KNOWLEDGE HYPERMARKET


Заміна прямої мови непрямою. Синоніміка різних способів передачі прямої мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Заміна прямої мови непрямою. Синоніміка різних способів передачі прямої мови


Заміна прямої мови непрямою. Синоніміка різних способів передачі прямої мови.


§ 5. Заміна прямої мови непрямою

Запам’ятаймо

Речення з прямою мовою передбачають відтворення чужого висловлювання зі збереженням його лексики та синтаксичної будови. Речення з прямою мовою можна замінити реченням непрямою мовою. Непряма мова зберігає лише зміст висловленої кимось думки.

Для заміни прямої мови непрямою використовують:

1. Складне речення із сполучником що: А хмари біліли, і гомоніли сині потоки: «Справедлива душа чарується небом, а чорна — смертю» (Гр. Тютюнник).→ А хмари біліли, і гомоніли сині потоки про те, що справедлива душа чарується небом, а чорна — смертю.

2. Складне речення із сполучником щоб: «Намалюйте мені оцю ніч, — каже до Берестецького Марися Павлівна. — Настрій оцей, і нічну музику неба, і птахів отих, що їх нам не видно» (О. Гончар). → Марися Павлівна попросила Берестецького, щоб він намалював їй оцю ніч, настрій оцей, і нічну музику неба, і птахів отих, що їх їм не видно.

3. Складне речення із сполучником чи: «Мамо, — питаю, — то льони цвітуть?» (О. Гончар). → Питаю в мами, чи то льони цвітуть.

4. Складне речення із сполучником хай (нехай): Учитель порадив: «Усі збирайтесь о сьомій». → Учитель порадив, хай би всі збирались о сьомій.

5. Складне речення із сполучниками ніби, мов, немов, наче, неначе: «Право на побачення треба заробити», — міркував Борис Савович (О. Гончар). → Борис Савович міркував, ніби право на побачення треба заробити.

6. Просте речення, ускладнене вставною конструкцією, що вказує на джерело повідомлення: Газети повідомляють: «У цьому році очікується високий урожай збіжжя». → У цьому році, за повідомленням газет, очікується високий урожай збіжжя.

7. Просте речення з поширеним додатком: Мама йому строго наказала: «Не виходь до вуличних хлопчаків!» (За В. Винниченком). → Мама йому строго наказала не виходити до вуличних хлопчаків.

41.        

Запишіть речення, замінивши їх різними видами речень з непрямою мовою.

1. Командир американської ракети-носія «Колумбія» Кевін Кригель сказав про першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка: «Нам пощастило мати в екіпажі такого досвідченого пілота» (Із кн. «Я пізнаю світ»). 2. За народними піснями, парубок, захоплюючись дівчиною, порівнює її з панною, на що вона з гідністю відповідає: «А я не панна — я господиня, в мене полотен повная скриня» (Л. Орел). 3. «Мамо, кавуни доспівають восени. А як розріжеш, то пахнуть весною!» — так казав малий Тересь, коли вони обідали кавуном із чорним хлібом, сидячи на стерні під копою пшениці (Т. Масенко). 4. Годилося б запам'ятати слова Бориса Олійника: «Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним. Істинно так, коли маємо хліб на столі» (В. Скуратівський). 5. Згадаймо слова письменника Джералда Даррела: «Пам'ятайте, що в рослин і тварин немає депутатів, за них нікому заступитися, крім нас, людей, які разом з ними населяють планету» (А.Давидов).

42.

I. Прочитайте. Напишіть переказ тексту, використовуючи конструкції з прямою і непрямою мовою.

Ворожіння в ніч під Андрія

  День св. Андрія Первозваного припадає на 13-те грудня. Хоч Андрій Первозваний — християнський святий, але в народній традиції звичаї й обряди в цей день мають стародавній, дохристиянський характер: угадування майбутньої долі, заклинання.

  Бігали дівчата попід вікна слухати. Оце підбіжить під вікно тієї хати, де багато дітей, стане й слухає. А в хаті саме бешкетують діти. Мати свариться на них: «Сядь, Івасю!» Дівчина сердита відбігає від вікна, бо почути «сядь» означає, що вона сидітиме «в дівках» ще цілий рік.

   Під вікном другої хати інша з дівчат почула, як господиня до свого чоловіка або сина сказала: «Іди, Грицю, корові дай сіна!» Це добрий знак, бо сказане «йди» віщує весілля. Інколи дівчата не тільки слухали, а й гукали під вікном: «Дядьку, де ключі?» Господар, що хотів пожартувати з дівчатами, відповідав: «У вівсі, щоб посивіли ви всі!» Але зараз же додавав: «Ні, ні, дівчата, у пшениці — щоб ви були молодиці!» — «Дякуємо», — чулось у відповідь. І весела дівоча юрба зі сміхом і вереском вибігала на вулицю (За О. Воропаем).

