KNOWLEDGE HYPERMARKET


16. Градусна сітка на глобусі й географічній карті

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: 16. Градусна сітка на глобусі й географічній карті

Содержание

Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок

§14. Градусна сітка Землі. Орієнтування за географічною картою та глобусом

Що таке градусна сітка Землі

На будь-якій географічній карті та глобусі є система горизонтальних та вертикальних ліній, які проведені через однакову відстань. Це градусна сітка Землі. Насправді цих ліній в природі не існує: вони уявні. Лінії градусної сітки необхідні для зручності складання карт та орієнтування за картою чи глобусом. Завдяки ним можна визначити точне положення на поверхні нашої планети будь-якого географічного об’єкта. Градусна сітка вперше з’явилася на картах понад 1800 років тому й ніколи потому не зникала. На планах місцевості градусна сітка відсутня.

Пригадайте, хто був автором першої географічної карти з градусною сіткою.

Градусна сітка складається з двох типів ліній: паралелей та меридіанів.

Паралелі

Горизонтальні лінії градусної сітки це – паралелі (з грецької – той, що йде поряд) – уявні лінії, проведені на глобусі та географічній карті, паралельно одна одній. Паралель можна провести крізь будь-яку точку земної поверхні. Але для зручності показують не всі паралелі. Наприклад, на карті півкуль в шкільному атласі їх проводять через 10О, а на карті України – через 4О.

На глобусі кожна паралель має форму кола, тому її протяжність в градусах становить 360О. При перенесенні зображення з глобусу на площину географічної карти форма паралелей спотворюється. Наприклад на карті півкуль або картах України вони мають форму дуг, на фізичній карті океанів в атласі – прямих ліній. Паралелі мають різну протяжність в кілометрах. Найдовшою паралеллю є екватор (з латини – той, що вирівнює) – понад 40 тис. км. Він ділить Землю на дві рівні півкулі: Північну та Південну. На північ та на південь від екватора довжина паралелей в бік полюсів поступово зменшується. Тому й довжина дуги в 1О різних паралелей не однакова. Найбільша вона на екваторі: в кожному градусі 111,3 км. Найменша – на полюсі: 0 км (див. таблицю ).

Довжина дуги паралелей

Меридіани

Вертикальні лінії градусної сітки – меридіани (з латини – полуденна лінія) – уявні лінії, що з’єднують найкоротшим шляхом Північний та Південний полюси Землі. Хоча меридіани уявні, але їх можна побачити опівдні, коли тіні від усіх предметів падають в бік Північного полюсу. В цей час тінь від будь-якого об’єкта співпадає з напрямом місцевого меридіана. Цим і пояснюється походження слова “меридіан”. Як і паралель, меридіан можна провести крізь будь-яку точку земної поверхні. Для зручності на карті півкуль меридіани (так само, як і паралелі) проведені через 10О, на карті України – через 4О.

На глобусі всі меридіани однакові за формою та протяжністю. Вони мають форму півкола, тому відповідно протяжність в градусах 180О. В кілометрах довжина кожного меридіана становить приблизно 20 тис. км. Виходячи з цього, довжина дуги в 1О кожного меридіана складає приблизно 111 км (20 000 км: 180О). На географічних картах меридіани мають форму дуг або прямих ліній.

Як визначити напрями за картою та глобусом

На географічній карті та глобусі напрями визначають не так, як на плані місцевості.

Пригадайте, як визначають напрями за планом місцевості.

На карті на глобусі напрями сторін горизонту співпадають з лініями градусної сітки. Меридіани вказують напрям “північ – південь”, а паралелі “захід – схід”. Тому, щоб здійснювати рух з півдня на північ чи навпаки, слід пересуватися чітко вздовж одного меридіана (на відміну від плану, де рух на північ йде чітко вверх зображення, на південь – вниз). Для просування на захід чи схід треба переміщувати вздовж паралелі (на плані – до лівого чи правого поля зображення).

За лініями градусної сітки на карті й глобусі також визначають географічне положення різних об’єктів відносно сторін горизонту. Наприклад, Київ розташований у північній частині України, Сімферополь – у південній, Ужгород – у західній, Луганськ – у східній. Франція розташована на захід від України, Казахстан – на схід, Туреччина – на південь, Білорусь – на північ.

Особливості географічнрого положення

Висновки


1.Градусна сітка Землі складається з уявних ліній: паралелей та меридіанів.
2.Паралелі – горизонтальні лінії градусної сітки, які проведені паралельно одна одній. На глобусі вони мають форму концентричних кіл, на карті – дуг або прямих ліній. Найдовша паралель – екватор. Від нього до полюсів протяжність паралелей стає меншою.
3.Меридіани – вертикальні лінії градусної сітки, які з’єднують полюси Землі. Всі вони однакові за довжиною. На глобусі меридіани мають форму півкіл, на картах – дуг або прямих ліній.
4.За лініями градусної сітки здійснюють орієнтування за сторонами горизонту: меридіани вказують напрям “північ – південь”, паралелі – “захід – схід”.

Питання для самоконтролю


1.З яких ліній складається градусна сітка Землі?
2.Які лінії називаються паралелями? Чому вони різні за довжиною?
3.Які лінії називають меридіанами? Чому вони всі однакові?
4.Порівняйте форму ліній градусної сітки на карті півкуль та глобусі. Чому вона не однакова?
5.Порівняйте способи визначення напрямів на географічній карті та плані.

Виконайте практичні завдання


1.Користуючись картою півкуль, визначте, чи існують такі точки на планеті, з яких можна здійснювати рух:

а) лише на південь;

б) лише на північ;

в) лише на захід;

г) лише на схід.

Якщо такі точки існують, покажіть їх на карті та поясніть свої висновки.


2.За картою півкуль або глобусом з’ясуйте, чи існують на Землі материки та океани, які перетинають:
а) усі паралелі?
б) усі меридіани?

3.Використовуючи карту півкуль, запишіть у таблицю назви материків та океанів, що мають різне географічне положення відносно екватора.

4.Визначте за картою чи глобусом, яка навколосвітня подорож є довшою:
а) за екватором чи за паралеллю 10О північної півкулі?
б) за паралеллю 40О північної півкулі чи 40О південної півкулі?
в) за меридіаном 0О чи 180О?
Поміркуйте, де можна здійснити найкоротшу навколосвітню подорож?


5.Користуючись картою півкуль, визначте, в якому напряму слід рухатися, щоб потрапити:
а) з Тихого океану у Північний Льодовитий через Берингову протоку?
б) з Санкт-Петербурга в Київ?
в) з Середземного моря в Атлантичний океан через Гібралтарську протоку?
г) з Австралії до Індії?
ґ) з Південного полюсу до узбережжя Антарктиди?
д) з крайньої південної точки Африки до острова Вогняна Земля?Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Предмети > Географія > Географія 6 клас