KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Товар Собівартість Ціна Оптова та роздрібна торгівля Біржа, асортимент

Конспект до предмету Економіка 4 клас
Тема: Товар. Ціна. Собівартість. Оптова та роздрібна торгівля. Біржа,асортимент

Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"Т е м а у р о к у: «Товар. Ціна. Собівартість. Оптова та роздрібна торгівля. Біржа,асортимент. (урок 4класу №3)» 
Мета:

  •  сформувати в учнів розуміння поняття товар, ціна та собівартість,роздрібна та оптова торгівля, біржа, асортимент;
  • навчити розв’язувати учнів задачі згідно теми та аналізувати статистичний матеріал; 
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
П л а н у р о к у:
1. Товар.

Для того щоб з'ясувати, що таке товар, слід усвідомити, чим відрізняється товар від продукту. Наприклад, ягоди, одяг, чоботи, хліб, молоко, вироблені певним господарюючим суб'єктом, можуть бути спожиті самим виробником або подаровані комусь, а можуть бути реалізовані на ринку. У першому і другому випадку, тобто коли перелічені блага споживаються виробником або передаються іншим суб'єктам без будь-якого еквівалента, вони є натуральними продуктами, а у третьому випадку стають товарами. Причину товарної форми продукту праці треба шукати не в природних властивостях того чи іншого блага, а в суспільних відносинах, які роблять останні товаром. Якщо продукт праці чи благо не продані й за них у процесі обміну не отримано певного еквіваленту, то вони суспільству непотрібні і товаром бути не можуть. Товар — це продукт праці або певне благо, що здатні задовольняти певні потреби людини і призначені для обміну (купівлі та продажу). З визначення товару можна зробити висновок, що він має дві властивості: 1) здатність задовольняти певну потребу людини; 2) придатність для обміну на інші товари.
Корисність речі надає їй споживної вартості. Товари як споживні вартості відрізняються за призначенням у задоволенні потреб людини одні з них задовольняють потреби у їжі (хліб, молоко, м'ясо), другі — в одязі (пальто, костюм, сукня), треті — у засобах пересування (тролейбус, метро, автомобіль), четверті — у послугах культурного призначення (книги, газети, кінофільми).
2. Ціна
Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами. Для того, щоб жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари. Так квартирна плата також є ціною за послугу, яку надає власник житла. Якщо людина наймається на роботу, то їй за послуги праці виплачують заробітну працю, яка є ціною такого товару як робоча сила. Ціною є проценти за кредит, орендна плата власнику землі. Ціна - це грошова сума, яку одержують за конкретний товар. Ціна - це грошове вираження вартості. Як грошове вираження вартості ціна не обов'язково повинна збігатися з вартістю. Вона може бути вищою або нижчою від вартості. Ціна - сума грошей, що сплачується за одиницю товару, еквівалент обміну товару на гроші. Ціна - могутній чинник рівня життя населення, що впливає на ринок труда, об'єм і структуру споживання, рівень реальних прибутків різних соціальних груп. І нарешті, ціна - це знаряддя конкурентної боротьби.
Ціни на товар формуються під впливом певних обмежень. З одного боку, ціна виробленого фірмою продукту має принести прибуток, тобто не повинна бути нижчою за певний припустимий рівень. З іншого боку, надто висока ціна також може негативно позначитися на попиті, як наслідок — товар не купуватимуть.
3. Собівартість
Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку її виробництва, виготовлення і збут. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва.
Чим краще працює підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв'язок з її ціною. Це проявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника.
4. Оптова та роздрібна торгівля
Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу товарного руху в умовах ринкових відносин. Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.
Оптова діяльність може здійснюватись у трьох основних організаційних формах:
1) через оптові підрозділи фірм-виробників (при використанні прямих каналів збуту);
2) через незалежних оптових посередників;
3) через залежних оптових посередників.
Роздрібна торгівля — діяльність суб'єктів товарного ринку з продажу товарів і надання додаткових послуг безпосередньо населенню.
Роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності, пов'язана з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого використання. Це остання ланка каналів збуту.
5.Біржа,асортимент
Б́іржа - юридична особа, що забезпечує регулярне функціонування організованого ринку товарів, валют, цінних паперів і похідних фінансових інструментів. Раніше, біржею називали місце або будівля, де збираються в певні години торговельні люди і посередники, біржові маклери для ув'язнення угод з цінними паперами або товарами.
До епохи комп'ютеризації про угоди сторони домовлялася усно. Зараз торги переважно проходять в електронному вигляді з використанням спеціалізованих програм. Біржа веде облік укладених угод, організовує і гарантує розрахунки, забезпечує механізм "постачання проти платежу" .
Асортимент - склад однорідної продукції по видах, сортах і марках. Розрізняють асортимент послуг, асортимент продукції і торговельний асортимент :
асортимент послуг - набір послуг, пропонованих споживачам. По мірі деталізації асортимент послуг підрозділяється на три основні види: груповий, видовий і внутрішньовидовий.
асортимент продукції - склад, співвідношення окремих видів виробів в продукції підприємства, галузі, групі товарів з урахуванням їх якості і сортності. 

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Товар Собівартість Ціна Оптова та роздрібна торгівля Біржа, асортимент. > Товар Собівартість Ціна Оптова та роздрібна торгівля Біржа, асортимент. конспект уроку і опорний каркас