KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія 8 клас. Повні уроки

Біологія 8 клас  містить чимало ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань й умінь по будь-якій  з тем по біології. Діти дізнаються   про будову і життєдіяльність тварин, зокрема найпростіших, багатоклітинних тварин, червів, членистоногих,  молюсків,  птахів, ссавців, про взаємозв’язок організму і середовища. Ці та інші теми зібрані на Гіпермаркеті знань й доступні в режимі он-лайн!Гіпермаркет знань>>Біологія>>Біологія 8 клас


Загальна характеристика царства Тварин


Будова і життєдіяльність тварин

1.    Зоологія – наука про тварин. Різноманітність тварин та їх класифікація.
2.    Основні процеси життєдіяльності тварин.
3.    Клітини тварин. Тканини тварин, їх функції.

4.    Лабораторна робота №1 „Вивчення тваринних клітин та тканин”.
5.    Органи та системи органів тварин, їх функції.
6.    Травна, транспортна, дихальна та видільна системи органів тварин.
7.     Системи розмноження тварин
8.     Пристосування тварин до середовища існування.
9.     Тематичне оцінювання №1.


Найпростіші. Багатоклітинні тварини. Черви
10.    Загальна характеристика Одноклітинних. 

11     Лабораторна робота №2. „Будова амеби, евглени  зеленої, інфузорії-туфельки”.
12.    Різноманітність Одноклітинних.
13.    Паразитичні найпростіші.
14.    Загальна характеристика типу кишковопорожнинні.

15.    Лабораторна робота №3 „Будова гідри”.
16.    Різноманітність кишковопорожнинних.
17.    Роль двошарових тварин у природі та їх значення для людини.
18.    Загальна характеристика типу Плоскі черви.
19.    Загальна характеристика типу Круглі черви.
20.    Загальна характеристика типу Кільчасті черви.

21.    Лаб.роб.№4 „Зовнішня будова кільчастих червів”.
22.    Пристосування в будові та процесах життєдіяльності паразитичних червів до їх способу життя.
23.    Тематичне оцінювання №2.


Членистоногі. Молюски
24.    Загальна характеристика типу Членистоногі.
25.    Загальна характеристика класу Ракоподібні.

26.    Лабораторна робота№5 „Зовнішня будова рака річкового”.
27.    Різноманітність ракоподібних. Їх роль у природі та житті людини.
28.    Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу.
29.    Клас Комахи. Загальна характеристика класу.

30.    Лабораторна робота №6 „Пристосованість  зовнішній  будові комах до способу життя”.
31.    Різноманітність комах. Роль комах у природі та житті людини.
32.    Загальна характеристика типу Молюски.

33.    Лаб.роб №7 „Вивчення будови та способу руху черевоногих молюсків”.
34.    Класи: Черевоногі та Двостулкові молюски.

35.    Лабораторна робота №8 „Порівняння та визначення черепашок молюсків”.
36.    Клас Головоногі молюски.
37.    Тематичне оцінювання №3.

Тип Хордові. Риби. Земноводні. Плазуни
38.    Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні.

39.    Лаб.роб.№9 „Зовнішня і внутрішня будова ланцетника”.
40.    Підтип Черепні.   Загальна характеристика Хрящових риб.
41.    Семестрове оцінювання.   
42.    Клас Кісткові риби.  Загальна характеристика.

43.    Лабораторна робота №10 „Зовнішня будова риб”.   
44.    Розмноження кісткових риб. Поведінка риб.  
45.    Різноманітність кісткових риб.
46.    Господарське значення кісткових риб.
47.    Загальна характеристика класу Земноводні.

48.    Лабораторна робота №11. „Порівняння скелетів земноводних та риб”.   
49.    Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища в житті земноводних.
50.    Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.
51.    Загальна характеристика класу Плазуни.
52.    Особливості процесів життєдіяльності та поведінки плазунів.
53.    Роль плазунів в екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.
54.    Тематичне оцінювання №4.   


Птахи. Ссавці
55.    Загальна характеристика класу Птахи.  

56.    Лабораторна робота №12. „Вивчення зовнішньої будови птахів та їх пір”я”.   
57.    Внутрішня будова птахів.

58.    Лаб.роб. №13 „Будова скелета птахів”.    
59.    Розмноження і розвиток птахів. Будова яйця.   
60.    Сезонні явища у житті птахів.   
61.    Різноманітність птахів.   
62.    Поведінка птахів. Охорона птахів.   
63.    Загальна характеристика класу Ссавці.    
64.    Розмноження і розвиток ссавців. Однопрохідні та сумчасті ссавці.   
65.    Різноманітність ссавців. Плацентарні ссавці.   
66.    Різноманітність ссавців. Плацентарні ссавці.   
67.    Сезонні явища у житті ссавців. Поведінка ссавців.   
68.    Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини.    
69.    Охорона ссавців.   
70.    Тематичне оцінювання №5.   
 

Організм і середовище
71. Вплив чинників середовища на тварин.   
72.    Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.   
73.    Роль тварин у природі та господарстві людини. Червона книга України.   
74.    Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.   
75.    Тематичне оцінювання №8.   
76.    Узагальнення пройденого матеріалу.   
77.    Підсумковий урок.   


Перелік шкільних предметів: біологія, українська мовата література, математика...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.