KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Ринок. Види ринку

Конспект до предмету Економіка 4 клас
Тема: Ринок. Види ринку

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"


Т е м а у р о к у: « РИНОК. ВИДИ РИНКУ.»
Мета:

1 . сформувати в учнів поняття про ринок та його видами;
2. розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3. виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;
Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:
П л а н у р о к у:
1.Поняття про ринок.

Поняття "ринок" сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому суспільстві. Зумовлено це переходом України до ринкової економіки, ринкових відносин. У чому полягає зміст цих понять? В економічній літературі наводяться різні визначення ринку. Його визначають як сферу обміну або місце зустрічі покупців i продавців товарів i послуг, або сукупність угод купівлі i продажу товарів тощо. Ці визначення обмежують ринок виключно сферою обміну, купівлі-продажу, що не відображає його дійсної суті.
Як економічна категорія, поняття "ринок" відображає сутність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економічної системи (виробниками i покупцями) з приводу обміну результатами i умовами (факторами) виробництва.
Економічні відносини завжди проявляються як економічні інтереси (усвідомлені людиною потреби, спонукальні мотиви господарської діяльності). Тому ринок - поняття, яке відображає процес взаємодії економічних інтересів суб’єктів господарської системи.
Отже, поняття "ринок" тотожне поняттю "ринкові відносини".
2. Функції ринку
 До основних функцій слід віднести: регулюючу, стимулюючу, економічного відбору, інтегруючу.
Регулююча функція забезпечує постійність зв'язків між різними галузями виробництва, з допомогою ринку встановлюються основні мікро- та макропропорції в економіці, у виробництві та обміні.
Стимулююча функція полягає в тому, що на ринку виграє той, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництв для одержання найкращих кінцевих результатів, застосовуючи найновіші досягнення науки, техніки, організації праці та управління. Головне в цій функції полягає в тому, що ринок стимулює виробництво саме тих товарів, які необхідні споживачам.
Функція економічного відбору полягає в тому, що завдяки конкуренції суспільне виробництво звільняється від економічно слабких, нежиттєздатних підприємств. Ринок - це найоб'єктивніший суддя і найдемократичніший механізм економічного відбору ефективно діючих господарств. Процес відбору - жорстокий і безжалісний, але скаржитися можна хіба що на свою некомпетентність. Реалізуючі цю функцію, ринок підвищує прибутковість економіки в цілому.
Ринок також "зшиває" економіку в єдине ціле, розвиваючи систему горизонтальних і вертикальних зв'язків (підприємств, галузей, регіонів), в тому числі зовнішньоекономічних. У цьому проявляється інтегруюча функція ринку. Ринок сприяє проникненню товарів у різні країни і куточки світу. Обмін товарами між країнами здійснюється за світовими цінами, які будуються на інтернаціональній вартості. Якщо ж на ринок потрапляє товар, витрати на виготовлення якого перевищують суспільно необхідні інтернаціональні витрати праці, то їхній власник стає неконкурентоспроможним.
Отже, відзначені умови існування та функціонування ринку, а також його функції визначають ринок, як конкретну форму господарської діяльності суспільства, яка одержала назву ринкової системи господарювання, або ринкової економіки.
3. Основні види ринків
Основні види ринків


B49.jpeg

З погляду відповідності чинному законодавству
по економічному призначенню об'єктів ринкових відносин
по просторовій ознаці
- легальний ринок
- тіньовий ринок
- споживчий ринок
- ринок капіталів
- ринок робочої сили
- ринок інформації
- фінансовий ринок
- валютний ринок і ін.
- місцевий ринок
- національний ринок
- міжнародний регіо- нальний ринок
- світовий ринок
ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Наявність якого із видів прибутків є найважливішим для підприємця (нормального).
V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв)
VІ. Додаткові завдання – самостійна робота
VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
VІІІ. Заключна частина уроку

Підсумки
Література:
1.Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
2. Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
3. Практикум з економіки для 10-11 класів.
4. Додаткова література 

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Ринок. Види ринку > Ринок. Види ринку. конспект уроку і опорний каркас