KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми: М. Шашкевич – зачинатель нової української літератури на західноукраїнських землях

Гіпермаркет Знань>>Українська література >> Українська література: М. Шашкевич – зачинатель нової української літератури на західноукраїнських землях. «Руська трійця». «Веснівка»


План-конспект уроку з курсу «Українська література 9 клас» з теми «М. Шашкевич – зачинатель нової української літератури на західноукраїнських землях».Тема уроку: М. Шашкевич  – зачинатель нової української літератури на західноукраїнських землях. «Руська трійця». «Веснівка».

Мета уроку: вдосконалити знання учнів про М.Шашкевича, зачинателя нової української літератури на західноукраїнських  землях, одного з організаторів «Руської трійці»; розивати уважність, логічне мислення; виховувати любов і повагу до літературної спадщини минулого.


Тип уроку: комбінований.


Обладнання:
портрет письменника, виставка літератури, ілюстрації до твору.

                                                                  Зміст і структура уроку


І. Організаційно-вступна частина.

ІІ.Перевірка домашнього завдання; актуалізація і корекція опорних знань.


                                                Вправа «Плутанка»

Завдання:</u підберіть цифровий код, за яким визначете автора поетичного твору.


 1.М.Петренко.
 2.В.Забіла.
 3.П.Гулак-Артемовськийю
 4.Є.Гребінка.
 5.М.Костомаров.   
 1. «Рибалка».
 2. «Соловейко».
 3. «Соловей».
 4. «Небо».
 5. «Українська мелодія».


Цифровий код: 1-4; 2-3; 3-1; 4-5;  5-2.
<u>
ІІІ.Повідомлення теми та мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

Проблемне питання. Чому література на західноукраїнських у ХІХ ст. на західноукраїнських  землях розвивалася за «своїми законами»?

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

Вступне слово вчителя про особливості розвитку літератури на західноукраїнських землях.
Учнівські повідомлення

1.Діяльність «Руської трійці»

2. Сторінки життєвого і творчого шляху Маркіяна Семеновича Шашкевича.

3. Виразне читання поезії «Веснівка».


      Цвітка дрібная
      Молила неньку,
      Весну раненьку:
      «Нене рідная!

       Вволи ми волю —
      Дай мені долю,
      Щоб я зацвіла,
      Весь луг скрасила.

      Щоби я була,
      Як сонце, ясна,
      Як зоря, красна,
      Щоби-м згорнула
      Весь світ до себе!»
      «Доню, голубко!
      Жаль мені тебе.
      Гарная любко;

      Бо вихор свисне,
      Мороз потисне.
      Буря загуде —
      Краса змарніє.

      Личко зчорніє,
      Головоньку склониш,
      Листоньки зрониш, —
      Жаль серцю буде».


4. Обмін  враженнями про поезію та її особливості.

5. Виконння ідейно-художнього аналізу твору.

Настрій твору – елегійний.
Тема поезії – зображення турботи матері за свою дитину, застереження доньки, яка прагне швидше подорослішати.
Ідея твору – уславлення молодості і краси; важливість поважного ставлення до матері та бажання прислухатися до її порад і настанов.
Жанр – веснянка.  
Вид лірики – філософська.

Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст веснянки.

Визначення метрики та строфіки ліричного твору.

6. Завдання творчого характеру методом ПРЕС.
 У чому алегоричність змісту поетичного твору?

V. Узагальнення і систематизація знань


                                                               Тестове завдання.

1. Натхненник, ідеолог і організатор «Руської трійці» –  …

а) І.Вагилевич;
б) Я.Головацький;
в) М.Петренко;
г) М.Шашкевич.


2.Перша рукописна збірка львівських семінаристів  –   …

а) «Над Дністром»;
б) «Воля»;
в) «Син Русі»;
г) «Соловейко».


3. Цензура заборонила  видання «Руської трійці», яке назвали…

а) «Відгомін»;
б) «Зоря»;
в) «Русалка Дністрова»;
г) «Син Русі».


4. За словами І. Франка, «явище наскрізь революційним» – це...

а) «Русалка Дністрова»;
б) «Руська трійця»;
в) «Син Русі»;
г) «Зоря»;


5.Поетична спадщина М.С.Шашкевича складає понад…

а) сто поезій;
б) триста поезій;
в) десять поезій;
г) тридцять поезій.


6. Вперше в Україні  М.Шашкевич переклав українською мовою…

а) Біблію;
б) «Слово про похід Ігорів»;
в) Київський патерик;
г) «Повість минулих літ».


7. М. Шашкевич першим звернувся до інтерпретації народних календарно-обрядових пісень, які називаються…

а) колядки;
б) щедрівки;
в) обжинкові пісні;
г) веснянки.


8. Перлина пейзажної лірики М.Шашкевича –…

а) «Соловей»;
б) «Щедрик»;
в) «Веснівка»
г) «Цвіте калина».


9.Найкращий музичний супровід до поезії «Веснівка» М.Шашкевича створив композитор…

а) А. Кос-Анатольський;
б) О.Білаш;
в) М.Ткач;
г) М.Березовський.


10. Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призначений для сольного співу з інструментальним акомпанементом – це…

а) елегія;
б) романс;
в) романсеро;
г) балада.


11. Найчисленнішою була школа романтиків з центром у …

а) Києві;
б) Львові;
в) Чернівцях;
г) Харкові.


12.Хто зайвий?

а) І.Франко;
б) І.Вагилевич;
в) Я.Головацький;
г) М.Шашкевич.

Відповіді: 1г. 2в. 3б. 4а. 5г. 6б. 7г. 8в. 9а. 10б. 11г. 12 а.

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання та самооцінювання знань.


VІІ. Повідомлення домашнього завдання:

1) опрацювати матеріал підручника з даної теми;
2) опрацювати сторінки життєпису М.В.Гоголя; виписати у зошити найголовніші дати.
3) прочитати оповідання «Ніч проти Івана Купала» М.Гоголя.
4) повторити відомості з теорії літератури: сюжет, композиція, обрамлення, оповідання.

                                                                 
Використана література.


Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Грамота, 2009. – 309 с.: іл.
Противенська О.Г., Мещерякова М.І., Теміз Я.В. Українська література у схемах і таблицях. – Харків: видавнича група «Академія», 2000. – 45 с.
Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. –88 с.


 
Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани конспектів уроків з української літератури, завдання з української літератури 9 класу скачати

Предмети > Українська література > Українська література 9 клас > Шашкевич-зачинатель нової української літератури на західних землях Руська трійця Веснівка > Шашкевич-зачинатель нової української літератури на західних землях Руська трійця Веснівка. Конспект уроку і опорний каркас