KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «Родинно-побутові пісні, їх види»

Гіпермаркет Знань>>Українська література >>Українська література: Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду»План-конспект уроку з курсу «Українська література 9 клас» з теми «Родинно-побутові пісні, їх види».Тема уроку:   Родинно-побутові пісні, їх види. «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько, вечір близенько» , «В кінці греблі шумлять верби», «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду». Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.

Мета уроку: ознайомити учнів з народними родинно-побутовими піснями, у яких розповідається про кохання та родинне життя, поглибити знання школярів  про особливості даного різновиду пісень, їх ідейним багатством; розвивати навички виразного читання  родинно-побутових пісень, аналізу їхнього змісту, образів, настрою, пафосу; виховувати бажання відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу.

Тип уроку:  засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, згідно теми уроку, ілюстрації  до пісень, опорні таблиці «Різновиди пісень», аудіозаписи пісень, репродукції картин І.Гончара «Під вечір», М.Пимоненка «Суперниці», І.Соколова «З базару».


Епіграф:
                                                                                                                                                 Пісня ні  в добру, ні в злу годину не покидає людину.
'                                                                                                                                                 'Народна творчість


                                                              Зміст і структура уроку


І. Організаційно-вступна частина.

ІІ.Перевірка домашнього завдання; актуалізація і корекція опорних знань.

Експрес-опитування
1.Фольклор – це...
2.До епічних фольклорних жанрів належать ...
3. Ліричні фольклорні жанри:...
4.До епічних фольклорних жанрів відносяться...
5.Народна пісня – це...
6. Народні пісні поділяються на такі різновиди...
7. До родинно-побутова лірика належать...

ІІІ.Повідомлення теми та мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

1.Вступне слово вчителя про тематику та особливості родинно-побутових пісень.
2. Інформативне повідомлення випереджуального характеру «Пісні про кохання- вершина народної поезії».

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

Пісня «Місяць на небі, зiроньки сяють»
1.Виразне читання. Відеозапис, виконання С.Криворучко та В.Миркотава.
Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує – серденько мре.
Пісня та мила, пісня та люба,
Все про кохання, все про любов.
Як ми любились та й розійшлися,
Тепер навіки зійшлися знов.
Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день!
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей?

2. Обмін  враженнями про пісню.

3. З’ясувати, у чому полягає  метафоричність назви твору.

4. Виконння ідейно-художнього аналізу пісні.
Настрій пісні – сумний.
Жанр – родинно-побутова пісня.
Вид лірики – інтимна.    
Тема пісні – оспівування палкого кохання козака до дівчини, з якою в силу обставин прийшлося розлучитися на деякий період.
Ідея пісні –  утвердження думки про те, що справжнє щире кохання не здатне розлучити людей за будь-яких обставин.
Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст пісні.

5.Робота в групах. Завдання творчого характеру
І групі. Словесно вітдворіть портрети ліричних героїв пісні, викоритсовуючи цитатний матеріал.
ІІ групі. Знайдіть народнопетичні символи у пісні, які відіграють важливу роль у творі.

6. Робота з підручником. Бесіда за репродукцією картини І.Гончара «Під вечір».
-Чи співзвучний з сюжет картини з аналізованою піснею? Чому? 

 Пісня «Цвіте терен, цвіте терен»
1.Виразне читання, відеозапис.


Цвіте терен, цвіте терен,
Листя опадає;
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.
 Хто в любові не знається,
Той горя не знає.
 А я, молоденька,
Та горе зазнала,
Вечероньки б не доїда,
Нічку б не доспала.
 Вечероньки б не доїда,
Нічку б не доспала.
 Візьму кріселечко,
Сяду край віконця,
Іще очі не дрімали,
А вже сходить сонце.
 Іще очі не дрімали,
А вже сходить сонце
Хоч дрімайте, не дрімайте —
Не будете спати:
Десь поїхав мій миленький
Другої шукати.
 Десь поїхав мій миленький
Другої шукати.
 Нехай їде, нехай їде,
Нехай не вернеться,
Не дасть йому Господь щастя,
Куди повернеться.
 Не дасть йому Господь щастя,
Куди повернеться.
 Очі мої, очі мої,
Що ви наробили,
Що всі люди обминали,
Того полюбили.


2. Обмін  враженнями про пісню.

3. З’ясування метафоричності назви твору.

4. Виконння ідейно-художнього аналізу пісні.

Тема пісні – оспівування нещасливого кохання, через яке страждає  дівчини,  бо її милий поїхав «другої шукати».
Ідея пісні – засудження зради у коханні, яка робить двох близьких людей чужими і нещасливими.
Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст пісні.

