KNOWLEDGE HYPERMARKET


Корінь, будова та функції. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас. Повні уроки >> Біологія: Корінь, будова та функції. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Корінь, будова та функції. Повні уроки

Мета

  • розповісти про основні різновиди кореневої системи та про загальну морфологічну будову кореня.

Завдання

1 Розповісти про основні функції кореня.

2 Описати основні кореневі системи.

3 Розказати про метаморфози у коренів.

4 Описати основні типи мікоризи.

Хід роботи

1 Основні функції кореня.

2 Основні кореневі системи.

3 Метаморфози у коренів.

4 Основні типи мікоризи.


Основні функції кореня


Корінь — це вегетативний основний орган рослини, що має позитивний геотропізм, необмежений ріст, радіальну симетрію і не несе на собі листків і бруньок. На мал. 1 ви можете побачити загальну схему будови кореня.

Кореневище — підземне видозмінене стебло. Від кореня відрізняється наявністю бруньок і залишків листків.

Будова кореня


Мал. 1 Будова кореня.

Цибулина — теж підземна видозміна стебла, що складається з денця, від якого відходять додаткові корені і видозмінених листків – м’ясистих лусок.

Корені, взагалі, бувають дуже різні. Наприклад, відео 1 продемонстує вам дійсно незвичайне коріння.


Відео 1. Оце так корені!

Формування коренів у процесі історичного розвитку відбувалось поступово. Спочатку їх функцію виконували ризоїди — коренеподібні вирости пагона (наприклад у мохоподібних). І лише у плаунів вперше зявились додаткові корені, а у голонасінних і квіткових — всі інші типи коренів.

Основним середовищем існування коренів є грунт, але деякі рослини в процесі пристосування до умов середовища втратили корені повністю або функції кореня змінились. Це стосується водних рослин (рдеста, сальвінії), або рослин  напівпаразитів чи паразитів, таких як омела, повитниця.

У водних рослин (не плутаємо з водоростями) звісно все по іншому. Їх теж можна саджати. Куди? У воду. Як? Подивіться відео 2, щоб відповісти на це питання.


Відео 2 Як саджають водні рослини.

Основними функціями кореня є трофічна, провідна і якірна(механічна).З трофічною функцією тісно повязана провідна, завдяки їй поживні речовини потрапляють до стебла і листків. А механічна, чи опорна функція забезпечує закріплення рослини в грунті, її вертикальне положення, утримання надземних органів, протидія вітрам. Всі інші функції є менш важливими: вегетативне розмноження, взаємодія з коренями інших рослин.

Основні кореневі системи

Розрізнюють такі кореневі системи:

1 Стрижнева коренева система, яка утворена головним коренем і його метамерами, тобто бічними коренями різних порядків.

2 Мичкувата коренева система, яка властива однодольни рослинам і деяким трав”янистим дводольним, вона утворена, головним чином, додатковими коренями.

Корінь, що виникає із зародкового корінця зародка насінини і розвивається краще за інші, називається головним коренем або коренем першого порядку.

Кореневі системи


Мал. 2 Кореневі системи.

На малюнку позначені:

А – стрижнева коренева система, яка утворена головним коренем і його метамерами, тобто бічними коренями різних порядків (б,в).

Б – мичкувата коренева система, вона утворена, головним чином, додатковими коренями (г, ж). Символом  а позначений головний корінь, який виникає із зародкового корінця, коренева шийка позначена символом д.

Місце переходу кореня в пагін називається кореневою шийкою (д).

Корені, які виникають на пагоні або листках називаються додатковими (г, ж).

Кореневі системи у природі


Мал. 3 Кореневі системи у природі.


На мал. 3 ви можете побачити різні системи коренів на прикладі добре знайомих овочів.

Кореневу систему утворену всіма типами коренів (головним, бічним і додатковими) називають алоризною. Таку кореневу систему мають дводольні рослини. Стрижнева — це коренева система з добре вираженим головним коренем. Вона властива голонасінним та більшості дводольних рослин.

Первинно - гоморизна коренева система утворюється додатковими коренями, які мають пагонове походження. Вони утворюються у більшості рослин, але тільки у вищих спорових рослин  додаткові корені формують первинно-гоморизну кореневу систему.

