KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 6. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.»


Конспект уроку до предмету Економіка, 11 клас

Тема: “Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст поняття «податок», види податків, їх функції;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
«Праця звільняє нас від трьох великих лих: нестатків, пороку і нудьги»(Вольтер).
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:

"Багатство краще за бідність, хоча б, з фінансових причин". – Вуді Ален.

"Конгрес стоїть перед нерозв'язною проблемою: як отримати від нас податки, яких ми не можемо сплатити, щоб витратити їх на те, чого ми не потребуємо". -Невідомий автор.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:

1    Що таке, на Вашу думку, «податок»?
2    Чи може держава нормально функціонувати без ефективної податкової системи?
3    «Податок – це дозволена форма грабежу» (Хома Аквінський, філософ XIII століття). Чи погоджуєтеся ви з цим висловом?


Епіграфом до нової теми уроку є слова відомого винахідника Томаса Едісона (на дошці)- "Хороший громадянин вимагає, щоб були більше хороших доріг, хороших шкіл, хороших лікарень і менше податків". - Невідомий автор.


У чому головний зміст цього вислову? Чи бачите Ви тут протиріччя? В чому воно полягає? Як його вирішити?


План.
1.    Податок, функції податку.


Що ж таке ПОДАТОК?
Що вам відомо про нього? (мозкова атака)
Чи можна назвати податки «злом»? На що, на Вашу думку, ідуть податкові платежі?
Що ж таке «податки»?


Податки – це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни.


Функції податку:
•    фіскальна – створення державних фондів для забезпечення функціонування держави, її установ та організацій;
•    регулююча – розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів через бюджетну систему;
•    стимулююча – сприяння розвиткові підприємницької діяльності, кадровому забезпеченню окремих галузей господарства, інвестиційному процесу.

2.    Види податків.


1.    за способом встановлення ставок:
•    прогресивні – ставка оподаткування зростає в міру збільшення величини доходу, що оподатковується;
•    регресивні – ставка оподаткування знижується в міру збільшення величини доходу, що оподатковується;
•    пропорційні – ставка оподаткування залишається незмінною.


2.    за використанням:
•    загальні – використовуються на фінансування поточних і капітальних витрат державного та місцевого бюджетів без закріплення за конкретним видом витрат;
•    специфічні – мають цільове призначення (соціальне страхування).


3.    за об’єктами надходжень:
•    загальнодержавні (податок на додану вартість, податок на експорт та імпорт, податок на прибутки (для підприємств), податок на доходи (для фізичних осіб);
•    місцеві (комунальні податки, податки з реклами, збори за паркування автотранспорту, проведення кіно- та телезйомок тощо).


4.    за способом стягнення:
•    прямі - податок, що стягується безпосередньо з доходів і майна платника податків. До прямих податків належать прибутковий податок з фізичних осіб, податок на прибуток, податок на майно;
•    непрямі - податки на товари й послуги, встановлювані у вигляді надбавок до ціни товарів або тарифу на послуги й не залежні від доходів платників податків. Виробники й продавці виступають у ролі збирачів непрямих податків, уповноважених на те державою, а покупець стає платником непрямого податку. Найпоширеніші непрямі податки у вигляді акцизів, податку із продажів, мит, митних зборів.

Акциз (від латин. — відрізаю) - вид непрямого податку на товари масового споживання та окремі види послуг, наприклад сигарети, алкогольні напої, автомобілі, холодильники, квитки на окремі види транспорту тощо.

Податок на додану вартість (ПДВ) — основний вид непрямих податків, який включається до ціни товарів. В Україні ПДВ було запроваджено у 1992 р. замість податку з обороту. Він становив 28 % (з 1995 р.— 20%).

Мито - податок, що сплачується за перевезення товарів через кордон, за користування дорогами, мостами; за надання послуг (нотаріалі.них, арбітражних, судових).

3.    Елементи податкової системи.
1.    Суб'єкт оподаткування — юридична або фізична особа, яка зобов'язана згідно чинного законодавства сплачувати відповідні податки або платежі.
2.    Об'єкт оподаткування — доходи або майно, що обкладаються податком.
3.    Ставка оподаткування — відношення вилученої частини доходу до його загальної суми (вартості, якщо ідеться про майно).


В залежності від методів встановлення розрізняють:
•    універсальні ставки – для всіх платників встановлюється єдина податкова ставка;
•    диференційовані ставки – для різних платників існують різні види ставок.


За методом побудови:
•    абсолютні — вказана сума;
•    відносні — у % (постійні, прогресивні, регресивні).


Таблиця 1

Ekon11-66.jpg

4.    Податкові пільги, їх види.
Податкові пільги — зменшення загальної суми податкових відрахувань. Надаються з метою стимулювання розвитку певних видів діяльності або як забезпечення соціального малозабезпечених верств населення.


Види податкових пільг:
1. неоподатковуваний мінімум рівня доходів - зниження ставки на оподатковувану зарплату для працюючого та осіб, яких він утримує (дітей, людей похилого віку);
2. капітальні зниження - стягнення з об'єктів оподаткування частини прибутку, отриманого на устаткуванні, що відповідає найпрогресивнішим технологіям;
3. податковий кредит - зменшення суми оподаткування прибутку на величину інвестицій і витрат (НІДКР), у тому числі з 2005 р. — кредит на навчання;
4. соціальні знижки - зменшення суми оподаткування прибутку, спрямованого на соціальні програми;
5. прискорена амортизація - більш швидке списання деякого обладнання, що дає можливість зменшити суму оподатковуваного прибутку в перші роки використання обладнання.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Державні займи – відстрочені на майбутнє податки?
Які податки сплачуються Вашими батьками?

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів
Як Ви вважаєте, якою є основна функція податку?
Які види податків Ви знаєте?
Скласти сенкен до слова ПОДАТОК.

VI   Додаткові завдання
Цікаві факти:
Найабсурднішим податком у світі вважається «гіпсовий податок». Його платять у Австрії лижники при кожному спуску з гори. Отримані кошти передаються австрійським клінікам. Згідно статистики у Австрійських Альпах щорічно отримує травми близько 150 тис. лижників, а на їх лікування витрачається біля 1 млрд шилінгів у рік.


VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела: Підручник

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“ Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво”- Сократ.

Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.

Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.

Практикум з економіки для 10-11 класів.

Додаткова література


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу. > Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу. Конспект уроку і опорний каркас