KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зоологія - наука про тварин. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас. Повні уроки>>Біологія: Зоологія – наука про тварин. Різноманітність тварин та їх класифікація. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Зоологія - наука про тварин. Повні уроки

Мета уроку

  • Зформувати знання про зоологію як науку, про її основні завдання;
  • Розкрити те, що тваринний світ – складова частина природи;
  • Ознайомити із загальними ознаками тварин, різноманітністю тваринного світу та його класифікацією.

Хід уроку

Зоологія – наука про тварин


Зооло́гія (грец. «зоон» — тварина, «логос» — слово, учение) - біологічна наука, предметом вивчення якої є представники царства Animalia (тварини).

Предметом зоології служить вивчення тваринного світу по відношенню до будови і відправлень тіла тварин, їх розвитку, розподілу по землі, взаємних відносин їх за будовою і походженням і відносин до навколишнього світу.

Основна мета зоології як науки — узагальнення й одержання нових знань про різноманітність тварин  та рівні організації, опрацювання методів раціонального використання та охорони тварин і їх угруповань, стан їх ресурсів.

Основні зоологічні дисципліни: морфологія, систематика, палеозоологія, ембріологія тварин, філогенія, зоогеографія, етологія, протозоологія, карцинологія, герпетологія, малакологія, теріологія, орнітологія.Відео 1. Тваринний світ навколо нас.


Контролюючий блок № 1

1.    Дайте поняття зоології – як науки.
2.    Яка основна мета зоології як науки.
3.    Назвіть основні зоологічні дисципліни. 


Різноманітність тварин та їх класифікація


Світ тварин, що населяють нашу планету, надзвичайно різноманітний. Тварин налічують майже 1600000 видів. Класифікація Тварин - система групування тварин за категоріями, заснованим на спільних для них характеристики. Кожна тварина отримує двухчленное латинське найменування, де перша частина вказує РІД тварини, а друга - ВИД. Вид складається з тварин, здатних схрещуватися між собою в природних умовах. Рід об'єднує всі подібні та споріднені види. Сімейство включає всі пов'язані між собою пологи, а загін складається з усіх споріднених між собою сімейств. Подібні загони об'єднують в класи, а з класів складаються типи. Понад двадцять типів становлять царство тварин.


Класифікація тварин

Малюнок 1.  Класифікація тварин. 


Царство тварин (Animalia) ділиться на два півцарства:

одноклітинні (Protozoa) і багатоклітинні (Metazoa).


Класифікація:
1.  Підцарство Найпростіші, або Одноклітинні (Protozoa).

-Тип Саркомастігофори (Sarcomastigophora);

-Тип Споровики (Sporozoa);

-Тип Кнідоспорідіі (Cnidosporidia);

-Тип мікроспоридії (Microsporidia);

-Тип Інфузорії (Infusoria), або (Ciliata)
Відео. Одноклітинні під мікроскопом

2. Багатоклітинні
Підцарство первинні багатоклітинні  (Prometazoa) (типи: Губки (Porifera), Пастинчасті (Placozoa)

Підцарство Справжні багатоклітинні (Eumetazoa)
- Розділ Кишковопророжнинні (Coelenterata) (Типи: Реброплави (Ctenophora), Кнідарії (Cnidaria))
- Розділ Двобічно-симетричні (Bilateralia)

Підрозділ Первиннороті (Protostomia):   Типи: Плоскі черви (Platyhelmintes), Прямоплави (Orthonectida), Дицієміди (Dicyemida), Немертини (Nemertina), Мікрощелепні (Micrognathozoa), Черевовійчасті черви (Gastrotricha), Коловертки (Rotatoria), Ацеломорфи (Acoelomorpha),  Гнатостомуліди (Gnathostomulida), Внутрішньопорошицеві (Entoprocta), Колючеголові черви (Acanthocephala),  Головохоботні (Cephalorhyncha), Круглі черви (Nematoda), Волосові (Nematomorpha), Цикліофори (Cycliophora), Молюски (Mollusca), Сипункуліди (Sipunculida), Кільчасті черви (Annelida),  Ехіури (Echiura), Тихоходи (Tardigrada), Первиннотрахейні (Onichophora), Членистоногі (Arthropoda), Фороніди (Phoronida), Мохуватки (Bryozoa), Плечоногі (Brachiopoda).

Підрозділ Вториннороті (Deuterostomia): Типи: Голкошкірі (Echinodermata), Щетинкощелепні (Chaetognatha), Напівхордові (Hemichordata), Хордові  (Chordata).


Також можно класифікувати тварин за наявністю хребта  на безхребетні та хребетні.

Безхребетні тварини - особливістю цих організмів є повна відсутність внутрішнього скелета, або є тільки зовнішній скелет, представлений у вигляді панцира. Розрізняють такі типи безхребетних тварин.

-    Найпростіші (лат. Protozoa);

Найростіщі. Інфузорія.

Малюнок 2. Найростіщі. Інфузорія.


-    Хробаки (лат. Vermes);

-     Кишковопорожнинні (лат. Coelenterata);


Кишковопорожнинні (реброплав).                                

Малюнок 3. Кишковопорожнинні (реброплав).


-    Молюски (лат. Mollusca);


Молюск.  Черевоногі (Gastropoda). Cypraea chinensis.                            

Малюнок 4. Молюск.  Черевоногі (Gastropoda). Cypraea chinensis.


-    Членистоногі (лат. Arthropoda); 

-    Комахи (лат. Insecta).


омахи. Європейська медоносна бджола.                                 

Малюнок 5. Комахи. Європейська медоносна бджола.Відео.  Представник комах – шміль.
                         

Хребетні тварини - особливістю цих представників тваринного світу є наявність справжнього кісткового або хрящового скелета, основою якого є хребетний стовп. Ця група відрізняється великим різноманіттям і включає в себе наступні різновиди організмів.

- Риби (лат. Pisces);


Риби. 

Риби.

Малюнок 6. Риби.


-    Земноводні (лат. Amphibia);Відео. Земноводні.
                      
-    Плазуни (лат. Reptilia);
Відео. Плазуни.

                    
-    Птахи (лат. Aves);


Птахи   

Птахи           

Малюнок 7. Птахи.


-    Ссавці (лат. Mammalia).


 Ссавці.  

Ссавці.               

Малюнок 8. Ссавці.Видео. Ссавці. 

Контролюючий блок № 2

1.    Назвіть основну класифікацію тварин.
2.    Дайте визначення поняття царство.
3.    Дайте визначення понятть хребетні та безхребетні тварини.

Список використаних джерел

1.     Урок на тему "Основи зоології", вчителя Гораковського А. М., ЗОШ №1, м. Харькова
2.    Зоологія. Підручник для 6-7 класів середньої школи. За ред. акад.. Б.Є. Биховського.
3.    Біологія, Посібник для вступників до вищих учбових закладів. За ред. В.Г. Цибуха. Вид-во Львів.
4.    Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні. — Київ: Вид-во Київського університету, 2002. — 229 с.
Відредаговано та надіслано Борисенко І.


Над уроком працювали

Борисенко І.

Гораковський А. М.

Катеринець О.М.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.