KNOWLEDGE HYPERMARKET


Живлення, його типи. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 6 клас. Повні уроки>>Природознавство: Живлення, його типи. Повні уроки


Тема. Живлення і його типи.

Содержание

Мета уроку:

  • познайомитися з процесом живлення у організмів і його різновидами.

Задачі уроку:

  • вивчити що таке живлення та його типи.

Основні терміни:

  • живлення, хемотрофи, фототрофи, автотрофи, гетеротрофи, паразити, автотрофний та гетеротрофний тип живлення.

Хід уроку

Процес споживання енергії і речовин називається живленням. Енергія потрібна для того, щоб:
-    здійснювався синтез речовин, необхідних для росту організму;
-    скорочувалися м'язи і передавалися нервові імпульси;
-    речовини могли транспортуватися з клітини в клітину;
-    температура тіла підтримувалася постійною.
Це тільки основні процеси, для яких потрібна енергія. Крім того, енергія використовується організмами для створення електричних розрядів, біолюмінесценції і багато чого іншого.
 Priroda6 5 1.jpg
Мал. 1 Сонце – джерело життя на Землі
Не кожний тип енергії придатний для використання. Організми можна класифікувати за джерелами поглинання енергії таким чином:
-    хемотрофи синтезують органічні речовини за рахунок енергії хімічних зв'язків.
-    фототрофи синтезують органічні речовини за рахунок енергії світла. Діти, що зображено на малюнку 1?
Процес фототрофного живлення називається фотосинтезом.
Фототрофи - це рослини і деякі бактерії (у т.ч. синьозелені водорості).
До хемотрофів відноситься багато бактерій. Діти, для кращого розуміння залежності тварин від рослин в процесі живлення пропоную вам переглянути наступне відео. Відео 1 «Травні ланцюги» 


Організми, що живуть за рахунок неорганічних джерел вуглецю (наприклад, вуглекислого газу), називаються автотрофами. Ті ж, хто використовує органічні джерела вуглецю, називаються гетеротрофами. До автотрофам відносять усі рослини і деякі бактерії. Гетеротрофи - тварини, гриби і більшість бактерій. Деякі організми (наприклад, евгленові) не можна віднести тільки до однієї з цих категорій, оскільки вони можуть живитися як автотрофний, так і гетеротрофний. Такі організми називаються міксотрофними.
В цілому можна сказати, що гетеротрофи залежать від автотрофів, що поставляють їм органічні речовини. Учні, зверніть увагу на малюнок 2. Що саме ви там бачите?
 Priroda6 5 2.jpg
Мал. 2 Залежність тварин і рослин по процесу живлення
Хемосинтезуючі бактерії отримують енергію від різних хімічних реакцій - окислення водню, сірки, заліза, аміаку і інших речовин. Учні, на малюну 3 зображені ці бактерії.
 Файл:Priroda6 5 3.gif
Мал. 3 Ці бактерії окислюють сірку
Найбільш суттєва відмінність між тваринами і рослинами в способі живлення.
Автотрофне живлення не закінчується хемосинтезом і фотосинтезом. Важливу роль грає отримання рослинами і тваринами мінеральних речовин. Їх недолік призводить до різних захворювань. Як приклад автотрофного типу живлення, пропоную вам переглянути відео 2 «Фотосинтез»Зелені рослини отримують із зовнішнього середовища одні лише неорганічні речовини: воду, мінеральні солі з грунту і вуглекислий газ з повітря. З цих неорганічних речовин в клітинах зеленої рослини створюються органічні речовини. Такий спосіб живлення називають рослинним або автотрофним.
Жодна тварина не може жити за рахунок неорганічних речовин і створювати з них у своєму тілі органічні речовини. На відміну від рослин тварині потрібні для живлення складні органічні речовини: білки, жири і вуглеводи, які вони отримують, поїдаючи рослини або інших тварин. Такий тип живлення називається тваринним або гетеротрофним.
Гетеротрофне живлення. Гетеротрофний (тобто використовуючи готові органічні сполуки) живиться тварини, гриби, комахоїдні рослини і більшість бактерій. Друзі, на малюнку 4 зображено приклад такого типу живлення. Що ви бачите?
Виживання гетеротрофних організмів тісно пов'язане з активністю автотрофов. Процес живлення гетеротрофів можна умовно розділити на п'ять великих стадій: поглинання їжі, переварювання, транспорт, асиміляція і екскреція.
 Priroda6 5 4.gif
Мал. 4 Венерина мухоловка поповнює запас мінеральних солей за рахунок комах
Існує два типи гетеротрофного живлення.
1.Голозойний, коли завдяки складному комплексу травних ферментів організм може споживати складні, найчастіше тверді, органічні з'єднання.
2.Сапротрофний, коли організм живиться розчинами простих органічних речовин. Іноді вони виділяють ферменти безпосередньо на субстрат, а потім всмоктують поживні речовини, що утворилися. Знищуючи мертві рослини і тварини, сапротрофи відіграють важливу роль в кругообігу речовин.
Крім того, тварини, голозойно, що живляться, діляться на мікрофагів, що поглинають їжу дрібними частками, і макрофагів, що поглинають їжу великими шматками.
По способу життя гетеротрофів можна розділити на:
- вільноживучих, коли організми вільно живуть в певному середовищі (серед них можуть бути хижаки, травоїдні, плодоїдні, трупоядные і так далі);
- симбіотичних, коли організми існують спільно, отримуючи від цього взаємну вигоду.
Так, в травному тракті жуйних живуть війкові, такі, що живляться целюлозою. Вони перетворюють її на з'єднання, придатні для самих жуйних;
- паразитичних, коли організм мешкає на поверхні (ектопаразит) або усередині тіла хазяїна (ендопаразит), живлячись за його рахунок.
Паразити бувають облігатними (не здатні жити інакше) і факультативними (за певних умов можуть переходити на інший тип живлення). Пропоную вам наступне відео. Відео 3 «Гриби-паразити»