   II. Розгляньте репродукцію картини (М.Пимоненко. «Святочне ворожіння») та підготуйте її опис, пригадавши пам'ятку у рубриці «Пригадаймо».

43.

Складіть і запишіть десять складних речень з прямою мовою, використавши сполучники що, щоб, чи, мов, немов, наче, неначе, хай, нехай, ніби.

44.   

I. Запишіть подані вислови в різних варіантах за зразком.

Зразок.

• «Родина — це основне мікросередовище, що формує характер, вдачу людини», — стверджував дослідник В. Підопригора.

• Дослідник В. Підопригора стверджував, що родина — це основне мікросередовище, яке формує характер, вдачу людини...

• Родина, за твердженням дослідника В. Підопригори, — це основне мікросередовище, що формує характер, вдачу людини.

Психолог Вільям Штерн каже: «Вирішальним у характері є не певні риси, їхня сила, а те, як ці риси поєднані, що людина вважає головним».

«Сила характеру, — каже Костянтин Ушинський, — без огляду на те, який він є, — скарб, нічим не замінний. Але ця сила сліпа. Вона однаково готова руйнувати й творити залежно від спрямування її».

II. Поміркуйте вголос, що позитивного і негативного є у вашому характері. Використовуйте при цьому конструкції з непрямою мовою на зразок: мама каже, що; тато помічає, ніби; друзі стверджують, наче...

45.

Прочитайте. Знайдіть у тексті стилістично забарвлені слова. До якої лексичної групи вони належать? Поясніть значення цих слів. До якого словника (з тих, що є в додатках підручника) ви б внесли ці слова? Чому?

Усміхнімось

Бабуся виховує внучку:

— Ну скільки можна по дискотеках бігати?! Отямся. Почитай краще класиків, у їхніх творах є відповіді на всі запитання.
— Цікаво, а що вони радять робити, якщо комп увесь час висне?

46.

I. Прочитайте. Напишіть вільний диктант, використовуючи різні способи відтворення чужої мови. Записуйте лише правильні варіанти висловлювань.

Вчимося культури мови

Про активні дієприкметники

  Псують милозвучність, стрункість, простоту й ускладнюють вимову незграбні спроби живосилом застосувати в українському реченні невластиву форму активного дієприкметника! Ось невдала фраза з одного сучасного оповідання: «Нам важко бачити тебе прикутим і страждаючим». Можна поставити замість дієприкметника особове дієслово: «Нам важко бачити, як ти страждаєш прикутий»; можна скористатись і прикметником дієслівного походження: «Нам важко бачити тебе прикутим і стражденним».

  Інколи можна замінити активний дієприкметник дієприслівником від того ж дієслова або іменником іншого кореня. Замість неправильно складеної фрази: «Під час обговорення доповіді всі виступаючі зазначали важливість поставленого питання» можна сказати: «Під час обговорення доповіді всі присутні, виступаючи, зазначали важливість поставленого питання» або: «Під час обговорення доповіді всі промовці зазначали...» Тим, кому потрібно протокольної точності, можна скористатись описовою конструкцією: «Усі присутні, що виступали, зазначали...»

Як бачимо, є багато різних способів, щоб, не порушуючи милозвучності української мови, правильно й точно передати те, що в російській мові передається активними дієприкметниками (За Б. Антоненком-Давидовичем).

II. Скориставшись поданими в тексті рекомендаціями, відредагуйте наведені речення.

1. Колись хвилюючі багатьох слова нині втратили свою первинну силу. 2. Працюючий на новому комп'ютері учень не був обізнані із його особливостями. 3. У руках подорожуючих були валізи. 4. Бажаючі взяти участь в екскурсії повинні записатися в адміністратора. 5. Адміністрація попереджає, що відпочиваючі мають здавати ключі від номерів черговому.

Запам’ятаймо

Невласне пряма мова — це спосіб відтворення чужої мови, який використовують у художньому стилі, коли письменник ніби перевтілюється у свого героя, говорить його вустами: Он йде Маланка. Мала, суха, чорна, у чистій сорочці, в старенькій свитці. Андрій не бачить її обличчя, але знає, що у неї спущені додолу очі й затиснені губи. Ми хоч бідні, але чесні. Хоч живемо з пучок, проте й для нас є місце в церкві. Коло неї Гафійка. Наче молода щепа з панського саду (М. Коцюбинський).

47.

