


Поняття,  яке  треба  вміти  застосовувати:  загальнолюдські цінності.


1. Коли виникла мораль
З уроків всесвітньої історії ви знаєте, що паростки духовності були властиві людині й за найдавніших часів. Археологічні знахідки свідчать, що дуже давно люди почали виявляти турботу одне про одного. Попри суворі умови життя вони доглядали хворих та піклувалися про дітей, вшановували померлих і прагнули полегшити будні живих. Такі вчинки свідчать про зародження моралі. Вчені на підставі археологічних знахідок дійшли висновку, що найдавніші моральні правила стосувалися праці (з певного віку дитину привчали до неї), споживання їжі (одночасно й порівну), взаємин дорослих і дітей, старпіих та молодших, чоловіків та жінок. Проте однозначної відповіді на запитання: «Коли виникла мораль?» - немає, так само як немає відповідей на запитання: «Коли народився перший художник?» або «Коли людина вперше відчула сором?».


Має прихильників думка, що мораль, тобто норми, правила, цінності взірцевої (такої, якій належить бути) поведінки, існувала завжди як ідеал, як вища досконалість. Щоправда, люди, позбавлені досвіду або засліплені злом, можуть бути дуже далекими від неї. Тож сенс людського життя - відкривати одвічні істини добра, милосердя, справедливості, подаровані Богом. На доказ цієї думки наводять чимало прикладів утілення моральної мудрості в різних народів, що не втратили свого значення й нині, а також життя подвижників, пророків, святих, Сина Божого Ісуса Христа, призначенням яких було вказати шлях морального вдосконалення.


В етиці становлення моралі пов'язують з розвитком суспільства. Мораль зародилася тоді, коли люди почали обмежувати себе, поступаючись власними інтересами перед іншими. Пригадавши життя давніх людських спільнот, ви наведете чимало фактів, які свідчать про відмінне від сучасного уявлення про належну поведінку. Що глибше занурюватиметеся в минуле, то спостерігатимете помітнішу роль зовнішнього примусу щодо людини. Це й заборони вдаватися до якихось дій під страхом смерті або вигнання - табу, і звичаї, і традиції, і давні закони. Що ж до моралі, то вона формувалася як приписи поведінки, які людина висуває перед собою, беручи на себе відповідальність за свої вчинки.

Прочитайте поданий нижче текст та поміркуйте в загальному колі.
-    З якою моральною нормою пов'язано традицію «страшних» написів у найдавніших книжках?
-    Як пов'язані мораль, звичаї та традиції?


Хай точить його невсипущий чер‘вяк

Ще й досі дехто переконаний, що вкрасти книжку чи не повернути її господарю - не гріх. Через це з давніх часів було вироблено особливі заходи проти книгокрадів. Колись у бібліотеках Західної Європи найцінніші книги приковували до їхніх місць ланцюгами. Та одним з найцікавіших заходів проти цього зла був засіб, який широко практикувався на Україні. На полях книги чи на початку її писалося міцне закляття або й лайка до того, хто захотів би книжку привласнити. У давні часи такий спосіб виявлявся ефективним. Ось зразки таких написів: «Хто хотів би цю книжку віддалити з цього місця, той буде мати зі мною справу перед Божим судом», «Хай ця книга перебуває в цій церкві вічно, а хто її візьме, хай буде проклятий, хай буде засуджений на невгасимий вогонь і хай точить його невсипущий черв'як». На одному рукописі 18 століття стояв навіть такий двовірш:
Хто би мав сю книгу вкрасти,

Тому сім літ свині пасти.


Незважаючи на такі закляття, книги все-таки крали: нові їх власники, щоб зняти з себе закляття, старанно вишкрібали чи виривали «страшні» написи.   


Валерій Шевчук

2. Як зберігаються моральні цінності суспільства
Найповнішою скарбницею морального досвіду кожного народу є його мова. З-поміж перших слів, засвоєних людиною, чимало моральних: добре, чемний, неслухняний... Слово - це наш перший учитель моралі, бо слухаючи мамині казки, бабусині колисанки, ми навчаємося співставляти з поняттям «добро» вчинки інших людей і власні. Опановуючи етику, ви повсякчас стикаєтеся з новими словами. Це не лише наукові поняття - терміни, як-от: моральність, права людини, суспільна справед-ливість, норми моралі тощо. Більшість «етичних» слів - загальновживані. Опрацьовуючи в п'ятому класі поняття «вихованість», ви встановлювали зв'язки між словами вихований - ввічливий - чемний - ґречний - моральний, з'ясовували, чи доречно вживаєте синоніми, чи знаєте, якими відтінками вони відрізняються. Отже, засвоюючи мову, ми засвоюємо й моральний досвід попередніх поколінь.

