KNOWLEDGE HYPERMARKET


Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом. Види масштабів

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом. Види масштабів


Глобус - об’ємна модель Землі. Масштаб

Ти вже знаєш, яку форму та розміри має Земля. Зрозуміло, зробити її копію в натуральну величину неможливо. Отже, зображення слід зменшити. Як саме? (Пригадай з уроків математики, що таке масштаб.)


Масштаб показує, у скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості.


Масштаб, записаний у вигляді дробу, називають числовим. Він показує, що зображення на глобусі зменшено в 50 000 000 разів порівняно з дійсними розмірами Землі. Отже, 1 см на глобусі відповідає 50 000 000 см (500 км) на місцевості.

Крім числового, застосовують іменований (пояснювальний) масштаб, виражений словами. Наприклад: у 1 см 500 км. Подивись уважно на глобус і знайди іменований масштаб.

Інколи застосовують лінійний масштаб (насамперед на планах і картах). Це пряма лінія, поділена на рівні відрізки, зазвичай сантиметри. На поділках зазначено відстань на місцевості. Перший відрізок зліва від нуля поділяють на дрібніші частини для одержання точних вимірів. При цьому використовують циркуль-вимірник.


Глобус — модель Землі, що в загальних рисах відображує її форму, зменшену в десятки мільйонів разів. На ньому материки, океани, моря відповідають їх положенню на земній кулі.


Шкільні глобуси мають, як правило, масштаб 1 : 50 000 000. Масштаб глобуса однаковий у всіх точках зображення.

Відстані на глобусі вимірюють гнучкою металевою лінійкою або ниткою. Відстань у сантиметрах переводять за іменованим масштабом у відстань на місцевості.


План і карта. Умовні знаки, масштаб плану й карти

Глобус досить точно відтворює обриси суходолу Землі, але користуватися ним не завжди зручно. Більш зручними для користування є зображення Землі та її частин на площині, папері.

Розглянемо в атласі та підручнику зображення поверхні Землі — малюнок, план місцевості і аерофотознімок, космічний знімок і географічну карту. Чим вони різняться між собою?


Аерофотознімок — це фотографія (світлина) місцевості, яку виконують з літака або іншого літального апарата за допомогою спеціального аерофотоапарата у відповідному масштабі.


Використовують під час географічних і геологічних досліджень, інженерних пошукових робіт, а також для складання топографічних карт.


Космічний знімок — це фотографія (світлина) земної поверхні або всієї планети, яку виконують автоматичною аерофотоапаратурою зі штучних супутників Землі.


Космічні знімки дали змогу скласти карти нового типу (космофотокарти). На їх основі розвивається така галузь науки, як космічна картографія. Зокрема, є детальні топографічні карти Місяця, Венери, Меркурія, Марса.

На плані місцевості всі предмети та об'єкти зображують загальноприйнятими умовними знаками (див. атлас).

План місцевості - це зображення невеликої ділянки місцевості умовними знаками і в масштабі.


На географічній карті, як і на плані місцевості, об'єкти також зображують умовними знаками.

Географічна карта — це зображення певної території або всієї планети умовними знаками і в масштабі.


Сукупність умовних знаків та їх пояснення називають легендою карти.

Усі види умовних знаків поділяють на площадні (контурні), позамасштабні, лінійні. Площадні знаки відображають дійсні обриси об'єкта, складаються з контуру і його заповнення кольором або штриховкою. Наприклад, ліс, болото, озеро на плані місцевості, гори, рівнини, глибини морів і океанів, контури материків на географічній карті (див. атлас). Позамасштабні знаки у вигляді геометричних фігур, символів, малюнків відображають об'єкти, які неможливо позначити в масштабі плану чи карти. Наприклад, джерело, криниця, школа на плані місцевості, знаки корисних копалин, населених пунктів, вершини гір (див. атлас). Лінійними знаками передають на плані та карті лінійні об'єкти: шляхи сполучення, річки, кордони тощо. У масштабі зазначають лише їх довжину.


Залежно від величини зображуваної території й розмірів самої карти використовують різний масштаб. Чим менша територія і чим більше деталей її зображення, тим масштаб карти більший. Ці карти називають великомасштабними. Такий масштаб мають плани місцевості (1:5 000 і більші). Великомасштабними бувають і топографічні карти (від 1 : 5 000 до 1 : 200 000). На таких картах досить детально зображують невелику територію. їх використовують у військовій справі, будівництві, під час прокладання доріг, у сільському господарстві, туристських походах тощо.

Карти з масштабом від 1:200 000 до 1:1000 000 називають середньомасштабними.


Та найчастіше людині потрібно зобразити на карті величезні простори материків, океанів, окремі країни або їх регіони, інколи й усю планету. Тоді використовують дрібний масштаб, а карти називають дрібномасштабними. Карти шкільних атласів і настінні — дрібномасштабні. Наприклад, масштаб карти півкуль у шкільному атласі — 1: 90 000 000 (в 1 см - 900 км), карти України - 1:6 000 000 (в 1 см — 60 км). Зверни увагу, що масштаб першої карти дрібніший, а другої — більший.

На плані та карті неможливо показати всі найдрібніші об'єкти на місцевості. Вони заважали б читати зображення. На план і карту наносять найважливіші з них, тобто зображення узагальнюють. Чим дрібніший масштаб карти, тим більше узагальнень. (Чому? Порівняй в атласі план місцевості та карту півкуль.)

План і карта — це зменшене зображення земної поверхні на площині, яке виконують у певному масштабі за допомогою умовних знаків.


Географічні карти із зображенням природних об'єктів (материків, океанів, гір, рівнин, річок, озер тощо) називають фізичними. Наприклад, фізична карта півкуль, фізична карта України.


Картографічні спотворення

У разі зображення земної поверхні при створенні карт на площині виникають неминучі спотворення. При цьому змінюються обриси, площі територій та напрямки. Чим більша територія нанесена на карту, тим більшими стають спотворення.   Наприклад, на карті світу спотворення дорівнюють нулю лише по лінії екватора. З наближенням до полюсів спотворення збільшуються. На картах, де зображують невеликі території, наприклад на топографічних, спотворення є значно меншими. На великомасштабних (топографічних) картах їх зазвичай не враховують. Створення географічних карт — досить складний математичний процес.


Тож найбільші спотворення притаманні картам світу і півкуль. Карти окремих країн, у тому числі й України, мають відносно незначні спотворення.


Висновки
1. Розрізняють кілька видів зображення Землі або її окремих ділянок: глобус, план місцевості, географічна карта, малюнок, аерофотознімок, космічний знімок.


2. Зображення поверхні Землі на глобусі, карті, плані виконують у масштабі. Масштаб — умовна міра, що показує, у скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості. Розрізняють числовий, іменований, лінійний масштаби.


3. План місцевості — це зображення невеликої ділянки місцевості умовними знаками і в масштабі.


4. Географічна карта — це зображення певної території або всієї планети умовними знаками і в масштабі.


5. Дійсне уявлення про земну поверхню передає тільки глобус — зменшена модель Землі. Географічні карти не завжди точні, вони мають певні похибки або спотворення.


6. Географічні карти мають спотворення різного ступеня, крім великомасштабних топографічних карт, де їх не враховують.


О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Планування уроків з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.