KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання.»

Конспект уроку економіки 10 класу

Тема: «Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання.»

Мета:
1    допомогти учням визначити три основні проблеми, які розв’язує кожна економічна система, та знайти шляхи їх вирішення;
2    сформувати в учнів розуміння поняття конкуренції та її різновидів;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди. 

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку:

І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив


Притча «Перешкоди на шляху людини»
    У Давні часи Король на одній із доріг міста наказав помістити великий камінь. Йому було цікаво, чи перенесе хтось здоровенну брилу із своєї путі. Деякі найбагатші торговці чи вельможі просто обходили перепону, інші – звинувачували короля за, те що він нічого не робить для держави, навіть не може забезпечити чистими дорогами, проте ніхто нічого не робив для того, щоб прийняти камінь.


    Одного разу цією дорогою йшов селянин. Підійшовши до каменю, він спробував його відсунути. Довго йому це не вдавалося, але врешті-решт, тяжка брила піддалася, а на місці, де раніше лежав камінь, виявився мішок із золотими монетами та запискою Короля, у якій йшлося, що гроші для того, хто прийме камінь з дороги.


Селянин у той момент пізнав істину: кожна перепона для нас є шансом повчитися чомусь новому та покращити своє життя.
Я бажаю Вам з легкістю долати життєві труднощі, завжди отримувати цінний досвід та винагороду за Вашу працю.

ІІ. Релаксація (2 хв) – після серйозного веселе


Економіст розповідає маленькій дочці казку про Попелюшку. Дівчинка просто зачарована історією, особливо тією частиною, де гарбуз перетворюється в дивовижну карету.


Раптом дитя запитує: «Тату, а ось коли гарбуз перетворюється в золоту карету, то це класифікується як дохід, чи зростання вартості рухомого майна» 

ІІІ. Нова тема (25 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Яка основна проблема постає перед кожним економічним суб’єктом (проблема вибору та альтернативної вартості).
2    Як вирішується вищезгадана проблема в сучасних умовах (кожна людина поводиться раціонально: намагається отримати максимальне задоволення своїх потреб за наявних ресурсів; споживач керується суб’єктивною оцінкою нагальності тієї чи іншої потреби та схильний до того, щоб постійно змінювати структуру споживання).
3    Які економічні моделі Ви знаєте (ринкова; планова і змішана).
4    Що спільного у кожній із моделей (наявність економічного циклу: виробництво-розподіл-обмін-споживання).


Епіграфом до нової теми уроку є слова «Чим більше ти знаєш, тим більше ти можеш» відомого арабського мислителя Абу. Сучасний рівень знань дає змогу науковцям  визначити ті основні проблеми, які вирішує кожна економічна система (модель), а також знайти ефективні способи їх вирішення.          

П л а н  у р о к у:

1.    Які ж є три основні проблеми економіки?
Що виробляти?
Як виробляти?
Для кого виробляти?
Чому  саме ці проблеми є головними?


Вони стосуються усіх економічних систем різних країн і в різні часи. Всі інші проблеми є похідними від них, адже три головні проблеми стосуються мети виробництва та засобів її досягнення. Ці проблеми постають перед усією економікою і перед кожним окремим виробником.

Способи вирішення проблеми «Що виробляти» в різних економічних системах

Ekon6-417.jpg

За командної економіки радниками з цього питання були центральні органи управління, які «спускали» планові основні виробничі показники для підприємств.    За ринкової економіки це питання розв’язує сам ринок через механізм врахування потреб покупців. Їхні «голоси» фіксуються у вигляді грошових витрат на купівлю того чи іншого товару, тобто через «голосування» грошима.

«Голосування» грошима – це прояв споживчого попиту, певна заявка споживача на той чи інший товар у певній кількості.
Ринок створює надійний механізм виробничої орієнтації підприємств, оскільки в його основу покладені потреби людей, і враховані їхні доходи.
Єдиною перешкодою на шляху безпосередньої орієнтації виробників на потреби споживачів може стати лише обмеженість виробничих ресурсів.

Як вирішується проблема «Як виробляти»?


Проблема «Як виробляти» пов’язана із організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва.
У розв’язанні проблеми важливим чинником виступає «голосування» грошима та конкуренція.


Конкуренція (від лат. concurrerre – зіткнення, змагання) виявляє, які фірми можуть забезпечити виробництво даного товару і якої якості залежно від застосовуваних технологій і форм організації праці.


Як вирішується проблема «Для кого виробляти»?
Розв’язання проблеми «Для кого виробляти» залежить від смаків споживачів; бажань споживачів; можливостей споживачів купити певний товар.
В основі вирішення проблеми лежать грошові доходи споживачів.


