KNOWLEDGE HYPERMARKET


43. Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.


Содержание

Практична робота 8

Тема

  • Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів

Мета

  • навчитися здійснювати періодичні спостереження за погодою та на основі одержаних даних будувати графік ходу температур, розу вітрів, діаграми хмарності й опадів, складати опис погоди за місяць. 

Використання зібраних матеріалів

  • результати спостереження погоди протягом кількох місяців (див. практичну роботу 1)

Завдання

1.    Відшукайте результати ваших спостережень за погодою протягом навчального року.  
2.    Опрацюйте зібрані дані спостереження за погодою протягом одного з місяців року. Для цього зробіть наступні дії.
2.1.    Побудуйте графік ходу температур. На вертикальній вісі відкладіть значення температур, на горизонтальній – дати. Додатні температури позначайте червоним кольором, від’ємні – синім.
2.2.    Для складання опису погоди з’ясуйте: в які дні були зафіксовані найвищі та найнижчі температури повітря; обчисліть місячну амплітуду коливань температур та середньомісячну температуру; визначте, в які дні відбувався перехід температури через 0ОС; порівняйте одержані дані з нормою для вашої місцевості та зробіть висновок про відповідність температур повітря для даної пори року.
2.3.    Побудуйте розу вітрів за поточний місяць. Для цього накресліть 8 промені напрямів вітрів, на яких зробіть позначки, які відповідають кількості вітрів певного напряму протягом місяця. Відстані між позначками на кожній вісі має бути однаковою: пів-сантиметра. Крайні відмітки на осях з’єднайте.
2.4.    Проаналізуйте розу вітрів. З’ясуйте, вітри яких напрямів переважали та яку погоду вони приносили. Які вітри були зовсім відсутні.
2.5.    Підрахуйте, скільки протягом місяця було днів ясних, хмарних та  з мінливою хмарністю. На основі цього побудуйте колову діаграму хмарності, встановивши, яку частку місяця складають ясні, хмарні та з мінливою хмарністю дні. Зробіть висновок, які дні переважали й чому.
2.6.    Визначте кількість діб з опадами та без опадів. З’ясуйте, скільки днів було з дощем, снігом, туманом, росою, інеєм, градом. На основі одержаних даних побудуйте стовпчикову діаграму опадів у масштабі: 1 см – 2 доби.    
3.    Користуючись побудованими графіками та діаграмами зробіть опис погоди за місяць, враховуючи ті питання, на які звернуто увагу у пунктах 2.1 – 2.6. Зробіть висновок про те, наскільки погода відповідала нормі, вона була теплою чи холодною, вологою чи сухою.

Практична робота 9

Тема

  • Опис головних типів клімату за кліматичними картами

Мета

  • навчитися користуватися географічними картами різного змісту для визначення характерних ознак типів клімату, притаманних основним кліматичним поясам планети.

Використання карт

  • карта кліматичних поясів світу, кліматична карта світу.

Завдання


1.    Користуючись картою кліматичних поясів, визначте положення екваторіального, тропічного, помірного, арктичного та антарктичного посів в межах материків. Результати запишіть у таблицю.
2.    На основі аналізу ізотерм на кліматичній карті світу, визначте середні температури січня на липня кожного з основних кліматичних поясів та запишіть їх у таблицю. Обчисліть річну амплітуду коливань температур.
3.    За кліматичною картою з’ясуйте, яка річна кількість опадів притаманна для кожного з кліматичних поясів та запишіть дані у таблицю.
Основні типи клімату світу

4.    Зробіть висновок про характерні риси основних типів клімату планети. З’ясуйте, як і чому змінюються кліматичні пояси на Землі. Чим відрізняються аналогічні кліматичні пояси північної та південної півкуль. З чим це пов’язано?Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас