KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему «Історико-мемуарна проза. «Історія русів» »

Гіпермаркет Знань>>Українська література >>Українська література: Українська література ренесансу і бароко. Роль братств книгодрукування. Вишенський ренесанс бароко козацькі літописи


План-конспект уроку з курсу «Українська література 9 клас» з теми «Історико-мемуарна проза. Козацькі літописи».Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка). «Історія русів» (фрагменти) невідомого автора.

Мета уроку: ознайомити учнів з історико-мемуарною прозою, зокрема козацькими літописами та «Історією русів» невідомого автора, визначити їх ідейно-тематичне спрямування; розвивати уважність, зосередженість, аналітико-синтетичне мислення; виховувати любов до історичного минулого.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка літератури, згідно теми уроку, ілюстрації, мультимедійні засоби наочності, дидактичний матеріал.


Епіграф:

                                                                                                                                                    І скажуть колись люди: коли народ сей пережив
                                                                                                                                                     і такі часи і не загинув, то він сильний

                                                                                                                                                                                                     (Леся Українка).

                                                       Зміст і структура уроку

І. Організаційно-вступна частина.

ІІ.Перевірка домашнього завдання; актуалізація і корекція опорних знань.


Вікторина. Т-схема: ТАК-НІ


   ТАК
             Питання   НІ
   +
    1. Перші братства виникли  у ХVІ ст.  


    2. Найстаріше братство –Київське, яке організувало школу у 1585 р.    -
   +
    3. До Київського братства вступив і гетьман П.Конашевич Сагайдачний зі своїм військом. 


     Ректором Острозької академії був Костянтин Острозький.    -
   +
    4.Випускником Києво-Могилянської академії був письменник Г.Сковорода.   

    5.Засновником українського друкарства став Іван Федоров.
   -

    6. Святополк Фіоль – відомий український меценат.    -
    +
    7. Розвитку книговидавництва найбільше посприяв Іван Федоров.   

    8. Франциск Скорина видав Острозьку Біблію.    -
    +
    9. Представник доби Ренесансу в українській літературі – Павло Русин.

    +
    10. І.Величковський, Л.Баранович – поети, представники  українського бароко.

    11. С.Величко  – драматург, представник  українського бароко.    -

    12. І.Вишенський – композитор, випускник Києво-Могилянської академії    -

     
  
ІІІ.Повідомлення теми та мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

Постановка виконавських завдань

ІV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

Інтелектуальна розминка

. Що відомо вам про козацьку добу - Хмельниччину?
(Доба, пов’язана з діяльністю Хмельницького й охрещена його іменем, порівнюючи з іншими періодами української історії, дуже багата на історичні джерела, ій присвячено багато історичниї праць. Зробивши переворот у політичних відносинах на сході Європи і залишивши глибокий слід у житті України, Польщі й Росії, вона вже у ХVII ст. викликала великий резонанс. Це час виникнення козацької держави Богдана Хмельницького із запровадженням державно-адміністративного поділу, полкового й сотенного самоврядування).

. Які літературні пам’ятки відомі вам про Б.Хмельницького та його добу?
(Народні пісні та думи: «Чи не той то хміль», «Хмельницький і Барабаш»; поезії та поеми: «До Богдана» П.Куліша, «Якби то ти, Богдане, п’яний», «Розрита могила», «Великий льох» Т.Шевченка, «Богдан», «На Переяславській раді» А.Малишка, «На Переяславській раді» М.Рильського, прозові твори:  «Я – Богдан» П.Загребельного, «Між Сциллою і Харібдою» Д.Міщенка, «Переяславська рада» Н.Рибака, «Два гетьмани» Г.Хоткевича).
Учитель. А ще козацькі літописи (Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка) та «Історія русів» невідомого автора,  що іє об’ктом вивчення на сьогоднішньому  уроці.

Динамічна таблиця (створюється учнями протягом уроку).

