KNOWLEDGE HYPERMARKET


Круг. Площа круга

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 6 клас>>Круг. Площа круга


Кожне коло розбиває площину, на якій воно накреслене, на дві частини — внутрішню і зовнішню. Точки кола й усі внутрішні точки утворюють круг (рис. 12). Центр, радіус і діаметр кола називають відповідно центром, радіусом і діаметром цього круга.


Площа круга

Два радіуси ОА й ОБ розбивають круг на дві частини, кожну з яких нази-вають сектором. Будь-який діаметр розбиває круг на дві рівні частини, які називають півкругами.

Практична робота
Тема роботи. Площа круга.
Обладнання. Циркуль, лінійка, аркуш паперу в клітинку.

Хід роботи
1. На аркуші паперу у клітинку будуємо коло, радіус якого дорівнює 4 см (8 клітинок).


Хід роботи

3.    Рахуємо кількість клітинок усередині контуру.
4.    Рахуємо кількість клітинок зовні контуру, які частково належать кругу, й одержане число ділимо на 2 (у середньому частини двох неповних клітинок дають одну цілу).
5.    Додаємо до числа клітинок, які повністю належать кругу, число, одержане в п. 4.
6.    Оскільки площа 4 клітинок дорівнює 1 см2, то щоб виразити площу круга у квадратних сантиметрах, ділимо число, отримане в п. 5, на 4. Одержуємо наближене значення плоші: 5~ ... .


Asd212.jpg


Прочитайте
1.       Знайти площу круга, радіус якого дорівнює 1,5 см. •S= ПR2~ 3,14 • 1,52= 3,14 • 2,25 = 7,065 (см2). •
Усні вправи

Знайдіть площу круга:
828.    а) радіус якого дорівнює 5 см; 11 см; 0,3 дм; б) діаметр якого дорівнює 0,6 м; 7 м.
 
829. а)    радіус якого дорівнює 8 см; 14 дм; 2,5 м;
б)    діаметр якого дорівнює 1,6 м; 5 дм.

830. Зробіть необхідні вимірювання та знайдіть площі фігур, зображених на рисунку 14 а)-г).
 
831. Зробіть необхідні вимірювання та знайдіть площі фігур, зображених на рисунку 14 д), е).

Зробіть вимірювання


Рівень Б
832.    Довжина кола арени цирку дорівнює 47,1 м. Знайдіть площу арени (результат округліть до одиниць м2).
 
833.    Знайдіть площу круга, якщо довжина його кола дорівнює 25,12 см.
 
834.    Дано круг із центром О, радіус якого дорівнює 12 см (рис. 15). Знайдіть площу заштрихованого сектора, якщо він становить шосту частину круга.


835.    У скільки разів збільшиться площа круга, якщо його радіус збільшити втричі?


площа круга

837. З аркуша квадратної форми зі стороною 0,6 м потрібно вирізати круг найбільшого радіуса. Чому дорівнює площа цього круга (результат округліть до сотих м2)?
 
838.    Діагональ квадрата дорівнює 20 см. Квадрат потрібно покрити кругом найменшого радіуса. Чому дорівнює площа цього круга?
 
Потрібно зафарбувати круг, радіус якого дорівнює 3 м. Скільки потрібно для цього фарби, якщо на кожний квадратний метр витрачається 120 г фарби (результат округліть до десятків грамів)?
 
Вправи для повторення


Вправи для повторення
Asd217.jpg

Asd218.jpg

Вправи для повторення


Математика 6 клас Галина Янченко, Василь Кравчук

Вислано читачами iнтернет-сайтуОнлайн-бібліотека з підручниками і книгами, тести з математики, завдання з математики 6 клас, календарне планування

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.