Найбільш поширені способи захоплення їжі тваринами:
- за допомогою псевдоподій (амеби); псевдоподії оточують харчову частку, укладаючи її в травну вакуоль, наповнену ферментами; Учні, подивіться на малюнок 5.
 Priroda6 5 5.jpg
Мал. 5 Амеба та її травна вакуоль
- за допомогою вій (наприклад, інфузорії); розташовані недалеко від ротової порожнини ряди вій женуть воду з шматочками їжі (наприклад, бактеріями), що знаходяться в ній, всередину, де їжа фільтрується іншими віями. Фільтрація може здійснюватися також за допомогою щетин, вусів (вусаті кити) і т. п.;
- за допомогою щупалець (каракатиці); їжа захоплюється щупальцями (іноді перед цим жертва паралізується отрутою), після чого поглинається;
- зіскоблювання (садовий равлик); їжа зіскоблюється за допомогою спеціальної терки, розташованої на язиці, після чого перетирається в ротовій порожнині;
- заковтування; глотки деяких тварин настільки великі, що навіть великі шматки їжі можуть пройти в них без попереднього розжовування; Друзі, подивіться на малюнок 6. Це яскравий приклад заковтування твариною.
- всмоктування; так живляться тварини, що вживають рідку їжу.
Всмоктування (можливо, з попереднім проколюванням джерела їжі) здійснюється за допомогою зміненого ротового апарату (зазвичай, хоботка).
 Priroda6 5 6.jpg
Мал. 6 Ведмідь заковтує їжу.
Тварини відрізняються від рослин розвитком пристосувань для схоплювання їжі. У амеби для цього служать псевдоніжки. У інфузорій навколоротові вії створюють безперервний струм води із зваженими в ній частками у напрямі до ротового отвору. Гідри, медузи, восьминоги захоплюють їжу щупальцями, хребетні тварини - щелепами, озброєними зубами, або дзьобом, лапами, у деяких тварин лапи мають гострі кігті і т. п.
Таким чином, відмінності тварин від рослин за типом живлення визначають і усі інші їх особливості: здатність до пересування, розвиток травної, дихальної, кровоносної і видільної систем, нервової системи і органів чуття, різних способів захоплення їжі.

Контролюючий блок


1.    Дайте визначення що таке живлення.
2.    В чому схожість та відмінність хемотрофів та фторотрофів? Відповіді дайте у вигляді таблиці.
3.    Наведіть яскраві приклади гетеротрофного типу живлення.
4.    Що таке паразити? Наведіть їх класифікацію з прикладами.
5.    Намалюйте ланцюг автотрофного типу живлення  в природі.

Список використаної літератури

1) Урок на тему «Свойства живых систем» Андреєва Н. Б.., вчителя біології, м. Соль-Ілецьк, сш №2.
2)  Урок на тему «Організм та його властивості» Павленко Т. І.., вчителя біології,  м. Київ, сш №7.
3) Урок на тему «Живлення та його різновиди»  Малишкіна А.В.,  м. Дніпропетровськ, школа №3.
4) Рянжин С.В., “Экологический букварь”, СПб, Печатный двор, 2008.
5) Мамонтова В. Г., “Царства природи”, Київ, 2008.
6) Мирошкина С.М., “Природа. Жизнь”, 2008.


 Відредаговано та вислано Чепець Т.П.


Над уроком працювали:

Андреєва Н.Б.

Павленко Т.І.

Малишкіна А.В.

Чепець Т.П.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Природознавство > Природознавство 6 клас