KNOWLEDGE HYPERMARKET


Контрольна робота № 4 (контрольний літературний диктант)

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>>Зарубіжна література: Контрольна робота № 4 (контрольний літературний диктант) Генріх Гейне, Джордж Байрон, А дам Міцкевич.

ПІДСУМУЄМО   
Дайте відповіді на запитання
1.    У чому виявилася специфіка історичного розвитку польського романтизму?
2.    Які якості були притаманні персонажам польських поетів-романтиків?
3.    Що зумовило інтерес польських романтиків до України?
4.    Розкажіть про життєвий шлях Адама Міцкевича. Як його життя було пов'язане з польським національно-визвольним рухом?
5.    Якими були естетичні погляди Міцкевича на початковому етапі його творчості? В яких творах поет уперше звертається до естетики романтизму?
6.    Назвіть твори Міцкевича російського періоду його творчості. Яка проблематика в них порушується? Чому вона була актуальною для тогочасної Польщі?
7.    Назвіть твори Міцкевича періоду еміграції.
8.    Які події в житті Міцкевича стали поштовхом до написання «Кримських сонетів»?
9. Що визначає специфіку композиції збірки «Кримських сонетів»?
10.    На які частини ділиться ліричний сюжет «Кримських сонетів»? Визначте їх основні сюжетні мотиви.
11.    Яким Міцкевич змальовує образ ліричного героя циклу «Кримські сонети»?
12.    У чому полягало новаторське значення «Кримських сонетів» Міцкевича?
13.    Визначте головну ідейну концепцію «Дзядів» Міцкевича. Чому твір має таку назву? Охарактеризуйте особливості його композиції.
14.    Розкрийте тематичну спрямованість змісту монологу Конрада із сцени II третьої частини «Дзядів».
15.    Як творчість Адама Міцкевича була сприйнята в Україні?


Поміркуйте
Епіграфом до «Кримських сонетів» Міцкевич узяв слова Гете: «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати в по етовій країні». Що означає цей епіграф?


Увага до яких історичних постатей та подій поєднує творчість трьох визначних слов'янських поетів: Пушкіна, Міцкевича, Шевченка? У чому причина розбіжності їхніх оцінок цих подій?

Пригадайте
• Що таке романтизм? Які його ознаки найбільш яскраво виявилися у творчості Міцкевича?
•  Що поєднує поезію Міцкевича з творчістю Байрона? Хто, на вашу думку, з персонажів творів Міцкевича найбільше відповідає типові байронічного героя?
• Що спільного і що відмінного в пейзажній ліриці Міцкевича («Кримські сонети») і Гейне («Книга пісень»)?

Перевірте свої знання
Напишіть твір-мініатюру на тему: «Адам Міцкевич — найсвященніша та найпрекрасніша легенда Польщі».


Які з можливих ознак сонета використовує у своїх «Кримських сонетах» А. Міцкевич? (Проаналізуйте на прикладі 2—3 творів.)

Подискутуйте
Підготуйте тези (за або проти) до диспуту «Чи міг Адам Міцкевич стати учасником повстання декабристів? ».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до розділу «З літератури романтизму»

Чи знаєте ви історичну епоху?
Романтизм виник:
а)    на початку XVIII століття;
б)    наприкінці XVIII століття;
в)    у середині XIX століття.


Романтизм стверджує свої естетичні позиції в боротьбі з:
а)    бароко;
б)    класицизмом;
в)    сентименталізмом.


Представником німецького романтизму був:
а)    Гейне;
б)    Гете;
в)    Шиллер.


Літературний напрям, що спирається на культ індивідуалізму, на підкреслену, загострену увагу до людської особистості, — це:
а)    просвітницький реалізм;
б)    просвітницький класицизм;
в)    романтизм.


Чи знаєте ви творчість письменника? Ернст Теодор Амадей ГОФМАН
Гофманзмінив своє третє ім'я на честь:
а)    Моцарта;
б)    Баха;
в)    Шумана.

Свій творчий стиль Гофман називав:
а)    фантазіями в манері Калло;
б)    енським стилем;
в)    байронізмом.


Творчість Гофмана започаткувала в німецькій романтичній літературі:
а)    фольклорно-романтичну течію;
б)    гротескно-фантастичну течію;
в)    історичну течію.


Філістери, за Гофманом, — це:
а) люди, наділені особливою духовністю;
б)    звичайні обивателі;
в)    мешканці казкового світу.


Ентузіасти в творах Гофмана — це:
а)    люди творчих професій;
б)    міщани;
в)   аристократи.


Перша відома повість-казка Гофмана мала назву:
а)    «Золотий гребінець»;
б)    «Золотий горнець»;
в)    «Золотий горішок».


Генріх ГЕЙНЕ
Гейне вважається представником:
а)    початкового етапу розвитку європейського романтизму;
б)    завершального етапу розвитку європейського романтизму;
в)    зрілого етапу розвитку європейського романтизму.


Своїм двоюрідним братом Гейне називав:
а)    Гете;
б)    Байрона;
в)    Шиллера.


Гейне змушений був емігрувати у:
а)    Польщу;
б)    Англію;
в)    Францію.


Який з цих творів належить Гейне?
а)    «Атта Троль»;
б)    «Манфред»;
в)    «Гражина».


В поемі «Німеччина. Зимова казка» Гейне:
а)    вихваляє Німеччину;
б)    гостро критикує її;
в)    створює її фантастичний образ.


Джордж Гордон БАЙРОН

Байрон брав участь у національно-визвольній боротьбі:
а)    поляків;
б)    греків;
в)    іспанців.


