KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 14. Корінь, будова та функції

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Біологія: Корінь, будова та функції


Пригадайте Що таке вегетативні органи? Які вегетативні органи мають рослини? Які основні функції кореня?


Ми вже згадували, що одним із вегетативних органів рослини є корінь. Цей підземний орган рослини утворився у зв'язку із переходом рослин до життя на суходолі як пристосування для закріплення у ґрунті та ґрунтового живлення. Корінь росте своєю верхівкою і здатний розгалужуватися.
Які є види коренів? Погляньте на малюнок 34, де показані різні види коренів: головний, бічні та додаткові. Виконайте такий дослід: намочіть насіння квасолі або гороху і дайте йому прорости. Першим з'являється зародковий корінець, який росте, розвивається і стає головним коренем рослини. Він глибоко проникає у ґрунт і надійно утримує надземну частину рослини. Головний корінь завжди один. Завдяки галуженню від головного та додаткових коренів послідовно відходять бічні корені першого, другого, третього і т.д. порядків. Додаткові корені утворюються на будь-якій частині рослини (на стеблі, листках), але не на головному корені.

Види коренів фото
Мал. 34. Види коренів


Ви пам'ятаєте, що сукупність усіх коренів утворює кореневу систему рослини. Загальна довжина усіх коренів однієї рослини може бути вражаючою. Наприклад, у жита вона досягає 600 км, а разом із кореневими волосками - понад 11 000 км.
Які є типи кореневих систем? Численні розгалуження коренів утворюють кореневу систему, яка міцно закріплює рослину в ґрунті. Згадайте, як буває важко вирвати рослину з коренем. Це пов'язано з тим, що поверхня кореневої системи набагато більша, ніж поверхня надземної частини (наприклад, у жита у 130 разів). Кореневі системи бувають стрижневі та мичкуваті. Погляньте на малюнок 35 і спробуйте відзначити різницю в їхній будові.
У стрижневій кореневій системі найкраще розвинений головний корінь. Він помітно вирізняється серед інших за розмірами. Прикладом стрижневої кореневої системи є корені кульбаби (мал. 35, 1), люпину, люцерни, щавлю, квасолі, берези тощо. Стрижневу кореневу систему добре помітно у молодих деревних рослин, які проросли з насіння, або ж у тих трав'янистих, в яких головний корінь сильно потовщується, бо запасає поживні речовини, приміром у моркви чи буряка (мал. 35, 2). У деяких багаторічних рослин головний корінь може відмирати, і залишаються лише додаткові корені, що відростають від стебла, як-от у полуниці, подорожника (мал. 35, 3), жовтцю.

Приклади різних кореневих систем фото
Мал. 35. Приклади різних кореневих систем: 1 - стрижнева; 2 - сильно потовщений головний корінь; 3 - додаткові корені
подорожника; 4 - мичкувата


Якщо головного кореня немає або він слабко розвинений і малопомітний серед численних додаткових і бічних коренів, то таку кореневу систему називають мичкуватою (мал. 35, 4). Вона розвинена у пшениці, жита, кукурудзи, цибулі, часнику тощо.
Від чого залежить розвиток кореневої системи? Ступінь розвитку кореневої системи залежить від умов довкілля. На бідних органічними речовинами, щільних, з низьким вмістом кисню ґрунтах 90 % коренів зосереджені в їхньому поверхневому шарі. Натомість у пухких ґрунтах, особливо багатих на органічні сполуки, коренева система здатна проникати на значну глибину. Так, головний корінь соняшника або цукрового буряка проникає у ґрунт до 3 м, гороху посівного до 2 м (мал. 36).

Мал. 36. Глибина проникнення у ґрунт кореневої системи рослин різних видів.jpg
Мал. 36. Глибина проникнення у ґрунт кореневої системи рослин різних видів


На розвиток кореневої системи рослин може впливати і людина. Наприклад, щоб посилити розвиток додаткових коренів у поверхневих
шарах ґрунту, де більше поживних речовин, рослини підгортають, присипаючи їхню основу ґрунтом (мал. 37, 1). А якщо під час висаджування розсади овочевих і декоративних рослин у відкритий ґрунт у паростка відщипнути кінчик головного кореня, то галуження кореневої системи посилюється за рахунок утворення та розростання бічних коренів (мал. 37, 2). Такий спосіб висаджування називають пікіруванням. Отже, у садівництві, квітникарстві та овочівництві завдяки підгортанню чи пікіруванню формують потужну кореневу систему, більшість коренів якої перебуває у верхньому найродючішому шарі ґрунту. Тому рослини отримують більше поживних речовин і розвиваються краще.

Мал. 37. Методи формування кореневої системи.jpg
Мал. 37. Методи формування кореневої системи: 1 - підгортання; 2 - пікірування


Знання особливостей будови та розвитку кореневих систем людина використовує також для боротьби з руйнуванням ґрунтів та закріплення пісків чи ярів. Для цього висаджують рослини з потужними кореневими системами (акацію білу, сосну звичайну, гледичію, терен, шипшину, глід та інші). Береги водойм для закріплення засаджують переважно вільхою, вербою, калиною, тополею.


Терміни і поняття, які потрібно засвоїти
головний, додаткові та бічні корені, стрижнева та мичкувата кореневі системи

Підсумки

Існують різні види коренів: головний, бічні та додаткові. Головний розвивається із зародкового кореня, додаткові утворюються на інших органах рослини. Від головного та додаткових коренів можуть відгалужуватися бічні. Сукупність усіх коренів рослини становить її кореневу систему, яка буває стрижневою чи мичкуватою.

Запитання для контролю
1. Які функції виконує корінь?
2. Які види коренів вам відомі?
3. Які типи кореневих систем формуються у рослин? Наведіть приклади рослин з різними типами кореневої системи.
4. Які чинники впливають на формування кореневої системи?
5. Як людина може впливати на формування кореневої системи?

Поміркуйте
Як вплине на культурну рослину відсутність пікірування або підгортання?М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас


Вислано читачами інтернет-сайту


Уроки з біології, шкільна програма онлайн, реферати та тести з біології

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.