Бажання і можливості покупців придбати певний товар також залежать від ціни товару; ціни доповнюючого товару (товару-комплементу); ціни товару-замінника (товару-субституту).


2. Можемо зробити проміжні висновки.
2.1. Відповіді на питання «Що виробляти», «Як виробляти», «Для кого виробляти» у ринковій економіці визначаються через взаємодію споживачів з виробниками, які виступають на ринку як покупці і продавці. Роль економічних орієнтирів виконують ціни, витрати виробництва, розміри доходів і прибутків.


2.2. Економічні рішення виробниками і споживачами приймаються самостійно, але це не призводить до хаосу. Розвинута ринкова система в цілому забезпечує внутрішній порядок і стабільність.


2.3. Ринкова економіка безпосередньо спирається на економічні інтереси споживачів і виробників. У досягненні своїх інтересів люди конкурують між собою.


3. Поняття конкуренції
КОНКУРЕНЦІЯ (від лат. concurrerre – зіткнення, змагання) – це змагання за можливість повніше реалізувати свій інтерес. Конкуренція відбувається не лише між виробниками, а й споживачами та іншими соціальними групами.


Позитивні риси конкуренції:   
Конкуренція змушує людей пристосовуватись до нових ситуацій, підвищує ефективність виробництва, знижує ціни і підвищує загальний добробут.   

Негативні риси конкуренції:

Конкуренція роз’єднує людей як супротивників, знищує найслабших, зменшує доходи найманих працівників.


Аргументи на підтримку конкуренції:
•    Альфред Маршалл (1842-1924): конкуренція існує «для підтримки енергії і саморозвитку суспільства», а припинення її дії «може порушити стабільність суспільного добробуту». На конкуренцію найчастіше нарікають ті торговці і промисловці, ціни на товари яких вона знижує. Хоча «енергія і винахідливість» конкурента, який спричинив це зниження, обертається вигодою для суспільства («Принципи політичної економії», т. 1).


•    Фрідріх Август фон Хайєк (1899-1992): «Конкуренція являє собою процедуру відкриття, пізнання нового – процедуру, властиву еволюції в усіх її формах, що змушує людину поза її бажанням пристосовуватись до певних ситуацій. І саме за рахунок зростаючої конкуренції, а не за рахунок солідарності збільшується поступово наша ефективність» («Згубна самовпевненість. Помилки соціалізму»).


Аргументи на проти конкуренції:
•    Шарль Фур'є (1772-1837): конкуренція викликає скорочення заробітної плати і веде народ «до злиднів через успіхи промисловості». «Будь-який трудящий перебуває в стані війни з іншими і недоброзичливий до них через особистий інтерес» («Новий господарський і соцієнтарний світ)
•    Микола Чернишевський (1828-1889): «Ця війна називається конкуренцією…вона нищить усіх найслабших у кожному званні, у кожній справі» («Капітал і праця»).
•    Карл Маркс (1818-1883): конкуренція сприяє технічному прогресу і нагромадженню капіталу, проте вона – засіб експлуатації. «Конкуренція…серед робітників дає змогу капіталістові зменшити ціну праці, а спадна ціна дає йому, у свою чергу, можливість додатково збільшити робочий час» («Капітал», т.1).


Аналіз таблиці «Види конкуренції»

Ekon6-418.jpg

ІV. Вправа на фокус уваги (3 хв) – завдання «Хто швидше»
Назвати, до яких ринків за типом конкуренції належать нижчеподані компанії.

Нью-Йоркська фондова біржа                  Фірма з виробництва авто марки «BMW»     
(досконала конкуренція)                          (олігополія)

«Київський метрополітен»            Виробництво парфумів марки «Dior»
(чиста монополія)                       (монополістична конкуренція)


V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв) – максимально задіяти всіх учнів (на швидкість).
Розгадати кросворд.
По горизонталі:
1. Технічний процес, який фігурує у всіх основних питаннях економіки. 2. Один із результатів вирішення економічних проблем. 3. Інструмент для «голосування» на ринку. 4. Країна-лідер у «продукуванні» фірм-олігополістів.
По вертикалі:
1. Ключова фігура економіки. 2. Вид конкуренції. 3. Тип економічної системи.

Ekon6-419.jpg

VІ. Додаткові завдання

VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Джерела: І.Ф.Радіонова «Загальна економіка» (С. 71-81)

VІІІ. Заключна частина уроку (установчий слоган – «Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду)

Підсумки

«Освіта – скарб; праця – ключ до нього» (Буаст).

Література:

1.Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
2. Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
3. Практикум з економіки для 10-11 класів.
4. Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання. > Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання. Конспект уроку і опорний каркас