KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку на тему «Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Вібрація та її вплив на живі організми»

Конспект уроку до предмету Фізика, 11 клас
Тема«Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Вібрація та її вплив на живі організми»

Мета уроку: ознайомити з основними властивостями механічних хвиль, продемонструвати їх.


Обладнання: хвильова ванна
Програмне забезпечення: Dip 1.0 (Криворізький педагогічний університет. Кафедра фізики. Бойко О.С., Радченко В.М.), Microsoft PowerPoint.

Хід уроку.

1.    Оголошення мети уроку.

2.    Змістова частина.

Механічні хвилі мають низку властивостей. Оскільки надалі будуть використовуватись математичні моделі хвиль, необхідно ввести деякі додаткові поняття.

Означення 12.Точкове джерело хвилі – це точка, яка при коливаннях породжує сферичну хвилю.

Означення 13. Напрямок в якому поширюється хвиля називається променем.
1-ris1 kon1 fizika 11kl 10.jpg
Означення 14. Сукупність сусідніх точок хвилі, що коливаються в однаковій фазі, називається фронтом хвилі.

Для з’ясування головнихвластивостей хвилі необхідно користуватись принципом побудови хвильового фронту за Гюйгенсом.


Пояснюється принцип Гюйгенса з використанням презентації “Механічні хвилі”.
Властивості механічних хвиль:

Відбивання хвиль.
На основі презентації отримуємо закони відбивання хвиль:
1.    Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр, поставлений в точку падіння, належать одній площині.
2.    Кут падіння променя рівний куту відбивання.

Заломлення хвиль.
1.    Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр, поставлений в точку падіння належать одній площині.
2.    Відношення синусів кутів падіння і заломлення променів є величина стала, рівна відношенню швидкостей поширення хвилі в різних середовищах.
1-ris2 kon1 fizika 11kl 10.jpg

1-ris3 kon1 fizika 11kl 10.jpg


Інтерференція хвиль.

Демонстрація 16. За допомогою хвильової ванни демонструємо накладання двох хвиль, утворених джерелами, що коливаються з однаковою частотою.

Означення 15. Джерела хвиль та хвилі ними створені, які мають однакову частоту і сталу різницю фаз між коливаннями називаються когерентними.

Ілюстрація 5. Демонструється за допомогою програми Dip 1.0 динамічна інтерференційна картина від двох і більшої кількості джерел хвиль.
1-ris4 kon1 fizika 11kl 10.jpg
Встановлюється умова максимуму та мінімуму інтерференційної картини

Дифракція хвиль.

Демонстрація 17. За допомогою хвильової ванни демонструється огинання плоским фронтом хвилі перешкод.

Ілюстрація 6. Демонструється комп’ютерна модель дифракції хвилі з плоским фронтом на щілині різного розміру. Звертається увага на зміну поведінки хвилі при зміні розмірів щілини і довжини хвилі.
1-ris5 kon1 fizika 11kl 10.jpg

Перелічені властивості  притаманні не тільки механічним, а й іншим типам хвиль.

3.    Домашнє завдання

Конспект уроку, підготувати повідомлення про будову органу сприйняття та відтворення звуку людини

Надіслано главою ассоціації вчителів фізики «Шлях освіти-ХХI» Чернецьким І.С.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 11 клас > Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Вібрація та її вплив на живі організми > Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Вібрація та її вплив на живі організми. Конспект уроку і опорний каркас