KNOWLEDGE HYPERMARKET


Загальні відомості про мiнеральні добрива. Проблеми охорони природи

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 10 клас>> Загальні відомості про мiнеральні добрива. Проблеми охорони природи

Солі фосфатної кислоти називають фосфатами. Фосфатна кислота Н3Р04 як триосновна утворює три ряди солей:

Na3P04, Са3(Р04)2 — середні солі — фосфати;

Na2HP04, СаНР04 — кислі солі — гідрофосфати;

NaH2P04, Са(Н2Р04)2 — кислі солі — дигідрофосфати.


Розгляньте наведені вище приклади і зробіть висновок, які фосфати являють собою середні, а які кислі солі (чому?). Як ви можете пояснити назви «гідрофосфат» і «дигідрофосфат»?


Фосфати, як правило, у воді нерозчинні, за винятком фосфатів лужних металів і амонію. Але кислі фосфати розчиняються у воді. Цю властивість фосфатів використовують у сільськогосподарській практиці. Оскільки рослини можуть вбирати з ґрунту солі з корисними елементами лише у вигляді розчинів, фосфати необхідні для їх живлення, можуть засвоюватися тільки у вигляді розчинних сполук. Ось чому під час виробництва фосфатних добрив добувають кислі фосфати із середніх, які зустрічаються в природі у вигляді мінералів фосфоритів і апатитів.


Лабораторна робота 6

Ознайомлення із зразками фосфатних добрив

Розгляньте видані вам фосфатні добрива і занотуйте у зошит їхню назву, хімічну формулу, опишіть їхній зовнішній вигляд.

Отже, ви дізналися, що важливими фосфатними добривами є такі:

подвійний суперфосфат — Са(Н2Р04)2;

простий суперфосфат — Са(Н2Р04)2 + CaS04;

преципітат — СаНР04 • 2Н2О;

фосфоритне борошно — Са3(Р04)2.


Зайкесій Анастасій Григорович
(1842—1931)

Відомий український учений-агроном, один з перших організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Росії. Народився на Полтавщині, закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського (Одеського) університету, з 1884 p.— професор Харківського університету. Наукова спадщина багатогранна, включає праці з агрохімії, фізіологи рослин, агротехніки, селекції, тваринництва бджільництва. Він уперше запропонував спосіб рядкового внесення мінеральних та органічних добрив. Зробив великий внесок у справу виведення вітчизняних сортів пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, визначив найефективніші добрива для цих культур.


Останнім часом широкого розповсюдження набули комбіновані добрива, які містять кілька необхідних рослинам елементів. Наприклад, Нітроген у комбінації з Фосфором входять до складу добрив, які називаються амофосами — NH4H2P04, (NH4)2HP04.


Хімічні формули амофосів запишіть у зошит і для кожного з них зазначте хімічну назву.


Якщо амофоси змішати з калійною селітрою, то утворюється амофоска — комбіноване добриво, що містить Нітроген, Фосфор і Калій.


Розвиток агрохімії пов'язаний з працями Д. І. Менделєєва, який досліджував роль вапнування ґрунтів, був ініціатором вивчення у ґрунтових умовах ефективності кісткового борошна (містить Са3(Р04)2) і суперфосфату; передбачав, що «ера фосфатних добрив ще настане».

В Україні важливі дослідження з питань агрохімії, фізіології рослин і ґрунтознавства пов'язані з працями професора Харківського університету А. Є. Зайкевича і професора Київського університету, пізніше — професора Інституту фізіології рослин АН України академіка П. А. Власюка.


Власюк Петро Антипович
(1905—1980)

Відомий український учений,  академік, спеціаліст у галузі агрохімії, фізіології рослин, ґрунтознавства. Народився на Черкащині, закінчив Уманський і Ленінградський (Санкт-Петербурзький) сільськогосподарські інститути, з 1931 р.— професор Уманського інституту, з 1947 по 1956 — професор Київського університету  ім. Т. Шевченка,  далі — голова Відділу сільськогосподарських наук АН України. Працював у НДІ цукрового буряку, Інституті ботаніки АН України, понад 20 років був директором Інституту фізіології рослин АН України. Досліджував хімічні елементи, які потрібні рослинам у мікро- й ультрамікродозах, вивчав їх вплив на розвиток і врожайність сільськогосподарських культур. Довів, що при аміачному живленні Манган у рослинах діє як сильний окисник, а при нітратному — як сильний відновник, що Манган як мікроелемент сприяє економії С02 у процесі фотосинтезу, а також відпливу продуктів асиміляції з листків до коренів. Розробив нові види мікродобрив.


ЗАавдання для самоконтролю
1. Як відбувається кругообіг Нітрогену в природі?
2. Напишіть рівняння у молекулярній, повній і скороченій йонних формах таких реакцій:
а)  фосфат калію + нітрат барію;
б)  фосфат кальцію + сульфатна кислота;
в) фосфат кальцію + фосфатна кислота.
3. Унаслідок нейтралізації гідроксиду натрію масою 20 г фосфатною кислотою масою 49 г утворюється сіль
(а)  фосфат натрію;
(б)  гідрофосфат натрію;
(в)  дигідрофосфат натрію.
Маса утвореної солі становить
(г)  30 г;                            (є) 90 г;
(д)  60 г;                           (є) 120 г.
4. Якщо відомо, що масова частка дигідрофосфату кальцію і суперфосфаті становить 35 %, то масова частка оксиду фосфо ру (V) у цьому добриві становитиме
(а)  21, 2 %;                      (в) 68,6 %;
(б)  42,4 %;                       (г) 50 %.Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Хімія, 10 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Планування з хімії, підручники та книги онлайн, курси та завдання з хімії для 10 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.