KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зарубіжна література 9 клас. Повні уроки

Зарубіжна література 9 клас містить ексклюзивні уроки з зарубіжної літератури. Бароко,  класицизм, просвітництво, романтизм, реалізм – всі ці стилі письменства  відкриють перед школярами дивний й цікавий  світ художньої літератури. Учні матимуть змогу не лише ознайомитись з обов’язковою програмою з предмету, а й здобути велику кількість додаткових знань. 

Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 5 клас1.  Бароко. Повні уроки як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.  Визначення бароко як літературного напряму.
2.   Педро Кальдерон. Повні уроки — видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя — це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.
3.   Філософсько-моральний конфлікт драми. Повні уроки.
4.   Причини і наслідки еволюцій образу Сехісмундо. Повні уроки


Із літератури класицизму
5.    Класицизм. Повні уроки,як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму. ТЛ.  Визначення класицизму як літературного напряму XVII ст.
6.    Мольєр — комедіограф. Повні уроки, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.
7.    «Міщанин-шляхтич». Повні уроки. Втілення в комедії рис класицистичної комедії (герой - носій однієї пристрасті).
8.     Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена.Повні уроки
9.     Засоби творення смішного в комедії. Повні уроки. Виховний потенціал твору.
10.   П. Бомарше. «Весілля Фігаро». Повні уроки Урок позакласного читання .
11.   Контрольна робота № 1 (тести) Література європейського бароко. Педро Кальдерон. Література класицизму. Мольєр.


Із літератури XVIII століття. Просвітництво
12.     Просвітництво як літературна епоха. Повні уроки Урок розвитку зв'язного мовлення(Підготовка проекту з використанням мультимедійних технологій з метою представлення літературної епохи). Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість тощо).
13.      Вольтер. Повні уроки «Простак». Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.
14. Конфлікт «природної людини» Гурона. Повні уроки і французького суспільства як центральний у творі. ТЛ. Визначення поняття філософська повість, її жанрові ознаки (головними героями є нелюди, а філософські ідеї; логіка розвитку подій зумовлена не логікою людських вчинків, а логікою філософської полеміки тощо).
15. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору, Гурон і Гордон у Бастилії.
16.  Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.
17.    Контрольний твір на тему: «Проблема добра і зла в комедії Вольтера «Простак»
18.    Йоганн Вольфганґ Гете. Повні уроки. Життєвий і творчий шлях. Гете і Просвітництво.
19.    Трагедія «Фауст» . Повні уроки — вершина творчості Гете і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.
20.  Образ Фауста. Повні уроки, як втілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.
21.   Опозиція Фауст — Мефістофель. Повні уроки, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.
22.    Контрольна робота № 2 (відповіді на запитання) Із літератури XVIII ст. Вольтер «Простак», Гете «Фауст».
23.    Йоганн Крістоф Шиллер. Повні уроки.  Естетичні  погляди письменника. Просвітницька тематика його драм.
24.    «Вільгельм Телль» народна драма.Повні уроки. Поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.
25.    Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.
26.   Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення. Контрольний домашній твір за драмою Й. К. Шиллера «Вільгельм Телль».


