KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему "Коран як пам’ятка класичної арабської літератури"

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 8 клас>> Зарубіжна література: Веди (від 2 тис. до н. е.), Біблія (від 12 ст. до н. е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури


План-конспект уроку з курсу «Зарубіжна література 8 клас» з теми «Коран як пам’ятка класичної арабської літератури».Тема:Коран як пам’ятка класичної арабської літератури

Мета: коротко ознайомити учнів з історією створення, композицією тематикою, особливостями першої писемної пам’ятки арабської культури, проаналізувати уривки текстів, визначити характерні особливості; познайомитися з фрагментами тексту;
розвивати вміння систематизувати матеріал;
виховувати повагу до різних культур та релігій.


Тип уроку: засвоєння нових знань.


Обладнання: підручник, ілюстрації до Корану.


                            Хід уроку

І. Актуалізація знань.

1.    Літературний диктант. (частина1)

-    Що означає слово “веди”?
-    Коли створювалася ця пам’ятка давньої індійської літератури?
-    В якій формі існувала пам’ятка в давні часи?
-    Якою мовою були записані книги?
-    Що зібрано в цих книгах?
(частина 2) Запишіть слова-відповіді в стовпчик.
-    З чого складаються “Веди”?
-    Чим є “Веди” згідно індуїстської традиції?
-    Як називається перша ведична книга?
-    Назвіть ім’я бога вогню.
-    Назвіть другу літеру імені бога громовиці.
К З книг (4)
Одкровенням бога Брахми
Ригведа
Агні
Н(Індра)
Складіть слово з перших літер слів-відповідей.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

1.    Підсилена лекція.

Учитель: Мета лекції – знайомство з історією створення Корану, його композицією, характерними особливостями. Перша частина  частина лекції присвячена історії виникнення Корану, пророкові Мохаммеду, композиції священної книги, тематиці.
Попрацюйте в парах, порадьтеся і заповніть першу колонку таблиці, другу допрацюйте під час лекції.

Що я знаю про Коран? Що нового я дізнався?


     
Коран – Священне Писання ісламу й перша писемна пам’ятка арабської літератури. Згідно з віровченням ісламу, Коран – Книга ніким не створена, вона існувала одвічно, як сам Бог, Аллах, вона – його Слово. Мусульмани вірять в існування на небі першотексту, який був переданий пророкові Мохаммедові ібн Абдаллагові (бл. 570-632рр.) і записаний його послідовниками.

Слово “Коран” (від араб. “кур’ан” має два значення: збирати, з’єднувати та читати, промовляти). Тобто зібрання божих одкровень та те, що часто читається, читається вголос. Мусульмани називають Коран по-різному:

“фуркан”- “розрізнитель” (добра і зла)
“гуд”- “керівництво” на праведній дорозі
“Аз-Зікр”- “нагадування”, “пересторога”
“Ас-Сухуф”- “Благородний сувій”
“Калям Аллаг”- “Слово Боже”
“Кібаб Аллаг”- “Боже писання”

Нерідко до слова “Коран” додаються епітети “преславний”, “премудрий”, “високошанований”, “прешляхетний”.

Коран вміщує близько 500 сторінок тексту (арабською мовою). Спочатку він існував в усній формі (за життя Мохаммеда і після його смерті), але після битви при Акрибі з військом  лжепророка Масламі, коли загинуло багато мусульман, які знали одкровення пророка, виникла небезпека втрати священних текстів.

Тому перший заступник посланця Аллаха Абу Бекр доручив записати одкровення Мохаммеда Зейдові ібн Сабітові, секретареві пророка в останні роки життя. Але згодом виявилося, що є ще фрагменти, не включені до зведеного тексту. Спеціальна комісія уклала остаточний текст божественної  книги. Було виготовлено чотири списки, які розіслали в Медіну, Дамаск, Басру та Кафу.

Мохаммед ібн Абдаллаг (бл.570-632) Ім’я пророка оповите легендами. Сумнівною є навіть дата народження, та й багато фактів життя пророка не мають реального підтвердження. Згідно легенд, його народженню передували різні знаки й знамення природи, ще дитиною він вступив у контакт з потойбічним світом, до нього з’являлися янголи, щоб очистити серце і покликати до високого служіння.

Народився Мохаммед у Мецці в незаможній родині. Рано осиротів. Його батько помер ще до народження дитини, а в 6 років хлопчик втратив матір. Виховували сироту дідусь та дядько. Саме з дядьком дванадцятилітній підліток з торговим караваном потрапив до Сирії, де якийсь аскет упізнав у хлопцеві майбутнього пророка. В тривалих мандрах Мохаммед познайомився з християнськими, іудейськими та іншими громадами. Повернувшись до Мекки він служить у багатої вдови, яка вела караванну торгівлю. Згодом він одружився на ній, прожив з Хадіджею 25 років, мав шестеро дітей. Пророчу місію Мохаммед почав в 609 – 610р. Утвердження нової віри супроводжувалося гоніннями пророка та його прихильників. Тому він переїжджає з Мекки до Ястріба, який стали називати Медінат або Медіна (місто пророка). Сталося це 16 липня 622року. Саме з цього дня мусульмани відраховують нову мусульманську еру.