5.Віртуальне спілкування з героїнею пісні.
-Що би ви їй порадили? -Від чого застерегли на майбутнє? -Чи треба так побиватися і страждати через  людину, яка зрадила?

6. Робота з підручником. Бесіда за репродукцією картини М.Пимоненка «Суперниці».

Пісня «Сонце низенько, вечір близенько»

1.Виразне читання, відеозапис, виконує дует «Два голуби».
Цю пісню у переробці використав І.П.Котляревський у п’єсі  «Наталка Полтавка»
Сонце низенько, вечір близенько.
Спішу до тебе, моє серденько.
Спішу до тебе, та й не застану.
Вийду на гору, та й плакать стану.
Голуб - голубчик, голуб сизенький,
Скажи, голубчик, де мій миленький?
А твій миленький там, за рікою
Склонив головку, стоїть з другою.
А як дівчина про це почула,
Лягла на землю, навік заснула.
Ой, біжить милий мостом дліненьким.
Накрив милую платком біленьким.
«Вставай милая, довольно спати,
Як ми гуляли, будем гуляти !»
«Не встану милий, гуляй з другою,
Бо моє серце вже під землею.»

2. Обмін  враженнями про пісню.

3. Виконння ідейно-художнього аналізу пісні.
Тема пісні – оспівування щирого кохання, готовності юнака загинути заради коханої.
Ідея пісні – уславлення кохання як найроманичнішого почуття яке є змістом життя двох люблячих людей.
Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст пісні.

Пісня «В кінці греблі шумлять верби»

1.Виразне читання,  відеозапис, виконує ансамбль «Чайка».
В кінці греблі шумлять верби,
   Що я насадила...
   Нема того козаченька,
   Що я полюбила.
Ой немає козаченька -
   Поїхав за Десну;
   Рости, рости, дівчинонько,
   На другую весну!
Росла, росла дівчинонька
   Та й на порі стала;
   Ждала, ждала козаченька
   Та й плакати стала.
Ой не плачте, карі очі, –
   Така ваша доля:
   Полюбила козаченька,
   При місяці стоя!
Зелененькі огірочки,
   Жовтенькі цвіточки...
   Нема мого миленького,
   Плачуть карі очки!

2. Обмін  враженнями про пісню.

3. Виконння ідейно-художнього аналізу пісні.
Тема пісні –зображення нещасливого кохання, смутку, страждань дівчини за коханим козаком.
Ідея пісні – уславлення кохання, яке допомагає  самоутвердитися.
Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст пісні.

4. Завдання пошукового характеру. Знайдіть народнопетичні символи у пісні, які відіграють важливу роль у творі.

5.З’ясування особливостей римування ліричного твору.

Пісня «За городом качки пливуть»
1.Виразне читання ліричного твору.
За городом качки пливуть,
Каченята крячуть...
Вбогі дівки заміж ідуть,
А багаті плачуть.
Вбогі дівки заміж ідуть
З чорними бровами,
А багаті дівки сидять
З кіньми та волами.
"Чи ти чула, дівчинонько,
Як я тебе кликав,
Через твоє подвір'ячко
Сивим конем їхав?" -
"Ой хоч чула, хоч не чула,
Не обзивалася:
Темна нічка-петрівочка, -
Вийти боялася!" -
"Ой не бійся, дівчинонько,
Не бійся нічого,
Бо я хлопець молоденький
Не зрадив нікого!" -
"Ой не хоче твоя мати
Мене, бідну, знати,
Хоче собі багатую
Невістку шукати!" -
"Нащо мені на подвір'ї
Воли та корови,
Як не буде в моїй хаті
Любої розмови!
Ой десь гуде, ой десь грає,
Скрипка витинає:
Оце вдова своїй доні
Весілля справляє.
Нехай знають, нехай знають,
Де музики грають,
Нехай знають, нехай знають,
Як бідні гуляють!

2. Обмін  враженнями про пісню.

3. Виконння ідейно-художнього аналізу пісні.
Тема пісні – зображення убогої, зате гордої дівчини, яка сміливо відмовила у сватанні багатому парубкові.
Ідея пісні – возвеличення  торжества кохання наперекір майновій нерівності, засудження тогочасної дійсності, яка робить нещасливими  людей різних соціальних станів.
Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст пісні.

4. Визначення образів-символів, які увиразнюють мотив соціальної нерівності.

5.З’ясування особливостей римування ліричного твору.