Моральні цінності суспільства втілено також у прислів'ях, приказках, крилатих висловах. Короткі й влучні, вони живуть сотні й тисячі літ, втілюючи найвищу мудрість - як бути Людиною. На кожному уроці етики ви звертаєтеся до таких висловів. Тож, безперечно, помічали, що вони часто мандрують від народу до народу. їх залюбки переказують, поглиблюючи й доповнюючи, філософи, письменники, вчені. Такі вислови збирають у спеціальних виданнях - словниках фразеологізмів, крилатих слів, енциклопедіях афоризмів тощо. Цікаво, що збірники крилатих слів відомі з дуже давніх часів. Наприклад, за Київської Русі на наших землях велику популярність мали книги «Бджола», «Ізборник Святослава», у яких було вміщено крилаті вислови з Біблії, творів грецьких філософів, подвижників християнської церкви.


Моральний досвід людства втілено у фольклорних творах, передусім казках, переказах та в художній літературі. На уроках етики ви часто звертаєтеся до прикладів з літератури. Ідеями добра й краси просякнуті твори майстрів пензля, скульпторів та інших митців, яких ваблять таємниці людської душі. Отже, мистецтво - щедре джерело морального досвіду.


Моральні цінності споконвіку втілювалися у звичаях та традиціях. Торік на уроках етики йшлося, приміром, про моральні норми українського народу, які від покоління до покоління передавали традиції гостинності, пошанування роду, батьків, рідної землі, людини праці. На сторожі моральності - й релігійні віровчення та церква. Недарма, щоб зрозуміти сутність багатьох моральних понять, ми звертаємося до релігійних текстів - притч, повчань, молитов, заповідей.


Моральні цінності людства здавна становили основу законів. Сучасні закони найвищою цінністю визначають життя. Вони ґрунтуються насамперед на таких цінностях, як свобода, рівність, справедливість. Сучасні закони визначають як злочин вбивство, крадіжку, приниження честі й гідності людини та багато інших проявів порушення моральних норм.


Прочитайте зразки дитячого мовлення та поміркуйте. Чи завжди вживання слова свідчить про засвоєння моральної норми? Чи достатньо знати про мораль, щоб бути моральною людиною?


Мама, вкладаючи сина спати:
-    Бачиш, дитятко, сьогодні я не зробила тобі жодного зауваження.

Син:
-    Молодець! Завжди будь така чемна!

                           * * *

-    Матусю, ти мене сьогодні будеш купати?
-    Звичайно, мій любий.
-    Але ж я цілий день був слухняний.

                          * * *

-    Я її не ображаю, я її тільки смикаю за коси.
                          * * *

Бабуся розказує казку:
-    Стали вони жити-поживати і добра наживати...
Тато, почувши розмову, запитує:
-    А ти знаєш, синку, що таке добро?
-    Звичайно. Це - морозиво!


3. Що таке загальнолюдські цінності
Опанувати матеріал про загальнолюдські цінності вам допоможе гра «У всесвіті Добра». Для її проведення виконайте такі завдання.

Об'єднайтеся у три команди мандрівників у всесвіті Добра.


Підготуйте для кожної команди аркуші паперу, фломастери.


•  Оберіть для кожної команди одну з планет, до якої вона подорожуватиме.
Вирушіть у подорож до планет «Батьки і діти», «Милосердя», «Ввічливість», виконуючи подані нижче завдання для кожної команди.


•  Подорожуючи, об'єднайтеся по троє-п'ятеро у дві малі групи для швидкого виконання передбачених подорожжю завдань. Кожна група має обрати одну з наведених притч і поміркувати над запитаннями:
1.    Якій темі присвячено твір?
2.    Які цінності втілено в притчі?


•  Вислухайте в команді результати кожної групи й визначте, що спільного в змісті притч, чого вони навчають. Подумайте, якими рисами характеру могли б відрізнятися люди, що живуть на кожній із планет, запишіть цей перелік на аркуші або намалюйте портрет мешканця цієї планети.
•  Обміняйтеся в загальному колі враженнями від подорожі,
зробіть висновок про сутність загальнолюдських цінностей.