Новий тип літературного героя, створений Байроном, — тип:
а)    розчарованого бунтівного індивідуаліста;
б)    борця із соціальною несправедливістю;
в)    закоханого ліричного героя.   


Який твір Байрона належить до циклу «східних поем»?
а)    «Корсар»;
б)    «Паломництво ЧайльдТарольда»;
в)    «Дон Жуан».


Найвідоміші драматичні твори Байрона:
а)    «Гяур», «Паризина»;
б)    «Манфред», «Каїн»;
в)    «Лара», «Облога Коринфа».


Адам МІЦКЕВИЧ
Польський романтизм був започаткований твором Міцке-вича:
а)    «Кримські сонети»;
б)    «Балади і романси»;
в)    «Дзяди».


Тема поем Міцкевича «Гражина» і «Конрад Валленрод»:
а)    боротьба поляків зі шведами;
б)    боротьба литовців з тевтонським орденом;
в)    боротьба поляків з українцями.


Національною або «шляхетською» епопеєю називають твір Міцкевича:
а)    «Пан Тадеуш»;
б)    «Конрад Валленрод»;
в)    «Дзяди».


Інша назва поеми «Дзяди»:
а)    «Спогади»;
б)    «Роздуми»;
в)    «Поминки».


Головного героя III частини «Дзядів» звали:
а)    Густавом;
б)    Конрадом;
в)    Адамом.
 
Е. Т. А. Гофман. «МАЛЮК ЦАХЕС НА ПРІЗВИСЬКО ЦИНОБЕР»
Дія повісті відбувається в:
а)    Дрездені;
б)    Пфальцському герцогстві;
в)    князівстві Керепес.


Цахеса його мати передала на виховання:
а)    феї Рожі-Гожі;
б)    місцевому пастору;
в)    професору Терпіну.


Силу Цахес мав завдяки:
а)    трьом золотим волосинкам;
б)    золотому гребінцю;
в)    золотому ланцюжку.


Студента — приятеля Бальтазара звали:
а)    Пульхером;
б)    Фабіаном;
в)    Адріаном.


Автором віршів, присвячених Кандіді, які присвоїв Цахес, був:
а)    Фабіан;
б)    Бальтазар;
в)    Грегор.


Таємниця Цахеса була розкрита:
а)    Пульхером і Адріаном;
б)    Бальтазаром;
в)    Проспером Альпанусом.


Подолати чарівну силу Цахеса допомагає:
а)    Кандіда;
б)    Проспер Альпанус;
в)    Мош Терпін.


Цахес гине:
а)    застрягши в нічному горщику;
б)    вистрибнувши у вікно;
в)    роздертий розлюченим натовпом.


Героєм-ентузіастом в повісті є: 
а)    Цахес;
б)    Мош Терпін;
в)    Бальтазар.


Світ філістерів у повісті представляють:
а)    Бальтазар;
б)    Цахес;
в)    Проспер Альпанус


Г. Гейне. «КНИГА ПІСЕНЬ»
Назву збірки «Книга пісень» Гейне запозичив у:
а)    Данте;
б)    Петрарки;
в)    Шекспіра.


На створення збірки «Книга пісень» Гейне надихнуло кохання до:
а)    Терези;
б)    Матильди;
в)    Амалії.


У збірці «Книга пісень» Гейне наслідує стиль:
а)    німецької народнопісенної творчості;
б)    античних письменників;
в)    поетів епохи Відродження.


Перші три цикли збірки «Книга пісень» відображають:
а)    три мандрівки ліричного героя;
б)    три етапи нерозділеного кохання ліричного героя;
в)    три роки щасливого взаємного кохання.


Легенда про красуню Лорелей стала основою вірша:
а)    «Коли розлучаються двоє...»;
б)    «Не знаю, що стало зо мною...»;
в)    «Вечірні промені ясні...».


Дж. Г. Байрон. «МАЗЕПА»

Відомості про Мазепу Байрон узяв із:
а)    українських літописів;
б)    праці Вольтера;
в)    творів Міцкевича.


Поема «Мазепа» побудована у формі спогадів:
а)    Мазепи;
б)    Карла XII;
в)    невідомого польського шляхтича.


В молоді роки Мазепа служив пажем при дворі:
а)    шведського короля;
б)    російського царя;
в)    польського короля.


Кохану Мазепи звали:
а)    Марія;
б)    Тереза;
в)    Амалія.


Мазеву врятували:

а)   татари;
б)    козаки;
в)    звільнився сам.
 
А. Міцкевич. «КРИМСЬКІ СОНЕТИ»
Мотив розбурханої морської стихії найвиразніше звучить у сонеті:
а)    «Плавба»;
б)    «Буря»;
в)    «Акерманськістепи».


Опису Чатирдагу присвячений сонет:
а)    «Вигляд гір із степів Козлова»;
б)    «Бахчисарай»;
в)    «Бахчисарай уночі».


Колорит мусульманського сходу відтворено у сонеті:
а)    «Акерманські степи»;
б)    «Вигляд гір із степів Козлова»;
в)    «Бахчисарай».


Мотив неволі дівчат-бранок ханського гарему звучить в сонеті:
а)    «Акерманські степи»;
б)    «Гробниця Потоцької»;
в)    «Гора Кікінеїс».


Ліричного героя «Кримських сонетів» супроводжує духовний наставник на ім'я:
а)    Мірза;
б)    Саїд;
в)    Тимур.


Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Календарно-тематичне планування зарубіжної літератури, завдання школяру 9 класу, курси учителю зарубіжної літератури 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.