KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку: Схема розбору прикметника як частини мови

Конспект уроку до предмету Українська мова, 6 клас
Тема: «Схема розбору прикметника як частини мови.»

УРОК - ДОСЛІДНИЦЬКА ПОДОРОЖ.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПРИКМЕТНИК»


Мета:освітня: закріпити й поглибити знання учнів про прикметник як частину мови, його   значення, семантико-граматичні властивості, синтаксичну роль у реченні, сприяти виро­бленню в учнів уміння знаходити в тексті прикметники, визначати їхні граматичні категорії;


розвивальна: розвивати в учнів культуру мовлення, творчі на­хили, такі вміння, як: аналіз — синтез, мислення умовними знаками, спостережливість, зорову пам'ять, прищеплювати навички пошукової діяльності та інтерес до виконання проблемно-ситуативних завдань;


виховна: виховувати любов і пошану до рідної України, її ча­рівної природи, мови через красу й велич минулого нашої країни та сьогодення, формувати естетичні смаки учнів.


Тип уроку:      комбінований.


Обладнання:   підручник, наочна узагальнювальна схема «Прикметник», фото­картки мальовничих містУкраїни, схеми мовних розборів.


         Люби і знай свій Рідний край!
Народна мудрість


ХІД УРОКУ
I. Мотивація навчання школярів
Організаційний момент.
Повідомлення теми, мети уроку.
Вступне слово вчителя.


II.Актуалізація опорних знань учнів. Інтерактивна права «Мозковий штурм».
1. Розділ мовознавства, що вивчає відомості про частини мови, ... .(Морфологія)
Прикметник — це ... частина мови. (Самостійна)
Прикметник вказує... .(Ознаку предмета)
Морфологічні ознаки прикметника.(Змінюється за родами, числами, відмінками)
Синтаксична роль прикметника. (Означення, інколи головним членом речення).
За розрядами прикметник поділяється на ... . (Якісні, відносні, присвійні).
7.Який розряд прикметника утворює ступені порівняння? (Якісний)
8. Які форми мають прикметники? (Повну чи коротку)
9.    Назвіть ступені порівняння прикметника. (Вищий і найвищий)
10.Назвіть форми ступенів порівняння прик­метника. (Проста і складена)
11.На які групи поділяються прикметники? (Тверда і м’яка)
12.За чим визначаються групи прикметника? (Приголосний , на який закінчується основа слова)


1. Повідомлення вчителя.
— Сьогодні ми повторимо тему, над якою працюватили декілька уроків. А почнемо повторення урочисто. Помандруємо стежками неньки-України! Проведемо урок у вигляді дослідницької подорожі. Дослідницької тому, що сьогодні розглянемо походження назв багатьох міст України.


2. Бесіда.


Наша велика тема охоплює поняття «прикметник». Що це таке? Для чого потрібні прикметники?
Користуючись наочною узагальнювальною схемою «Прикметник», розкажіть, доповнюючи власну відповідь прикладами, що вам відомо про цю частину мови.


3. Уважно прочитайте речення, звертаючи увагу при цьому на виразність читання.
За площею Україні належить 40 місце в світі. За чисельністю на­селення Україна знаходиться на 21 місці серед інших країн світу. За цими показниками Україна належить не лише до великих європейських, а й до великих світових держав (3 підручника).


Завдання
Доведіть, що перед вами записаний текст. Доберіть заголовок.
Визначте граматичні ознаки та синтаксичну роль прикметника вели­ких.
Введіть (усно) в поданий текст прикметники, не змінюючи змісту.


III. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу
1. —    Тепер шляхом спостережень ми повинні чітко зафіксувати у своїй пам'яті визначення терміна «прикметник», запам'ятати граматичні ознаки цієї частини мови, а також можливу синтаксичну роль.
Пропоную помандрувати мальовничими куточками України! Зазирну­ти в неозорі долини, чарівні міста... Першим містом, яке ми відвідаємо сьогодні  - буде Київ.


Прослухайте уважно текст.
Київ багато віків стоїть над могутнім Дніпром-СлавутичегЛ. Археологи вважають, що місто виникло приблизно в п'ятому столітті. Отже, його вік сягає тисячі п'ятисот років.
Походження назви Київ давно цікавило дослідників. За легендою, три брати Кий, Щек і Хорив та їхня сестра Либідь були засновниками Києва. Брати стояли на чолі східнослов'янського племені полян. Місто назвали на честь старшого брата Кия (І. Вихованець).

Kiev-dnipro ukrmova6kl kons.jpg

Завдання
Доберіть назву до тексту, вживаючи прикметник з іншими частинами мови.
Підкресліть у тексті прикметники, з'ясуйте їх синтаксичну роль.
Поясніть правопис іменників та прикметників. Позначте двома ри­сками орфограми в тексті.


