KNOWLEDGE HYPERMARKET


Просвітництво як літературна епоха. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література:Просвітництво як літературна епоха. Повні уроки


Тема: Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів
Мета: Ознайомити учнів із епохою Просвітництва і її ролі в розвитку суспільства.
Тип уроку: урок вивчення основ теорії та історії літератури: урок-лекція


Хід уроку:
У історії людства існує безліч культур - самобутніх, не схожих одна на одну. Боротьба між вмираючою і новою культурою, що зароджується, супроводилася адекватною зміною естетичних принципів і засад суспільстві. 
У ХVII столітті в Англії зародилася ідеологія Освіти, що набула надалі широкого поширення у Франції, Німеччині, декілька пізніше в Північній Америці, країнах Східної і Південно-східної Європи, а також в Росії.

T12p.jpeg
Просвітництво -- ідейний, суспільний, культурний і естетичний рух в країнах Європи і Америки, пов'язани із загальними змінами в умовах життя під впливом розладу феодальних і затвердження капіталістичних виробничих стосунків. Умовно історчні рамки епохи Просвітництва можуть бути обмежені 1689-1789 рр. Перша -- дата з англійської історії. У 1688 р. здійснилася, по вираженню західних істориків, "славна революція" в Англії. Друга дата -- початок Французької революції яку сучасники сприймали як втілення просвітницьких ідей Свободи, Рівність, Братерства, що стали її гаслами.

T12p1.jpeg
Передумовою і першопричиною естетичної еволюції суспільства з'явилися ті зміни, які Просвітництво залишило в науці, культурі, мистецтві, політиці, ідеології країн і народів.  Діячі Просвітництва боролися за встановлення "царства розуму", перш за все забезпечуваного розвитком науки. Основою його має бути "природна рівність", а звідси -- політична свобода і цивільна рівність.
Видатні представники французького Просвітництва - Вольтер (1694--1778), Жан-Жак Руссо (1712-1778),


Подіни Дідро (1713- 1784), Шарль Монтеськье (1689--1755), Поль Анрі голь-бах (1723-1789), Жорж Луї де Бьюффон (1697- 1788) і ін. 

T12p3.jpegT12p4d.jpegT12t5rad.jpeg
У Франції долею просвітителів було свого роду "відщепенство", що породжувало в їх середовищі політичний радікалізм і месіанські настрої, опозицію існуючих буд. Деколи їх протест набував форми атеїзму, інколи він виявлявся в ідеалізації минулого, наприклад
республіканських устрою античних держав.
З ім'ям Руссо пов'язаний цілий етап в розвитку


просветительського руху Франції -- радикальний передставитель деяких його фундаментальних цілей і ідеалів. Радикалізм Руссо базувався на його етичних переконаннях. В протилежність філософам, що вважали себелюбство і егоїзм сумісними з суспільним  благом, він вимагав підпорядкування особі благ суспільства.
Епоху Просвітництва у Франції називають інколи епохою Вольтера. Вольтерівська критика абсолютизму, прославлення розуму, боротьба за віротерпимість і права людини зробили його бажаним французькому королівському двору. У своїх історичних працях він вперше представив історію не як опис долі держави і його правителів, а як розвиток самих народів, їх економіки, науки, культури, політики і естетики Естета раннього французького романтизму.

T12p2.jpeg
У трактаті "Відповідь на питання: що є Просвітництво" Кант узагальнює основні ідеї Просвітництва, яке прагне звільнити  людей з-під гніту і закликає їх до того, щоб мірилом рішень був їх власний розум. «Будь сміливий ... і використовуй власний розум. Це девіз Просвітництва».  Особливо значний  вклад Канта в розробку теорії павової держави.


Він обгрунтував правові форми і методи боротьби за зміну державного і суспільного ладу, які передбачають дорогу поступових реформ і виключають грубе насильство. Не випадково в Германії XVIII ст називають «століттям Канта».
Російське Просвітництво успадкувала проблематику Просвітництва європейського, осмисляло і розвивало її сповна самобутньо, в контексті тієї унікальної історичної ситуації, яка склалася в російському товаристві того часу.
На думку просвітителів, велич людини, його відмінність від Інших істот, породжених природою, полягає в розумі. Людина, наділена розумом, здатна творчо працювати, забезпечуючи тим самим прогрес людства. Це захоплення людиною як досконалим створенням природи властиво всій просвітницькій думці. Але особливо яскраво звучить воно в оді "Людина» І.П. Пніна (1773--1805), просвітителя, поета, послідовника А.Н. Радіщева. Це своєрідний гімн його величі, тим діянням, здійснюючи які людина долає в собі раба.
Просвітителі створюють особливу етичну філософію, за допомогою якої вони визначають основні принципи етики, поведінку людей в суспільстві. Головні положення етичної філософії викладені в роботі А.П. Куніцина (1783--1840) "Право природнє". Моральність в цьому вигадуванні розглядається як природний прояв людської природи. Російські просвітителі замислювалися і над тим, чому вільнодумство як глибинна потреба людини з такою працею реалізується в реальних умовах. Свобода або волелюбність розглядається російськими просвітителями як абсолютна цінність. Без свободи чоловік існувати не може, всі його вчинки продиктовані прагненням знайти свободу.
Філософсько-антропологічна думка російських просвітителів відрізнялася значною різноманітністю, глибиною і самобутністю. Вона охоплювала широкий спектр політичних, міровоз-зренчеських і естетичних проблем і таку гостру проблему російської дійсності, як положення селян.  Почало розвитку Просвідчення в Росії поклав М.В. Ломоносов,


стараннями якого було відкрито університет в Москві.
Просвідчення - необхідний рівень в культурному і естетичному розвитку будь-якої країни, що розлучається з феодальним способом життя. Головну своє завдання воно вбачає  у вихованні і освіті, в залученні до прекрасного всіх і кожного. Як всяка значна культурно-історична епоха Просвідчення сформулювало свій ідеал і прагнуло зіставити його з дійсністю, здійснити якнайскоріше і як можна повніше на практиці.


Список використаних джерел:
Урок на тему : Просвідчення в мистецтві Ф. Кафки., Корчик Н. Д. , учителя світової літератури, сш №1, м Запоріжжя.
Урок на тему : Література в епоху просвідчення Олійник А. Б.,  учителя світової літератури, сш №10, м Рівне.
 Бичков В.В. Естетика в Росії ХVII в.- М.: Знання, 2009.- 63 с. 
 Гуревич П.С. Культурологія.- М.: "Мистецтво", 1999.- 278 с. 
Ванслов В.В. Естетика, мистецтво М.: Ізобр. позов. 2003.- 439 с.
  Історія світової культури / під ред. Марковом А.Н.- М-коду: ЮНІТІ, 2008, с.- 384 
 Культурологія. Основи теорії і історії культури.- СП, "Спеціальна література", 2006.- 586 с. 
Хрестоматія по історії світової культури.- М.: 2008.- 672 с.
Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.


----

Над уроком працювали

Корчик Н. Д.

Олійник А. Б.

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 9 клас