KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 5. Інфляція, як макроекономічне явище.»

Конспект уроку економіки 11 класу

Тема: «Інфляція, як макроекономічне явище.»

Мета:
1      закріпити знання по темі «Інфляція, як макроекономічне явище»
2    повторити поняття: інфляція, витрати, інфляція попиту та витрат;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, критичний спосіб мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу  активність,вміння працювати в команді, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, слайди.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив-2 хв.)
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і відкриєте для себе багато нового й цікавого.

II   Огляд теми (33 хв.)
Інфляція, як відомо, це загальне підвищення цін в економіці.
Інфляція – це прояв існування ринкових відносин при сформованій ринковій економіці, жодна ринкова країна не може визнати, що в неї немає інфляції.


Під час інфляції має місце:
Знецінювання грошей по відношенню до золота.
Знецінювання грошей по відношенню до товару.
Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти.


До найважливіших iнфляційних причин зростання цін можна віднести наступні:

•    Диспропорційність - незбалансованість державних видатків і прибутку - дефіцит державного бюджету. Часто цей дефіцит покривається за рахунок використання "друкарського верстату", що призводить до збільшення грошової маси і як наслідок - інфляція.


•    Iнфляційно небезпечні інвестиції - здебільшого мілітаризація економіки. Військові асигнування ведуть до утворення додаткового попиту, а як наслідок - збільшення грошової маси. Надмірні військові асигнування звичайно є головною причиною хронічного дефіциту державного бюджету, а також збільшення державного боргу для покриття якого випускаються додаткові паперові гроші.


•    Відсутність чистого вільного ринку і досконалої конкуренції як його частини. Сучасний ринок в чималій мірі огополiстичний. Оскільки олігополiст зацікавлений в скороченні виробництва і пропозиції товарів: створюється дефіцит,що використовується ним для підтримки чи підняття ціни на товар.


•    Імпортована інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритостi економіки і утягнення її в світогосподарські зв'язки тієї чи іншої країни. Можливості для боротьби у держави досить-таки обмежені. Засіб ревальвації власної валюти, що інколи застосовується в таких випадках, робить імпорт більш вигідним, одночасно ускладнюючи експорт.


Типи інфляції:
•    Інфляція попиту - це порушення рівноваги між попитом і пропозицією з боку попиту. Основними причинами тут можуть бути збільшення державних замовлень (наприклад, військових), збільшення попиту на засоби виробництва в умовах повної зайнятості і майже повної завантаженості виробничих потужностей, а також зростання покупної спроможності трудящих (зростання заробітної плати) внаслідок, наприклад, узгоджених дій профспілок. Внаслідок цього виникає надлишок грошей по відношенню до кількості товарів, підвищуються ціни. Таким чином надлишок платіжних засобів в обігу створює дефіцит пропозиції, коли виробники не можуть реагувати на зростання попиту.


•    Інфляція пропозиції - зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва чи зменшення сукупної пропозиції. Причинами збільшення витрат можуть бути огополiстична політика ціноутворення, економічна і фінансова політика держави, зростання цін на сировину, дії профспілок, що вимагають підвищення заробітної плати і т. і. Вона може також з’явитися в результаті зміни структури пропозиції.


Види інфляції:
•    Помірна. Ціни зростають на 10% на рік, вартість грошей зберігається, відсутній ризик підписання контрактів в номiнальних цінах. Багато сучасних економiстів, в тому числі сучасні послідовники економічного вчення Кейнса вважають таку інфляцію необхідною для ефективного економічного розвитку. Така інфляція дозволяє ефективно корегувати ціни стосовно до умов виробництва і попиту, що постійно змінюються.
•    Галопуюча. Ціни зростають на 20-200% на рік, гроші прискорено матеріалізуються в товари, контракти прив'язуються до зростання цін.
•    Гіперінфляція. Ціни зростають астрономічне, розходження цін і зарплати, руйнується добробут навіть забезпечених верств товариства.
•    Гіперінфляція.


В 50-60 роки інфляція проходила в більшості країн помірними темпами.


Ekon11-39.jpg

ІІІ   Релаксація (3 хв.) – (наприклад: після серйозного веселе)
Чи знаєте ви що...
В зв'язку з нафтовою кризою початку 70х років інфляція стала виходити з-під контролю держави, дезорганiзуючи нормальний економічний процес. Середньорічний рівень приросту роздрібних цін за час з 73 по 80 р. р. підскочив в середньому на 9%.

Домашнє завдання – 2 хв.(з урахуванням трьох рівней)
Придумати розповідь на тему: «Боротьба з інфляцією».

Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової, с.31-43.

Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк, с.31-38.

Практикум з економіки для 10-11 класів, с. 16-17.

Додаткова література


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Інфляція, як макроекономічне явище. > Інфляція, як макроекономічне явище. Конспект уроку і опорний каркас