I. Спишіть. Підкресліть речення з невласне прямою мовою.

Десять років тривав похід. Світ було пройдено. Мільйони людей упали до ніг Александрові, але... щораз тяжче ставало на душі Діогена. Він знав багато, він бачив багато, але те, що він бачив, не викликало вже радості в нього. З одного і по другий край світу народи гнулись у тяжкім ярмі рабства. Мінялись царі, одних сатрапів заступали інші, але доля народу від цього не кращала.

Це були живі мудрі істини, і Діоген поринув у думи. Причиною загибелі всіх царств і його батьківщини Греції було рабство. Лише вільна людина може любити й захищати свою батьківщину. Воля збільшує сили народів (За І. Сенченком).

II. Розгляньте репродукцію картини «Діоген і Олександр Македонський» (Копія невідомого художника з картини Дж.Б. Тьєполо). Пригадайте легенду про Діогена й Александра Македонського, яка вам відома з уроків зарубіжної літератури чи історії Стародавнього світу, а також вислів філософа: «Відійди, не застуй мені сонце». Передайте зміст легенди, використовуючи речення з невласне прямою мовою.

Із бабусиної скрині і не тільки

48.

I. Прочитайте текст, розподіливши між собою репліки.

Перші (другі, треті) півні співають — вислови на позначення часу (вечірнього, нічного, ранкового).

Синоніми: до перших півнів — дуже пізно, до півночі; після других півнів — опівночі; після третіх півнів — на світанку, вдосвіта, коли розвидниться.

Ярослава. Ви ж мене сьогодні не чекайте рано: у нас дискотека.
Бабуся. Але ж ти повернешся до перших півнів?
Ярослава. А коли це — до перших півнів?
Дмитро. Бабуся думає, що ми все про півнів знаємо. Ми ж знаємо тільки тих третіх півнів, що в Шевченка: «Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів...» А як по правді, то я не можу сказати, який це час.
Ярослава. І все-таки про третіх півнів можна здогадатися. Це дуже рано, удосвіта, коли ще не прокинулися всі люди. А що ж означають перші та другі півні?
Бабуся. У нашій міфології півня ще називають буди-мир.
Ярослава. Яка цікава назва — будить мир!
Бабуся. Перші півні співають о десятій годині вечора. Оце тобі треба до цього часу повернутися.
Дмитро. Півні, виходить, стежать, як минає нічний час.
Бабуся. Це такий годинник, досить точний, хоч хвилини півні й не відлічують.
Ярослава. Я б сказала, що це курячий годинник, бо не тільки півні стежать за нічним часом.
Дмитро. Здогадуюсь, що ти маєш на увазі. Пам'ятаєш, бабусю, як ти нас просила зібрати курчат увечері? Кури ж рано вмощуються на сідало, лягають спати. А ми б ще бігали й бігали...
Бабуся. Авжеж, ви не хотіли рано, з курми, вкладатися спати. Зате й півень не міг вас розбудити.
Ярослава. Бо це годинник для дорослих.
Дмитро. Ті, що ходять на дискотеку, теж мають його дотримуватись, правда, бабусю?
Бабуся. Звичайно, бо справжня радість може бути не тільки від дискотеки, а й від ранкового співу півнів. Вони так гарно вітають народження нового дня!

II. Пригадайте назви фольклорних і літературних творів, у яких згадується півень. Письмово стисло перекажіть сюжет одного з цих творів.

Готуємося до диктанту —- повторюємо орфографію

49.

I. Пригадайте орфограму «Вживання м'якого знака». Виконайте тестове завдання.

М'який знак пишеться в усіх словах рядка:

А хар..ківський, плач..те, рибал..ський, сторон..ці
Б кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний
В чигирин..ський, на сопіл..ці, ріж..те, лазур..ю
Г перевір..те, пан..ство, т..мяний, кін..чик
Ґ вигул..кнути, конс..єрж, зат..марений, ц..кувати

II. Доберіть і запишіть 20 слів з орфограмою «Вживання м'якого знака».

50.

Запишіть, знявши риску і розкривши дужки.

Справ(е, и)длива, зб(и, е)райтеся, збі(жж, ж)я, ракета/носій, ек(е, і)паж, жив(е, и)мо, па(н, нн)а, побач(енн, ен)я, досві(д, т)чений, з гідніс(тт, т)ю, розріж(е, и)ш, д(е, и)путати, зас(е, и)ляють, боро(дь, ть)ба, з/під, обли(ч, чч)я, старо/давня, не/мов, не/наче, ні/бито, мікро/середовище, міркува(ння, ня), мило/звучність, о/пів/ночі, у/досвіта, народж(ин, ен, енн)я.


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Підручники та книги по всім предметам, домашня робота, онлайн бібліотеки книжок, плани конспектів уроків з української мови, реферати та конспекти уроків з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.