Первинно-гоморизна коренева система властива всім вищим споровим рослинам, в тому числі плаунам і хвощам.

 

І голонасінні, і двосім’ядольні рослини не можуть мати первинно-гоморизну кореневу систему. Вона властива  тільки тим рослинам, які розмножуються спорами і не мають насінини, а значить в них не розвивається головний корінь, який утворюється із зародкового корінця  зародка насінини.

Корені, що відходять від головного кореня називаються бічними коренями другого порядку, від коренів другого порядку відходять корені третього порядку і т. д. Бічні корені виникають ендогенно в акропетальному порядку.

На головному корені утворюються тільки бічні корені різних порядків.

Крім бічних, розрізняють додаткові корені, які закладаються також ендогенно, але розвиваються на стебловій частині рослини, тобто вище кореневої шийки


Відео 3. Що корені "розкажуть" садівнику. 

Знати якомога більше про корені - завдання гарного садівника. Чому? Дивіться відео 3 і дізнаєтесь.

Метаморфози у коренів

Корінь — багатофункціональний орган рослин, тривала спеціалізація якого викликала глибокі , спадково закріплені зміни його будови — метаморфози. До метаморфозів належать мікориза, бактеріориза, запасаючі корені, контрактильні корені, корені присоски, корені причіпки, повітряні, ходульні, опірні, дихальні корені.

Основні типи мікоризи

Мікориза — це співжиття (симбіоз) кореня з грибом. Вона характерна для більшості голонасінних та квіткових рослин (крім водних, рослин-паразитів та деяких однорічних рослин з родин гречкових, капустяних, осокових). Сапрофітні рослини та рослини з родини зозулинцевих взагалі не розвиваються без мікоризи. Більшість лісоутворюючих рослин (дуб, сосна, береза, осика), краще ростуть в симбіозі з грибами. На мал. 4 ви можете побачити спрощену схему такого симбіозу.

Мікориза


Мал. 4 Мікориза.

Зустрічаються три види мікоризи: ектотрофна, ендотрофна та екто-ендотрофна. Ектотрофна та ендотрофна система зображені на мал. 5

Ектотрофна та ендотрофна мікориза


Мал. 5 Ектотрофна та ендотрофна мікориза.

При ектотрофній мікоризі гриби обплітають кінчики коренів зовні, утворюючи гіфову мантію. Під впливом гормонів, які виділяє гриб, молоді корені галузяться, їхні закінчення потовщуються, а кореневі волоски відмирають. Корінь постачає грибу вуглеводи, амінокислоти та інші органічні речовини, а гриб забезпечує рослину неорганічними речовинами та водою. Такий тип мікоризи розвивається у більшості лісових дерев.

Екто-ендотрофна мікориза характеризується тим, що гіфи гриба знаходяться не тільки не поверхні кореня, але частково проникають у корову паренхіму кореня. такий тип мікоризи властивий сосні звичайній.

Значно частіше зустрічається ендотрофна мікориза. Вона характерна для більшості квіткових рослин (яблуні, груші, суниць, зозулинців, томатів та ін.).

Гіфи гриба проникають всередину кореня і розвиваються там у вигляді клубочків, кореневі волоски не відмирають. Гіфи грибів в клітинах кореня розщеплюють складні органічні речовини і постачають кореню продукти цього розщеплення.

Мікотрофне живлення виникло дуже давно, скоріше всього в тих примітивних сухопутних рослин, які ще не мали кореня.


Контролюючий блок

1 Для чого потрібен корінь рослині?

2 Які бувають кореневі системи?

3 У чому різниця між бічними та додатковими коренями?

4 Що таке мікориза?

5 Які види мікоризи бувають?


Список літератури

1. Урок на тему: "Видоизменеия корней" автор Яковлева Л. А.

2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас

3. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2     Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с.

4. Ботаника.   Андреева И.И., Родман Л.С.    2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.

5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия    л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)
Відредаговано та надіслано Кравчук Я. Над уроком працювали
Яковлев Л.А.
Кравчук Я.Л.
Бех О.П.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.


Предмети > Біологія > Біологія 7 клас