KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 9 клас

Українська мова 9 клас в ході інтерактивного навчання познайомить дітей з такими темами як пряма і непряма мова , складне речення і його ознаки, складносурядне речення, складнопідрядне речення, безсполучникове складне речення, складне речення з різними видами зв’язку. Конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з української мови розміщено на Гіпермаркеті знань. Інтерактивне навчання - це крок в напрямку до майбутнього!


Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас

Вступ
1. Вступ. Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі.
2. Просте неускладнене й ускладнене речення. Види простого речення, їх істотні ознаки.
3. Основні правила правопису.
4. Удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних явищ. Складні випадки слововживання.
5. РЗМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки; стилі, типи мовлення.
6. РЗМ №2. Стислий переказ тексту наукового стилю. Підготовка до здачі усного контрольного переказу.


Пряма і непряма мова                           
7. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Інтонація речень з прямою мовою. Розділові знаки при прямій і непрямій мові.
8. Заміна прямої мови непрямою. Синоніміка різних способів передачі прямої мови.
9-10. РЗМ №З. Підготовка до контрольного вибіркового переказу тексту наукового стилю (на основі кількох джерел). РЗМ №4. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел).
11. Робота над помилками. Діалог. Інтонація речень з діалогом. Розділові знаки при діалозі.
12. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Використання цитування як виражального засобу усного та писемного мовлення.
13. Узагальнення вивченого, підготовка до контрольної роботи.
14. Тематична контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення. Пряма і непряма мова. Контрольне читання мовчки.


Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення
                                          
15. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком.
16. Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.
17. Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між ними.
18. Інтонація складносурядного речення. Синонімія складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень.
19. Узагальнення теми.

Складнопідрядне речення
                       
20. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.
21. Основні види підрядних речень. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.
22. Складнопідрядні речення з підрядними означальними.
23. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними.
24. РЗМ № 5. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Підготовка до здачі усного контрольного твору.
25. РЗМ № 6. Письмовий контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.
26. Робота над помилками, допущеними у контрольному творі. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.
27. Тренувальні вправи.
28. Контрольна робота (диктант).
29. Тренувальні вправи. Тематична контрольна робота №2 (тестові завдання). Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення.
30. Аналіз контрольних робіт. Узагальнення вивченого у І семестрі.
31. РЗМ № 7. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей).
32. РЗМ № 8. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.                                                  
33-34. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в СПР. Інтонація складнопідрядних речень. Синоніміка речень. Тренувальні вправи.
35. РЗМ №9. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу. Підготовка до контрольної здачі діалогу.


Безсполучникове складне речення
36. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки
37. РЗМ №10. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (підготовка до контрольного переказу).
38. РЗМ №11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
39. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (кома і крапка з комою).
40. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (двокрапка).
41. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (тире).
42. Інтонація безсполучникових складних речень.
43. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.
44. Контрольна робота. Складнопідрядне речення. Безсполучникове складне речення.


Складне речення з різними видами зв’язку

45. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки в таких реченнях.
46. РЗМ №12. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі.
47-48. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.
49. Синоніміка речень із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.
50-51. Використання складних синонімічних конструкцій. Тренувальні вправи.
52. РЗМ № 12. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі.
Складне речення з різними видами зв’язку.

53-54. Складне синтаксичне ціле, його ознаки.
55-56. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
57. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме й нове.
58. Розподіл тексту на мікротеми, членування речень на відоме й нове, співвідношення ССЦ з абзацом.
59. РЗМ № 13. Оповідання на самостійно обрану тему.
60. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій.
61. Оптимальне структурування ССЦ у висловлюваннях, що належать до різних типів мовлення.
62. РЗМ № 14. Ділові папери. Заява. Автобіогафія.
63. Тренувальні вправи.
64. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання.
65. Складне синтаксичне ціле. Тренувальні вправи.
66. Контрольна робота. Складне речення з різними видами зв’язку. Складне синтаксичне ціле.

Уроки українська мова онлайн, уроки українська мова, методичні розробки українська мова, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.