KNOWLEDGE HYPERMARKET


Звуковий супровід до презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Звуковий супровід до презентації


Для створення звукового супроводу презентації потрібно записати звук, здійснити  за  потреби  корекцію  звукового  файла,  розмістити  цей  файл  у презентацію,  встановити  параметри  його  відтворення  та  автоматичне  від­творення його під час презентації.

Перед записом звуку слід перевірити, чи під’єднані до комп’ютера мікро­фон та колонки або навушники. Записати звук в операційній системі Micro­soft Windows можна за допомогою програми Звукозапис, запустити яку мож­на  за  допомогою  вказівки  Пуск/Усі  програми/Стандартні/Розваги/Звуко­запис. Кнопки керування  програми Звукозапис є стандартними та подібними  до  тих, що  розташовані  на магнітофонах,  програвачах та  інших  інстру­ментах для роботи зі звуком  (мал.  12.4).  Звук записується у файл  із розши­ренням wav.

Робота зі звуком

Вправа  12.5.1.   Запис  звуку  у  файл.

Завдання. Записати розповідь про Катерину Білокур як зву­ковий файл. Вставити цей файл до презентації Катерина Білокур.ррt, що зберігається в папці Презентації на  CD-диску.

Для виконання вправи треба під’єднати мікрофон до входу тіс звукової карти  (червоний роз’єм).

Зміст  тексту  для  запису  розташовано  у файлі Катерина  Білокур txt. на CD-диску   Знайдіть  його  за допомогою Майстра  пошуку та відкрийте  для того,  щоб  записати  текст  до  звукового  файла.  Перш  ніж  розпочати  запис, треба налаштувати параметри звукової карти. Для цього:

1.  Клацніть двічі  на  значку  гучномовця  на  панелі  завдань.  З ’явиться  вікно Регулювання   гучності,   яке  нагадує  панель  керування  (мікшер)  студії звукоза­пису.

2.   В  рядку  меню  вікна  Регулювання   гучності  виконайте  вказівку  Параметри /Властивості.  У полі  Настройка   гучності  зазначте  опцію  Запис.   Про­слідкуйте,  щоб  було  встановлено  прапорець Мікрофон   (мал.  12.5).

Регулювання за­пису

Підтвердіть зміни натисненням кнопки OK. З’явиться вікно Регулювання за­пису (мал.  12.6).

Вікно  (мал.  12.6)  нагадує панель для мікшування.  Воно дає  змогу запи­сувати  звук  одночасно  з  кількох  джерел  (наприклад,  аудіодиска  та мікро­фона).  За  потреби  слід  встановити  відповідні  прапорці  під  назвами  цих пристроїв, хоч деякі прості звукові карти не дають таких можливостей — записують тільки з одного джерела. Після вибору пристрою за допомогою ре­гулятора  потрібно  встановити  належний  рівень  запису.  Якщо  регулятор установлено  у  крайнє  верхнє  положення,  найчастіше  рівень  звуку  буде надмірним — записаний звук «хрипітиме» під час відтворення. З  іншого бо­ку, якщо встановити низький рівень, одержимо надто тихий запис. Щоб досягти  належного  рівня  запису,  треба  провести  кілька початкових  експери­ментів.

3.  Перед записом звуку встановіть параметри, що впливають на його якість. Для  цього в меню Файл оберіть вказівку Властивості, а потім у відповідно­му діалоговому вікні  натисніть  кнопку Перетворити.  Оберіть одну з  таких можливостей:

  • компакт-диск, тобто звук частотою 44100 Гц, стерео;
  • радіотрансляція, 22050 Гц, моно;
  • телефонна лінія,  11025 Гц, моно.

Щоб записати мову, досить обрати Радіотрансляція  (мал.  12.7).

Радіотрансляція

У  цьому переліку можна знайти ще й  інші елементи, якщо користувач попередньо окреслив і записав їх.

4.  Почніть записувати звук, натиснувши кнопку Запис 25.10-13.jpg
Із  цього моменту буде  записано  усі  сигнали, які  надійдуть до мікрофо­на.  У лівій  частині  вікна  відображатиметься  тривалість  запису  в  секундах (положення),  а  у  правій  —  максимальна  довжина  звукового  файла,  який можна одержати для даної якості.

5.  Збережіть створений звуковий файл у папці Презентації вашої структури папок у файлі Білокур.wav.

6.  Прослухайте запис.

Якщо запис здійснено надто тихо чи надто голосно, ви можете виконати од­ну з таких дій:

  • змінити  гучність запису за допомогою  вказівки  Ефекти/Збільшити звук або Зменшити звук;
  • повторити запис, попередньо змінивши чутливість мікрофона.

7. Щоб змінити  чутливість мікрофона, оберіть у рядку меню вікна програми вказівку Правка/Властивості аудіо. У діалоговому вікні Властивості аудіо в області  Запис  звуку  натисніть  кнопку  Гучність  —   відкриється  діалогове
вікно  Регулювання  запису,  в  області  Мікрофон  встановіть  потрібний  рі­вень гучності.

8. Відкрийте  файл  Катерина  Білокур.ppt,  що  зберігається  в  папці  Презен­тації вашої структури папок  (мал.  12.8).

Файл  Катерина  Білокур

9.  Зробіть  активним  перший  слайд.  До  нього  вставте  записаний  звуковий файл,  виконавши  вказівку  Вставка/Фільми  та  звуки/Звук  із  файла  для файла Бiлокур.wav.

10.  У  діалоговому  вікні  із  запитанням  Відтворювати  звук  під  час  показу слайдів? натисніть кнопку Автоматично.

11.  Визначте найбільш доцільний час відтворення звуку під час показу слайда. З цією метою в меню Показ слайда оберіть вказівку Настройка анімації.  В області завдань Настройка анімації виділіть вставлений звуковий файл та
відкрийте  список  вказівок,  що  дають  змогу змінювати  його  параметри, клацнувши  на  кнопці .  Зі  списку,  що  розкривається,  оберіть  вказівку Час.

12.  У діалоговому вікні Звук: відтворення на вкладинці  Час  (мал.  12.9) вистав­те час затримки, з якої розпочинатиметься відтворення звуку. Достатньою буде затримка в кілька секунд.

13.  Перейдіть на  вкладинку Параметри звуку і  встановіть опцію Приховувати значок звуку під час показу і клацніть на кнопці ОК.

14.  Збережіть у файлі внесені зміни. Запустіть показ презентації.

Діалогове вікно Звук


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.