KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції»

Конспект уроку з економіки 4 класу

Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про сутність конкуренції;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“Найкраща витрата часу – це праця”.
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що таке пропозиція?
2    Що твердить закон пропозиції?
3    Які є нецінові детермінанти пропозиції?

План.
1.    Сутність конкуренції.


Що ж таке КОНКУРЕНЦІЯ?
Що вам відомо про неї? (мозкова атака)


Конкуренція — це суперництво і боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків.


Завдяки конкуренції «невидима рука» ринку визначає ту економічну поведінку всіх господарюючих суб’єктів, яка зрештою забезпечує економічну ефективність і максимізацію вигоди для всіх і кожного.


Як ви вважаєте, яким чином конкуренція збільшує ефективність виробництва?

2.    Види конкуренції.


Виділяють такі види конкуренції:
•    досконала;
•    недосконала.


Ринок досконалої конкуренції — це структура, яка має низьку концентрацію продавців та покупців, регулюється виключно автоматичними ринковими механізмами попиту, пропозиції, ціни, без втручання будь-яких державних чи недержавних інституцій.
Ринок якої продукції можна віднести до ринку досконалої конкуренції?


Недосконало конкурентними є ринки, на яких або покупці, або продавці у своїх рішеннях враховують власну здатність впливати на ринкову ціну.


Виділяють такі недосконало конкурентні ринки: чиста монополія (монопсонія), олігополія (олігопсонія), монополістична конкуренція.
Які ви знаєте приклади ринків недосконалої конкуренції?

3.    Типи ринкових структур.
Як ви гадаєте, що всі вищезгадані ринкові структури можна спостерігати в реальному житті?


Оскільки лише окремі ринки можуть приблизно нагадувати досконало конкурентні ринки чи монополії, то досконалу конкуренцію і монополію називають ідеальними ринковими структурами.


Найбільш поширені в сучасній практиці господарювання країн світу є олігополія та монополістична конкуренція. Їх відносять до реальних ринкових структур.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


1    “Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти. Вона бажає отримати мед, в кінцевому ж рахунку вона служить інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємством”. Поясніть аналогію. (автоматизм регулювання у рин. ек.)
2    Яка головна проблема економіки?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів


1    Порівняти ринки досконалої та недосконалої конкуренції.
2    Визначити вплив різних видів конкуренції на економічну ефективність виробництва товарів та послуг.


VI   Додаткові завдання
VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)


Джерела:
Підручник стор. 90-91;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”. (італ. нар. Мудрість)

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції > Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції. Конспект уроку і опорний каркас