KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Тема 7. Як держава регулює грошовий обіг.»

Конспект уроку до предмету Економіка, 11 клас

Тема: “Як держава регулює грошовий обіг.”

Мета:
1    розглянути структуру грошового обігу;
2    з’ясувати роль банківських установ у регулюванні грошового ринку;
3    проаналізувати основні види грошово-кредитної політики держави.

Обладнання: підручники,таблиці ( роздавальний матеріал для кожного учня), слайди.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку.
I   Організаційний момент
Привітання (народна мудрість):


Грошей багацько (на світі), а щастя мало.
З золотом, як з вогнем: і тепло з ним, і небезпечно.
Гроші— сила: одних підкуплять, других напоять, а третім лиха накоять.


Анекдот:
Приходить гаїшник вечором додому, злий, нічого не заробив, на жінку кричить, до сина:
- Ану давай сюди щоденник.
Мама скоренько до кошилька витягує 50 гривень і каже до малого:
- Бери поклади в щоденник і дай татові.
Той так зробив, дає щоденник татові, той відкриває, гроші в кишеню і каже:
- О, хоч вдома порядок!


Повідомлення теми уроку.

ІІ  Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.
Спілкування  з  учнями, бесіда:
1.    Які ви знаєте види грошей?
2.    Що називається банком та банківською системою?
3.    Що називається кредитом та нормою банківського відсотка?
4.    Які формуються ціни на гроші?


ІІІ   Мотивація навчальної діяльності
Вступне слово.
Одним з найважливіших напрямків макроекономічної стабілізації держави є регулювання грошових відносин. Гроші та грошові відносини лежать в основі усіх кредитних та фінансових процесів в економіці будь-якої країни.
Сукупність заходів держави у сфері грошового обігу та кредитних відносин, які проводяться з метою впливу на кількість грошей, що перебувають в обігу, створює основу монетарної або грошово-кредитної політики.


ІV  Вивчення нового матеріалу


План теми

1.    Поняття грошей і грошової маси.
2.    Чинники попиту на гроші та пропозиції грошей.
3.    Зміст грошової політики держави.
4.    Роль центрального банку у регулюванні грошового ринку.
5.    Види монетарної політики.

1. Поняття грошей і грошової маси.
Гроші – це особливий вид товару, який виконє роль загально-визначеного еквіваленту.
Рух грошей та їх накопичення відбувається за допомогою грошового ринку – сукупності грошових відносин та фінансових інститутів, при посередництві яких формується попит та пропозиція грошей.


Грошова маса — сукупність усіх коштів, що перебувають у суб'єктів грошового обігу в готівковій та і готівковій формах і виконують функції засобів обі гу, платежу та нагромадження.


Контроль над масою грошей є одним із напрямків діяльності держави.
Обсяг грошової маси формується з урахуванням попиту на гроші та їх пропозиції. Провідна роль у цьому регулюванні належить центральному (національному) банку країни.
Показники грошової маси (грошові агрегати):
Ekon11-110.jpg


Запитання до учнів:
Чим визначається кількість грошей в економічній системі? Чи може вона бути будь-якою? (Ні, кількість грошей пов’язана з кількістю вироблених товарів і послуг.)


Грошовий обіг - це безперервний рух грошей. У цьому обігу беруть участь два потоки: потік товарів і послуг (виступає як пропозиція грошей) та потік грошей (попит на гроші).


Рівняння грошового обігу (р-ня Фішера): MV = PQ , де M – маса грошей,V – швидкість обігу грошей, P – середній рівень цін, Q – загальний обсяг товарів і послуг. Це означає, що маса грошей, помножена на швидкість їх обертання, має дорівнювати обсягу випущених товарів, помноженому на рівень цін. Якщо рівновага порушується, то за допомогою відповідних інтервенцій, тобто фінансово-економічних заходів, необхідно один з показників (а можливо й усі водночас) підкоригувати: збільшити виробництво чи імпорт товарів, відрегулювати (прискорити) швидкість обертання грошей, скоротити грошову масу і, нарешті, підвищити ціни.


Розв’язати задачу:
В Україні обсяг виробництва(Q) в 2006 році зріс на 5,2%, швидкість обігу грошей (V) зменшилась на 18,84%, загальний рівень цін на товари і послуги(P) зріс на 5,2%. Знайти динаміку зміни грошової маси за цей період.
Відповідь: MV = PQ;  M = PQ / V; M= 1,052*1,052/0,8116 =1,364.
Необхідно збільшити грошову масу на (1,364-1)*100% = 36,4%.


 Дати відповідь на запитання:
•    Як можна у математичній формі представити величину потоку грошей, які беруть участь в обігу?
•    Як можна представити величину потоку товарів та послуг?
•    За яких умов грошовий обіг буде стійким?
В результаті отримуємо рівняння обігу Фішера.


2.    Чинники попиту на гроші та пропозиції грошей.
 
Ekon11-111.jpg

3.    Зміст грошової політики держави.
Кількість та ціна грошей – основні показники грошового ринку. Ціною грошей є процентна ставка (плата позичальнику банку за тимчасове використання грошей). Тісний взаємозв’язок грошового ринку та всіх інших ринків показує необхідність та важливість проведення державою грошово-кредитної політики.


Теорії, що визначають зміст грошової політики держави
Кейнсіанська — обґрунтовує політику регулювання за допомогою відсоткової ставки, яка впливає на інвестиції і сприяє подоланню спаду виробництва.


Монетарна — обґрунтовує необхідність регулювання державою кількості грошей і за допомогою цього регулювання — можливість впливу на сукупний попит і обсяг національного продукту.

V   Закріплення вивченого матеріалу.
Завдання: визначити людей, які виграли завдяки інфляції (В) і програли через неї (П).
1)    ваші заощадження, зроблені влітку, знаходяться на рахунку в банку з фіксованою ставкою відсотка;
2)    фермер придбав техніку за рахунок позики із твердим відсотком, яку необхідно повернути через 10 років;
3)    банк надав багато позик із твердим відсотком;
4)    ваш друг оселився в новій квартирі з умовою оренди протягом трьох років з попередньою оплатою;
5)    батьки відкладають на терміновий рахунок у банку гроші для здобуття дітьми освіти в коледжі.    Відповіді: 1) – П, 2) – В, 3) – П, 4) – П, 5) – П.


VII   Заключна частина уроку

Висновок. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Державне регулювання грошового ринку і грошового обігу - одна з найважливіших і самих складних задач держави. Добре продумана і правильно організована політика в області фінансів - найважливіший фактор успішного розвитку економіки будь-якої країни. Однієї з найголовніших причин нинішньої кризи в нашій країні - непродумана політика держави.


VIII   Домашнє завдання: підручник, тема 26, с.250-258.


Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.

Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Як держава регулює грошовий обіг. > Як держава регулює грошовий обіг. Конспект уроку і опорний каркас