Завдання для подорожі на планету «Батьки і діти»

Притча про блудного сина (з Євангелія від Луки)

В одного чоловіка було два сини. Якось молодший сказав батькові: «Дай мені, батьку, належну частину маєтку!». Зібрав син молодший усе, та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, - і він став бідувати. Пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався й сказав: «Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину! Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: "Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе... Недостойний я вже зватися сином твоїм; прийми мене, як одного зі своїх наймитів..." І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, батько вгледів його, - і переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йому, і почав цілувати його! І озвався до нього той син: «Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе і недостойний вже зватися сином твоїм» ... А батько рабам своїм каже: «Принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, - будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий - і ожив, був пропав - і знайшовся!». І почали веселитись вони.


А син старший його був на полі. І коли він ішов й наближався до дому, почув музики та танці. І покликав одного зо слуг, та й спитав: «Що це таке?». А той каже йому: «То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, - бо ж здоровим його він прийняв». І розгнівався той, - і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько й став просити його. А той і каже до батька: «Ото, стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, - ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я... Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, -ти для нього звелів заколоти теля відгодоване» ... І сказав тоді батько: «Ти завжди зо мною, дитино, і все моє - то твоє! Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий - і ожив, був пропав - і знайшовся!».


Що далі

Коли моя бабуся вирушала навідати свою маму, вона відводила на це три дні. Один день ішов, щоб доїхати туди на бричці, запряженій кіньми, ще один - аби розповісти і послухати останні новини, посидівши трохи в кухні, а трохи у саду, і третій день - на дорогу назад.

Коли моя мати їздила до своєї мами, то їй потрібно було два дні. Вона добиралася потягом і, якщо їй щастило з пересадками, приїжджала того самого дня під вечір. Мама розповідала бабусі останні вісті, вислуховувала новини навзаєм і наступного дня від'їжджала.

Мені, щоб провідати мою маму, потрібно лише півгодини. Я приїжджаю машиною, затримуюся в неї десять хвилин і поспішаю назад, бо діти нудяться, а я, як завжди, не встигаю зробити закупи у супермаркеті.

Скільки часу потрібно буде моїй дочці, щоб відвідати мене?

Завдання для подорожі на планету «Милосердя»

Дитяча оповідка

Трилітній Олександр:
-    Розкажи мені про злого вовка. Десятилітня Оксана:
-    Немає злих вовків, є тільки вовки нещасливі.


Скорпіон

Один монах сидів на березі річечки, заглибившись у роздуми. Коли розплющив очі, то помітив скорпіона, який упав у воду й відчайдушно борсався, намагаючись зо всіх сил втриматися на поверхні та вирятуватися.


Сповнений співчуття, монах занурив руку у воду, зловив скорпіона й випустив його на берег. Скорпіон у відповідь несподівано і боляче вжалив свого добродія.


Монах повернувся до своїх роздумів, але коли невдовзі розплющив очі, то побачив, що скорпіон знову звалився у воду.


Витягнув його й удруге, але і цього разу скорпіон укусив свого рятівника, та так, що той аж скрикнув із болю. І втретє сталося так само. У монаха від болю на очі навернулися сльози.


Селянин, що спостерігав за цим, вигукнув: «Чого ти вперто допомагаєш цьому нікчемному створінню, яке, замість подяки, завдає тобі страждання?».


«Ми обидва підкоряємося голосу нашої природи, - відповів монах. -Скорпіон створений, аби жалити, а я - щоб виявляти милосердя».


Завдання для подорожі на планету «Ввічливість»

Ввічливість та уважність

Одного разу до старого мудреця прийшов у науку юнак.
-    Для чого тобі моя мудрість? - спитав старий.
-    Хочу стати непереможним, - відповів юнак.
-    Для цього не треба вчитися. Достатньо бути ввічливим, доброзичливим, уважним. Ввічливість та доброзичливість допоможуть тобі зажити поваги в інших. Уважність дасть змогу помічати дрібниці й уникати суперечок та конфліктів. А це й зробить тебе непереможним.
-    Чому?
-    Тому що тобі не буде з ким змагатися, ти не матимеш ворогів.
  