2. Вибірковий диктант.
— Пропоную завітати до Харкова, дізнатися про те, як виникла назва та саме місто.
Будьте уважні! Ваше завдання — з поданого тексту виписати пару прикметників-антонімів разом з іменниками..
Місто Харків стоїть при злитті річок Харкова, Лопані та Уди. У дже­релах перша згадка про Харків припадає на 1655 рік...
Версія назви міста така. За переказом, козак на ім'я Харко заснував хутір. Поселенці вели вперту боротьбу з нападниками-татарами. Одного разу впав на полі бою й Харко. Пограбований хутір запустів. Але згодом на цьому місці знову з'явилися люди. Новий хутір зберіг стару назву. Лю­ди не забули імені першого поселенця козака Харка (/. Вихованець).


Завдання.
1). Зробіть морфологічний розбір прикметника новий.    
3 Щоб дізнатися про те, як був заснований Львів, уважно прочитайте текст.
За переказами, поселення назвав Данило Галицький іменем сина Льва. За іншою легендою, Львів заснував не Данило Галицький, а сам Лев Данилович. Назву міста утворено від особового імені Лев за допо­могою суфікса присвійності -ів. Присвійний прикметник тут перейшов в іменник. Цікаво, що пізніше відбулося переосмислення назви на іншій основи. Це втілилося у старовинному гербі міста — зображенні лева (/. Вихованець).


Завдання.
1) Розподіліть прикметники з поданого тексту в З колонки відповідно до груп, на які поділяються прикметники.

Якісні    Відносні    Присвійні      
             
2) Пояснити правопис слова «старовинний».


4.    Цікаве походження й міста під назвою Одеса.Уважно прочитайте текст, звертаючи  увагу на виразність.
Місто Одеса розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря. На території сучасної Одеси було татарське поселення Хаджибей. Поселення згадується вперше 1415 року.
Назву Одеса місто одержало 1795 року.
Назвали місто на згадку про давньогрецьку колонію Одесос, що, як гадали, була розташована на цьому місці (/. Вихованець).


Завдання.
1) Підкресліть у тексті прикметники, визначивши їхню синтаксичну роль.
2).Зробіть морфемний розбір прикметника «татарський».
3). Від 5 іменників на вибір утворіть прикметники.


IV. Підсумкова бесіда
Чи сподобалася вам наша дослідницька подорож?
Подумайте, як можна коротко, схематично записати все те, про що ви дізналися сьогодні.
Опрацювати картку самооцінки роботи на уроці.


V. Домашнє завдання.

Написати твір-розповідь або вірш на тему: «Подорож славетною Україною».
Завдання до твору:
підкресліть прикметники, визначивши їхню синтаксичну функцію;
два прикметники (на вибір) розберіть морфологічно.

І. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
1. Розділ мовознавства, що вивчає відомості про частини мови_____________________________
Прикметник — це ________________________ частина мови
Морфологічні ознаки прикметника__________________________________________________
Синтаксична роль прикметника_____________________________________________________
За розрядами прикметник поділяється на ____________________________________________
7.Який розряд прикметника утворює ступені порівняння? ________________________________
8. Які форми мають прикметники? ____________________________________________________
9.    Назвіть ступені порівняння прикметника. ____________________________________________
10.Назвіть форми ступенів порівняння прик­метника. ____________________________________
11.На які групи поділяються прикметники? ____________________________________________
12.За чим визначаються групи прикметника? ___________________________________________


І. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
1. Розділ мовознавства, що вивчає відомості про частини мови_____________________________
Прикметник — це ________________________ частина мови
Морфологічні ознаки прикметника__________________________________________________
Синтаксична роль прикметника_____________________________________________________
За розрядами прикметник поділяється на ____________________________________________
7.Який розряд прикметника утворює ступені порівняння? ________________________________
8. Які форми мають прикметники? ____________________________________________________
9.    Назвіть ступені порівняння прикметника. ____________________________________________
10.Назвіть форми ступенів порівняння прик­метника. ____________________________________
11.На які групи поділяються прикметники? ____________________________________________
12.За чим визначаються групи прикметника? ___________________________________________


3.Уважно прочитайте текст.


За переказами, поселення назвав Данило Галицький іменем сина Льва. За іншою легендою, Львів заснував не Данило Галицький, а сам Лев Данилович. Назву міста утворено від особового імені Лев за допо­могою суфікса присвійності -ів. Присвійний прикметник тут перейшов в іменник. Цікаво, що пізніше відбулося переосмислення назви на іншій основи. Це втілилося у старовинному гербі міста — зображенні лева (І. Вихованець).


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Горецькою І.І.

Предмети > Українська мова > Українська мова 6 клас > Схема розбору прикметника як частини мови > Схема розбору прикметника як частини мови. Конспект уроку і опорний каркас