                                                         Історико-мемуарна проза


  Назва твору     Автор     Хроноло-гічні межі     Тематика     Художня цінність
«Літопис Самовидця»
(так назвав його П.Куліш).
  Невідомий (очевидець подій). 
  1648-1702 
Опис основних подій Національно-визвольної війни під керівництвом Б.Хмельницького; хро-нологія найважливіших подій до початку Північної війни. Важливе джерело вивчення історії України; основа для створення ін-ших козацьких лі-тописів. Відомості з цього літопису лягли в основу історичного роману П.Куліша «Чорна рада».
«Літопис Самійла Величка» (4 томи). Самійло Величко    1648-1700    Національно-визвольна війна під керівництвом Б.Хмельницького; міжна-родне становище та дипломатичні зв’язки України; події вітчизняної історії; післявоєнні події; 4 том – додатки.   


Літописом цікави-вся Т.Шевченко, деякі літописні ві-домості відтво-рено у поетичній творчості Кобзаря.

«Літопис Григорія Грабянки». 
Григорій Грабянка  
1648-1654    Основні події Національно-визвольної війни під керівництвом Б.Хмельницького.
Відчутний влив українського літе-ратурного бароко: напруженість, динамічність розповіді, використання патетичного стилю мовлення.
«Історія русів». 
Невідомий. Від початку створення світу до 1769 р.  
Історія Київської Русі; напад Батия; запровад-ження Брестської унії; висока оцінка діяльності Б.Хмельницького; возве-личення І.Мазепи; кара його прихильникам; Полтавська битва; Прутський похід; насилля над українцями; історія царевича Олексія; знищення бібліотеки в Печерському монастирі; місія Павла Полуботка, правління Петра ІІ; царство Анни Іоанівни – час утисків та бід, царювання Єлизавети Петрівни – час розквіту меценатства; знищення гетьманства; засудження політики Петра І. 
«Історія Русів» – це декларація прав української нації. Автор висловив почуття українських патріотів, викликані картиною руїни власної дер-жавності. У книзі лунає заклик збе-регти історичні традиції і пам’ять про кращі часи рідного краю. Правдиво зобра-жено украiнську минувшину i вперше порушено питання про мiсце Украiни в тогочаснiй полiтичнiй ситуацii.


V. Узагальнення і систематизація знань


Бесіда.

1.Які  часові межі історико-мемуарної прози? (Від початку створення світу до 1769 р.).
2.Яка тема об’єднує усі козацькі літописи? (Національно-визвольна війни під керівництвом Б.Хмельницького).
3.Події якого літопису лягли в основу роману П.Куліша «Чорна рада»? (Літопису Самовидця).
4. Який літопис - найоб’ємніше епічне полотно? («Літопис Самійла Величка»).
5.Яким літописом цікавився Т.Шевченко? («Літописом Самійла Величка»).
6.У якому творі акцентовано увагу та тому факті, що наша історія починається не з ХІV ст., а значно раніше? (В «Історії русів»).

Робота в групах.
Складання синквейна (ключові слова: «Літопис Самовидця»; «Літопис Самійла Величка»; «Літопис Григорія Грабянки»; «Історія русів»).

VІ. Підсумки уроку. Оцінювання та самооцінювання знань.

VІІ. Повідомлення домашнього завдання:

1.Опрацювати теоретичний матеріал підручника (стор 71-75).
2. Виразне читання поетичних творів; виконати ідейно-художній аналіз одного з них.
3.Індивідуальне завдання: скласти курйозний вірш (вірш-рак (паліндром); акровірш; вірш, вписаний у геометричну фігуру; вірш-лабіринт тощо).

Надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.Чернівці


Книги та підручники згідно календарного плануванння з літератури літератури 9 класу скачати, допомога школяру онлайн

Предмети > Українська література > Українська література 9 клас > Українська література ренесансу і бароко > Українська література ренесансу і бароко. Конспект уроку і опорний каркас