KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 4. Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника.»

Конспект уроку до предмету Економіка, 10 клас

Тема: “Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про обмеженість виробничих ресурсів,  проблему вибору та закономірності економічної поведінки виробника;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“ Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь!”


Так говорить українське народне прислів’я. І, дійсно, коли ти завжди повторюватимеш «я не вмію», в тебе з часом з’явиться думка, що ти ніколи вже не зможеш зробити це. Тому треба наполегливо і старанно вчитися для того, щоб ніхто ніколи у житті від вас не почув таких слів як «я не вмію».


Я сподіваюсь, що ви проведете цей час з великою користю для себе, дізнаєтесь багато нової  та цікавої інформації.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
-Тато, а що таке «альтернатива»?
- Ну…уяви, синку, що ми вирішили започаткувати свою справу, пішли в крамницю, кпили десяток яєць – 6 з’їли, 4 залишили…
- Так це і є «альтернатива»?
- Почекай! Оті 4 яйця ми поклали під лампу, з них вилупилися курчата, втни виросли – двох ми з’їли, двох залишили…
- Це «альтернатива»?
- Ні, слухай далі…Курка, що залишилася, буде нести яйця. Частину будемо їсти, частину продавати…
- О! Це «альтернатива»!
- Та, ні! На отриманні кошти ми купляємо ще курок…І раптом…Повінь – все змило, кури потонули і ми – жебраки…
- Не зрозумів, так що ж таке «альтернатива»?!
 - Качки, синку, качки!

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Які ви знаєте фактори виробництва? (земля, праця, капітал, здатність до підприємництва).
2   Як обчислюється продуктивність  праці? (обсяг випуску / кількість працівників).
3    Що таке виробництво? (процес перетворення вхідного потоку затрат ресурсів у вихідний потік випуску).
4    Що таке вхідні ресурси? (фактори виробництва).
5    Наведіть приклади до кожного із факторів виробництва морозива (з – молоко, к – молоковоз, п – робітник підприємства, х - підприємець).

Епіграфом до нової теми уроку є слова відомого вченого Лоуренса Пітера (на дошці)- “Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні бажання за допомогою обмежених ресурсів ”. У чому головний зміст цього вислову? Як видумаєте, чи існує, взагалі, можливість повністю задовольнити усі потреби людства? Відповідь обґрунтуйте.


Отже, слід зрозуміти, що , існують межі у розвитку виробництва, спричинені тим, що у будь-який момент суспільство володіє лише певним обсягом ресурсів виробництва, миттєве збільшення яких є недосяжною мрією.

План.
1. Обмеженість виробничих ресурсів.
Через обмеженість ресурсів суспільство завжди стоїть перед проблемою, як розподілити їх таким чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як створити таку кількість споживчих благ, щоб мати змогу якнайповніше задовольнити потреби.

Хто хоче бути багатим, той має навчитися жити у скруті.
(Плутарх)

Виробничі ресурси поділяються на відтворювальні та не відтворювальні.  До відтворювальних виробничих ресурсів належать ті, що створюються і відновлюються природою (грунт, водні басейни, флора, фауна) та суспільством (засоби виробництва). До відтворювальних одночасно і природою, і суспільством належать трудові ресурси: люди з’являються на світ як біологічні істоти і набувають у суспільстві необхідних знань і навичок для виробничої діяльності.


До невідтворювальних належать корисні копалини, що споживаються як сировина. Крім того, час відтворення деяких ресурсів є таким тривалим, що їх можна віднести до невідтворювальних. На вашу думку, які ресурси ми можемо віднести до цієї категорії? Так, це знищені чорноземи, вирубані ліси, забруднені водойми тощо.

Слід наголосити, що обмеженість виробничих ресурсів зумовлює появу цілої низки складних техніко-економічних проблем:
1)    в кожний даний момент саме наявні виробничі ресурси визначають межу виробництва, змінити яку можна, тільки застосувавши нові технології;
2)    щоб розширити межу виробничих можливостей, необхідно віднайти засоби залучення до економічного кругообігу принципово нових ресурсів;
3)    виникає потреба всебічної економії виробничих ресурсів, що торкається не лише технологічних, а й організаційних проблем: доцільного розміщення пов’язаних виробництв, налагодження постачання ресурсів, стимулювання економії їхнього використання;
4)    саме через обмеженість ресурсів актуальною стає проблема їх вибору, пошуків альтернативних варіантів використання.

Для характеристики стану використання ресурсів вживають поняття «повна зайнятість ресурсів» та «повний обсяг виробництва». Хто може пояснити різницю між цими поняттями?


Отже, повна зайнятість ресурсів означає, що всі придатні ресурси використовуються у виробництві. Придатність же ресурсів до використання визначається їхнім фізичним станом і соціальними обставинами.


Повний обсяг виробництва означає, що виробничі ресурси суспільства використовуються в такій комбінації і на такій технічній основі, що забезпечують найбільший економічний результат.

Ekon6-377.jpg

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
     Які виробничі ресурси відносяться до відтворювальних, а які до не відтворювальних : вугілля (невідт.), грунт (відтв.), флора (відт.), нафта (невідт.), водні басейни (відтв.), газ (невідтв.), фауна (відтв.)

     Наведіть свої приклади виробничих ресурсів, які відносяться до:
1)    відновлювальних виробничих ресурсів;
2)    невідновлювальних виробничих ресурсів.

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів
•    Обговорення питання: «Які є проблеми на Україні, пов’язані з наднизькими темпами відновлення відновлювальних виробничих ресурсів?» (мова іде про черноземи та головну водну артерію країни - Дніпро)
•    На вашу думку, які міри можна прийняти задля поліпшення ситуації, пов’язаної  із обмеженістю ресурсів в Україні та у цілому світі загалом?

VI   Додаткові завдання
Цікаві факти:
1    Вчені з’ясували, що запаси нафти на Землі залишилися приблизно на 30-40 років;
2    Запаси вугілля складають приблизно 11200 млрд. тонн, природний газ – 630 млрд. тонн;
3    Щорічно із земних надр видобувається понад 120 млрд. тонн різноманітної сировини і палива.

 VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:
Підручник, стор.

VIII   Заключна частина уроку
(Установчий слоган- “Здобудеш освіту — побачиш більше світу”. Українське народне прислів’я)

Підсумки.
Учись змолоду — пригодиться на старість.
Українське народне прислів’я.

Література:
1.    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2.    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3.    Практикум з економіки для 10-11 класів.
4.    Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника. > Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника. Конспект уроку і опорний каркас