KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до теми: «Поезія українського бароко»

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>> Українська література: Поезія. Іван Величковський. Фігурні вірші. Семен Климовський - давня любовна лірика

Домашнє завдання до предмету Українська література 9 клас.

Тема «Поезія українського бароко».


Розгляд теми: Поезія. Іван Величковський. Фігурні вірші. Семен Климовський - давня любовна лірика                                          До теми «Поезія українського бароко»


І. Тестове завдання з одним варіантом відповіді


1.Найяскравіший представник української барокової поезії:

а) С.Климовський;
б) Л.Барнович;
в) І.Величковський.


2. Вкажіть рукописну збірку І.Величковського, у якій він використовує двадцять видів курйозної поезії:

а) «Млеко од овці пастору належне»;
б) «Вірші про Дедала»;
в) «Зегар з полузегарком».


3. Найважливіша  особливість курйозного вірша:

а) перевага форми над змістом;
б) ідейне навантаження;
в) використання риторичних фігур.


4. Поетична збірка І.Величковського «Млеко од овці пастору належне» розпочинається різновидом  вірша, який автор назвав…

а) «рак літеральний»;
б) «абетковий»;
в) «ехо».


5.Зразком давньої любовної лірики вважають поезію:

а) «Засвіт встали козаченьки» М.Чурай;
б) «Їхав козак за Дунай» С.Климовського;
в) «Два кольори» Д.Павличка.


6.Хто вважає версію пісні «Їхав козак за Дунай» власним фольклорним скарбом?

а) Росіяни;
б) поляки;
в) німці.

ІІ. Доповніть твердження:


1.Найпомітніший культурний осередок ХVІІ-ХVІІІ ст., де творив свої поетичні шедеври І.Величковський був…
2.Харківський «козак-піснетворець» – це…
3.Фігурний вірш ще в античному світі запровадив…
4.Курйозний вірш відрізняється від фігурного тим, що…
5.Курйозне віршуванняч І.Величковський називав…
6.Композицію пісні «Їхав козак за Дунай» С.Климовського становить…

Відповіді:

І рівень. 1в; 2а; 3б; 4в; 5а; 6в.
ІІ рівень. 1.Чернігів. 2.Семен Климовський. 3.Сіммій Родоський. 4.Курйозний вірш незвичайний за формою з поєднанням зорових та слухових елементів; у фігурному вірші домінує графічна форма: трикутник, піраміда, прапорець тощо. 5. «Штуки поетицкі». 6.Діалог між козаком, який їде в похід, та коханою дівчиною.

                                                


Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці


Календарно-тематичне планування з української літератури, завдання та відповіді школяру онлайн, курси учителю з української літератури скачати

Предмети > Українська література > Українська література 9 клас > Поезія Іван Величковський Фігурні вірші Семен Климовський давня любовна лірика > Поезія Іван Величковський Фігурні вірші Семен Климовський давня любовна лірика. Домашнє завдання