Пісня «Ой не  світи, місяченьку, та й на той перелаз»

1.Виразне читання ліричного твору, відеозапис, виконання К.Цісик
- Ой не світи, місяченьку, та й на той перелаз, (Двічі)
Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз!
- Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде, (Двічі)
Є у мене люба дівчина, вона на мене жде.
Був я, був я, дівчинонько, у твоєму саду, (Двічі)
Чув я, чув, як ти присягалась іншому козаку.
- Ой якби я крила мала ще й солов’я очі, (Двічі)
Я б до тебе прилетіла серед опівночі.
Я б до тебе прилетіла, коло тебе сіла, (Двічі)
Я би тобі, мій миленький, правду говорила.
Як ми з тобою любилися, сухі дуби цвіли, (Двічі)
А як з тобою розлучилися, зелені й пов’яли.
Щоб ті трави повсихали, що рано так цвіли, (Двічі)
Шоб ті люди щастя не знали, що нас розлучили.

2. Обмін  враженнями про пісню.

3. Виконння ідейно-художнього аналізу пісні.
Тема пісні – відтворення страждань, розпачу, зневіри дівчини, яку зрадив милий.
Ідея пісні –засудження зради у коханні яка робить нещасливими  закоханих.
Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст пісні.

4. Визначення образів-символів, які увиразнюють ідейний зміст твору..

5.З’ясування особливостей римування ліричного твору.

Пісня «Лугом іду, коня веду».

1.Виразне читання ліричного твору.

Лугом іду, коня веду,
Розвивайся, луже!
Сватай мене, козаченьку,
Люблю тебе дуже!

Ой хоч сватай, хоч не сватай,
Хоч так присилайся,
Щоб та слава не пропала,
Що ти залицявся!"

"Ой коли б ти, дівчинонько,
Була багатенька,
Взяв би тебе за рученьку,
Повів до батенька!"

"Ой коли б я, козаченьку,
Була багатенька,
Наплювала б я на тебе
Й на твого батенька!

Ой коли б я, козаченьку,
Та й забагатіла,
То я б тебе, ледачого,
Й за харч не схотіла!"

"Ой коли б ти, дівчинонько,
Тоді заміж вийшла,
Як при битій доріженьці
Яка рута зійшла!" 
"Ой коли б я, козаченьку,
Тоді оженився,
Як у млині на камені
Кукіль уродився!"

Не журися, дівчинонько,
Рута зелененька:
Цей покинув, другий буде -
Ще ж ти молoденька!

Цей покинув, другий буде,
Другий буде кращий,
А цей буде у болоті
Над чортами старший!

Край битої доріженьки
Яка рута зійшла...
Молодая дівчинонька
Та вже й заміж вийшла.

А у млині на камені
Кукіль не зіходить...
Козак старий, як собака,
По вулицях ходить.

Ой у млині на камені
Кукіль не вродився...
Старий козак, як собака,
Й досі не женився!


 

2. Обмін  враженнями про пісню.

3. Виконння ідейно-художнього аналізу пісні.
Тема пісні – зображення нещасливого кохання, причиною якого стала соціальна нерівність.
Ідея пісні – возвеличення  справжнього морально чистого кохання, якому не може завадити соціальна нерівність.
Аналіз художніх засобів (лексичних, синтаксичних, фонетичних), за допомогою яких влучно передається ідейний зміст пісні.

4. Визначення образів-символів, які увиразнюють мотив соціальної нерівності.

5.З’ясування особливостей римування ліричного твору.

6. Робота з підручником. Бесіда за репродукцією картини М.Пимоненка «Суперниці».
І.Соколова «З базару».

V. Узагальнення і систематизація знань
Інтелектуальна розминка
1.Коли відбувалися події, відтворені в аналізованих родинно-побутових піснях?
2.Що об’єднує сюжети цих творів?
3.Яка пісня вас найбільше вразила і чому?

Метод ПРЕС. Пісня, яка не залишила байдужим.

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання та самооцінювання знань.


VІІ. Повідомлення домашнього завдання:

1) опрацювати матеріал підручника (стор. 6-26);
2) дві родинно-побутові пісні вивчити напам’ять (на вибір);
3) індивідуальні завдання: підготувати повідомлення про буковинське весілля.
   
Опорна таблиця
      
 22-09-3.jpg                

                     
 
Використана література.

Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Грамота, 2009. – 309 с.: іл.
Закувала зозуленька: Антологія української народної поетичної творчості. –К., 1998. – 423с.
Противенська О.Г., Мещерякова М.І., Теміз Я.В. Українська література у схемах і таблицях. – Харків: видавнича група «Академія», 2000. – 45 с.
Чупринін О.О. Українська література. 9 клас. І семестр. – Харків: видавнича група «Основа», 2010. – С. 7-14.Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці


Повний перелік тем по класам, календарний план згідно шкільної програми з української літератури онлайн, відеоматеріал з української літератури для 9 класу скачати

Предмети > Українська література > Українська література 9 клас > Родинно-побутові пісні > Родинно-побутові пісні. Конспект уроку і опорний каркас