KNOWLEDGE HYPERMARKET


Запорозькі козаки як романтичні герої.

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 7 клас>>Зарубіжна література: Запорозькі козаки як романтичні герої. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків. ТЛ: романтичний герой, композиція.

Композиція художнього твору.
Читаючи повість Андрія Чайковського «За сестрою», ти, мабуть, помітив, що вона, окрім сюжету з його елементами (експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка), має ще й позасюжетні елементи. Вони не впливають на розвиток подій у творі, а лише допомагають глибше й рельєфніше відтворити реалії зображуваного в ньому (опис приміщення, пейзаж, портрет героя). Особливо помітними тут є висловлювання дійових осіб (монолог, діалог, полілог), які оживляють розповідь, роблять її динамічнішою, глибше розкривають характери героїв повісті. Усі ці частини називають компонентами художнього твору, і саме вони становлять його композицію. Отже, композиція (з латин. — складання, створення) — це будова художнього твору, розташування й співвідношення всіх його компонентів: сюжетних, позасюжетних елементів, висловлювань героїв твору тощо.


1.    Який із названих елементів твору є позасюжетним: а) зав'язка б) кульмінація; в) опис приміщення; г) розв'язка?

2.    Який із названих елементів твору є сюжетним: а) портрет героя б) розвиток дії; в) пейзаж; г) монолог?

3. Установи відповідність між термінами та їхніми визначеннями: А. Сюжет; Б. Композиція; В. Інтер'єр; Г. Експозиція; Ґ. Повість.

4.    У чому полягає відмінність між композицією й сюжетом художнього твору?

5.    Визнач кульмінаційні моменти в повісті. Який із них найголовніший, тобто найнапруженіший емоційно? Обґрунтуй свій вибір.

6.    Визнач позасюжетні елементи повісті Андрія Чайковського «За сестрою».

7.   Яку роль, на твою думку, відіграють у творі позасюжетні елементи?

8.    Що спільного в повісті Андрія Чайковського «За сестрою» й романі Вальтера Скотта «Айвенго»?

9.    Чи всі ілюстрації до повісті відображають сюжетні елементи? Який позасюжетий елемент ти замовив би художнику-ілюстратору?
10.    Добери заголовки до кожної частини повісті й запиши їх у зошит.


До характеристики Павлуся склади план, у якому міститимуться відомості про вік, зовнішність головного героя, його характер, уподобання, здібності, учинки.


На дозвіллі.   
Радимо прочитати повість «Побратими», яка є першою частиною історичного роману Андрія Чайковського «Сагайдачний».
•    Я знаю, що таке героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція художнього твору.
•    Я можу проаналізувати повість і визначити її жанрові ознаки.
•    Я можу охарактеризувати козаків-запорожців.
•    Я можу скласти план до характеристики Павлуся.
•    Я вмію з'ясовувати фольклорні мотиви й засоби в повісті Андрія Чайковського «За сестрою».
•    Я вмію висловлювати власні судження про геройство й лицарську відвагу головного героя.

О.М. Авраменко "Українська література 7 клас" Вислано читачами інтернет-сайту

Планування української літератури, підручники та книги з української літератури 7 класу, курси та завдання з літератури для 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.