KNOWLEDGE HYPERMARKET


Задачі до теми Правильні многокутники

Математика 9 клас

Правильні многокутники.Довжина кола й площа круга 

Задачі та вправи, самоперевірка до теми "  Правильні многокутники.Довжина кола й площа круга"


Тести

Задача №1
Радіус кола, описаного навколо квадрата, дорівнює T67 1.jpgсм. Знайти сторону квадрата та радіус вписаного в нього кола.
T67 2.jpg


Задача №2
Радіус кола , вписаного в правильний шестикутник, дорівнює T67 3.jpgсм. Знайти сторону шестикутника та радіус описаного навколо нього кола.
T67 4.jpg

Задача №3
Сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює T67 5.jpgсм. Знайти сторону квадрата, вписаного в це коло.
T67 6.jpg

Задача №4
Навколо квадрата зі стороною 6 см описане коло, а навколо кола описано правильний шестикутник, навколо якого описано коло. Знайдіть радіус цього кола.

T67 7.jpg

Задача №5
Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, якщо його внутрішній кут дорівнює 1680.

А) 5-кутник; б) 10- кутник ; в) 18-кутник ; г) 30-кутник

Предмети > Математика > Математика 9 клас > Правильні многокутники.Довжина кола й площа круга > Правильні многокутники.Довжина кола й площа круга. Задачі та вправи, самоперевірка