В Медіні Мохаммед став релігійним вождем, заможною і шанованою людиною. З часом більша частина Аравійського півострова схилилася перед новим пророком. Помер він в 632році.

Коран включає міфологічні та релігійні сюжети, моральні настанови, поради для щоденного життя, різних сфер людської діяльності. Він визначає обов’язки віруючих по відношенню до правителів, духовенства, іновірців, а також славить Аллаха, якому слід вклонятися і прославляти. Багато слів і висловів із Корану увійшли в літературну та побутову мову мусульман, збагативши її. Мистецтво, особливо література наповнені образами, мотивами і сюжетами з Корану.

Складається Коран з 114 розділів, які називаються сурами, що означає “рядок”, “ряд каменів”, “ряд цеглин у стіні”. Умовно сури поділяються на “мекканські” (90) і “медінські” (24). Кожна сура складається з віршів “айятів”, що означає “диво”, “знамення”. Мохаммед вважав кожен вірш священної книги чудом, на яке надихнув Аллах. Коран не є цілісним, композиційно об’єднаним твором, часто сури і айяти не пов’язані між собою. Розташовані вони від найдовшої (286 айят) до найменшої (3 айяти), що традиційно для арабських збірок. Перша сура “Фатіха” – та, що відкриває книгу (7 айят) – найголовніша молитва мусульман. Заголовком, як правило, ставало згадане у тексті слово або ім’я.

Мохаммед усвідомлював себе продовжувачем справи багатьох великих пророків, у тому числі Муси (Мойсея) та Іси (Ісуса). З арабської поезії до Корану увійшли чисельні фольклорні заклинання стародавніх вірувань: “Клянуся ранком після сходу сонця, клянуся ніччю, коли вона спадає на землю” чи “Клянуся надвечір’ям перед заходом сонця!”

Крім Аллаха у Корані діють різні міфологічні персонажі: ангели, котрі створені з світла і допомагають Аллахові передавати його волю людям. Серед них Джібріл, Михаїл, Ісрафіл, Азраїл. Аллахові протистоїть шайтан Ібліс, який колись повстав проти Аллаха, за що був скинутий з небес. Є також страшне чудовисько Даджжал, схожий на біблійного Антихриста. В Корані є міфи про створення світу, який Аллах створив за 6 днів, відділивши небо від землі, створивши небесні світила, тварин, воду, рай, перших людей, які були створені з глини. Виховання людини – головна турбота Аллаха.

Переклади Корану. Перший переклад (латинською) Корану з’явився в Європі в XIIст. у Франції. Більш точний був зроблений у Венеції (теж латинською) в 1547році. В XVIIст. Коран перекладається різними мовами. Українською переклад був здійснений в 1913 році Олександром Абрамчак-Лисенецьким. Пізніше його перекладали Т.Г.Кемза, А.П.Ковалівський, Ю.М.Кочубей. Цю книгу читали Гете і Пушкін, Лев Толстой і Леся Українка.

2.  Читання та аналіз фрагментів тексту.

Сура вісімдесят друга “Розколювання”
Коли небо розколеться,
І коли зорі розсипляться.
І коли моря переповняться,
І коли могили спорожніють,
Тоді душа довідається, що вона чинила раніше і що робитиме згодом.
О людино! Що змусило тебе збунтуватися проти твого Господа прещедрого,
Який сотворив тебе, зробив тебе досконалим, зграбним,
Надавши тобі такої подоби, якої він сам захотів?!
Так ні! Вони вважають Страшний Суд вигадкою!
Ле ж над вами є охоронці
Шляхетні писарі.
Вони знають усе, що ви чините…
Адже праведники, звичайно, перебуватимуть у блаженстві,
А нечестиві, воїстину, перебуватимуть у пекельному вогні.
Вони горітимуть у ньому в день Страшного суду!
І нікуди вони не сховаються від нього!
А хто пояснить тобі, що таке день Страшного Суду?!
В той день жодна душа не захистить від кари іншу душу, бо той день усі діла належатимуть Богові!

-    З чого починається сура? Які художні засоби використовуються в поетичному заклинанні?
-    Визначте тему цього тексту.
-    До кого звертається автор?
-    Якою постає людина в “Розколюванні”?
-    В чому полягає основна думка цієї сури?

Паралелізм – однорідна синтаксична побудова речень.
Анафора - єдинопочаток


IV.  Підсумок уроку

1.    Ланцюжок запитань. (Кожний учень складає запитання, той хто відповідає на нього правильно, задає своє і т.д.)
2.    Проблемне завдання: Попрацюйте в парах, порадьтеся, дайте відповідь на запитання: Що спільного між Ведами та Кораном?

V. Домашнє завдання.
 Прочитайте в підручнику про Коран. Підготуйте повідомлення: Що я знаю про Біблію?
Надіслано учителем зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" Юсипович І.В.

Книги, підручники зарубіжної літератури скачати, конспект на допомогу вчителю та учням, навчатися онлайн

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 8 клас > Веди (від 2 тис. до н. е.), Біблія (від 12 ст. до н. е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури > Веди (від 2 тис. до н. е.), Біблія (від 12 ст. до н. е.), Коран (від 610—632 рр.) як пам’ятки світової літератури. Конспект уроку і опорний каркас