Ліхтар для сліпого

За давніх часів у Японії користувалися ліхтарями з бамбуку й паперу зі свічкою всередині. Якось сліпому, що гостював у друга, запропонували такий ліхтар.
-    Він мені ні до чого, - відповів той, - адже світло й темрява для мене однакові.
-    Я знаю, що тобі не потрібен ліхтар, щоб освітлювати шлях, - мовив друг. - Проте якщо ти йтимеш без ліхтаря, хтось інший може на тебе наштовхнутися. Тому бери. Потурбувавшись про інших, ти потурбуєшся і про себе.
Загальнолюдські цінності - моральні норми, які є спільними для різних народів та культур і які втілено в найкращих людський рисах та взаєминах, таких як добро, краса, справедливість, милосердя.


4. Як мораль регулює відносини між людьми

Вплив моралі на стосунки між людьми можна порівняти зі старовинним годинником на вежі: зрушений з місця маятник приводить у рух велике коліща, яке, повільно обертаючись, змушує рухатися дрібніші, до яких прикріплені стрілки. Маятник - то приписи моралі, а коліщата - розум і серце. Пробуджені мораллю, вони спонукають кожного з нас оцінювати вчинки та слова, схвалювати або засуджувати їх. Отож ми міркуємо: «Петро вчинив добре, бо був справедливим та чесним. А от вчинок Сашка - не гідний поваги, бо хлопець казав неправду». На нашу поведінку мораль впливає через норми (правила, приписи) та цінності, які ми сприймаємо як взірці. Схвалюючи або засуджуючи, мораль виступає повелінням, спонукою, як треба чинити та думати, щоб бути Людиною. Саме тому моральні настанови мають форму спонукальних речень: «Шануй батька й матір!», «Люби ближнього як самого себе!», «Не чини іншим того, чого собі не бажаєш!». Отже, мораль дає змогу співвіднести наші реальні вчинки із взірцевими. Найістотнішою особливістю моралі є те, що вона спонукає кожного з нас самого оцінювати вчинки, вибирати між добром і злом. Ви вже знаєте, що на сторожі моральності кожної людини чатує її совість.


І. Дайте відповіді на запитання й оцініть себе, зарахувавши за відповіді 1-8 по 1 балу, 9-10 - по 2 бали.


1. Які факти життя людей за найдавніших часів свідчать про зародження моралі?

2. З чим в етиці пов'язують виникнення та розвиток моралі?

3. Чим відрізняється моральний вплив на людину від впливу звичаїв, традицій, законів?

4. Як пов'язані мораль, звичаї та традиції?

5. Як пов'язані моральні норми та норми права?

6. Про які джерела морального досвіду знаєте?

7. Чи можна твердити, що перші уроки моральності людина здобуває, засвоюючи мову?

8. Які цінності називають загальнолюдськими? Наведіть кілька прикладів.

9. На прикладі відомої вам української традиції або традиції іншого народу поясніть, як звичаї та традиції бережуть моральні цінності суспільства.

10. Поясніть на прикладі, як моральні норми та цінності впливають на нашу поведінку.


II. Роздивіться ще раз картину, вміщену на початку параграфа. Як ви гадаєте, чому втілені в ній цінності є загальнолюдськими? Висловлення починайте словами: «Батьківська любов є загальнолюдською цінністю, бо ...», «Милосердя є загальнолюдською цінністю, бо ...», «Вміння прощати є загальнолюдською цінністю, бо...»


1. Давньоруський книжник залишив у літописі таке міркування: «Книги - це ріки, що напоюють всесвіт увесь. Це джерела    мудрості, бо є у книгах незмірна глибина...» Яку думку він обстоював? Поясніть на прикладах, чому художня література є джерелом морального досвіду.


2. Оберіть одне з поданих нижче прислів'їв та напишіть за його змістом невеличкий твір-повчання. Твір почніть, наприклад, такими словами: «Це прислів'я навчає того, як ...»


Батькова й материна любов із морського дна рятує (Українське прислів'я).


Добром за добро відплачує кожен, добром за зло - тільки справжня людина (Татарське прислів'я).


Чого собі не бажаєш, нероби й іншим (Китайське прислів'я).


3.    Підготуйте розповідь про літературного героя, приклад якого вважаєте цінним для себе.


Етика. 6 клас. Данилевська О., Пометун О.


Матеріали з етики, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з етики для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.