Із літератури романтизму
27.   Особливості романтизму.Повні уроки як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники. ТЛ Визначення поняття романтизм.
28.    Урок розвитку зв'язного мовлення
Захист рефератів на тему: «Особливості розвитку романтизму в Німеччині (Новаліс, Гофман, Гейне та ін.), Англії (поети «озерної школи», Скотт та ін.), Франції (Жорж Санд, Гюго та ін.) та США (По, Купер та ін.).
29.     Ернст Теодор Амадей Гофман.Повні уроки    —  багатогранний митець-романтик.
30. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер» - шедевр романтичної казки-новели.
31.  Протистояння митця та філістера — основний конфлікт казки-новели. Сатирико-метафоричний зміст твору. Іронія і гротеск у творі. ТЛ. Визначення поняття гротеск.
32.  Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого і заземлено-буденного, потворного.
33.    Контрольна робота № 3 (анкета головного героя) Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер».
34.    Підсумковий урок
35.   Генріх Гейне — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму.
36.    «Чому троянди немов живі», «Коли розлучаються двоє», «Не знаю, що стало зо мною...». Любов - - першооснова життя.
37.   «Вечірні промені ясні», «Вмирають люди і роки», «Хотів би я слово єдине...». Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.
38.  Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму.
39.    «Мій дух як ніч...». Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості. «Прометей». Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета. ТЛ. Визначення поняття байронічний герой.
40.   Поема «Мазепа», історична основа та романтичний міф.
41.   Риси романтичного героя в образі Мазепи.
42.    Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір-опис за картиною Луї Буланже «Страждання Мазепи» (1827).
43.     Адам Міцкевич. Творчість Адама Міцкевича -апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні, відтворення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети»).
44.    «Кримські сонети» (№4 «Буря», №6 «Бахчисарай», №8 «Гробниця Потоцької», №14 «Пілігрим»). Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів».
45.    Риси романтизму в монолозі Конрада («Дзяди», сцена II, Імпровізація).
46.     Контрольна робота № 4 (контрольний літературний диктант) Генріх Гейне, Джордж Байрон, А дам Міцкевич.


Від романтизму до реалізму
47.     Олександр Пушкін . Повні уроки — видатний російський поет.
48.    Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна . Повні уроки «До моря», «Я вас любив.,.», «Я мить чудову пам'ятаю...», «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...».
49.   О. Пушкін. «Пам'ятник».Повні уроки Урок розвитку зв'язного мовлення. Ідейно-художній аналіз поетичного твору.

50.    Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін» . Повні уроки — соціально-психологічний роман О. С. Пушкіна у віршах. ТЛ. Визначення понять: роман у віршах, соціально-психологічний роман.
51. Онєгін як втілення типу «зайвої людини» . Повні уроки суперечливість його почуттів і вчинків. ТЛ. Визначення поняття онєгінська строфа.Духовний світ головних героїв твору.
52.    Духовний світ головних героїв твору. Гармонія внутрішнього світу, Душевна чистота Тетяни. Повні уроки.
53.    Духовний світ головних героїв твору. Пушкінське переосмислення типу Романтика в образі Ленського. Повні уроки.
54.   Образи автора і природи у творі. Повні урокиРезультати духовної еволюції героїв. Національний колорит.
55.   Контрольний твір за романом О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».
56.    Михайло Лєрмонтов. Повні уроки — видатний російський письменник.
57.Поезія Лєрмонтова . Повні уроки    «І нудно, і сумно...». «На дорогу йду я в самотині...» Мотиви свободи і самотності
58.   Герой нашого часу . Повні уроки —  морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. ТЛ. Визначення понять реалізм та морально-психологічний роман.
59.   Печорін. Повні урокиОсобливості композиції та її роль у розкритті характеру. Романтичні й реалістичні елементи в поетиці твору.
60.   Печорін і Онєгін. Повні уроки Печорін і байронічний герой.
61.     Максим Максимович.Повні уроки-образ «маленької людини».
62.     Урок позакласного читання М. Лєрмонтов. «Маскарад».
63.     Контрольна робота № 5 (тести) О. Пушкін. М. Лєрмонтов.
64.     Микола Гоголь (1809-1852). Повні уроки — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
65.   «Шинель».Повні уроки  Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини». ТЛ. Визначення літературознавчого поняття «маленька людина».
66-67.   Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.  Контрольний домашній твір за творами М. Лєрмонтова та М. Гоголя.  Підсумок
68.   Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.
69.     Контрольна робота № 6 (тести)
70.     Підсумковий урок. Література на літо.Повний перелік предметів зі шкільної програми: зарубіжна література, українська мова та література, історія України...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.