KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 1 клас. Повні уроки

 Математика 1 клас познайомить школярів з новим цікавим предметом й надасть багато нових знань й умінь, зокрема рахуванню.  Математика 1 класпознайомить  з основними математичними категоріями цікаво, а також здобути навички вирішення прикладів та розв’язування задач за предметними малюнками. Подані конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси допоможуть вчителеві підготувати цікавий урок з математики для першокласників, а вони в свою чергу зможуть вивчати цю цікаву науку разом з батьками і режимі онлайн.

  Гіпермаркет Знань>>Математика        

                                          

Календарно-тематичне планування уроків 1 клас Математика:

Властивості предметів. Числа першого десятка. Геометричні фігури. Величини.

Тема 1.    Лічба предметів. Поняття „лівий-правий”, „верхній-нижній”,”довгий-короткий”, „однакової довжини”.

Тема 2.    Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Підготовчі вправи до написання цифр.

Тема 3.    Порядкова лічба. Поняття „зліва-направо”, „справо-наліво”, „один”, „всі”, „решта!, „кожний”, „вищий-нижчий”. Підготовка до написання цифр.

Тема 4.    Лічба предметів. Поняття „стільки само”. Поняття „великий – малий”, „найбільший – найменший”.

Тема 5.    Лічба предметів. Співвіднесення цифри і числа. Поняття „багато”, „один”.

Тема 6.    Лічба предметів. Поняття „довгий, короткий”. Число і цифра 1. Написання цифри 1.

Тема 7.    Число і цифра 2 . Написання цифри 2. Монети 1к. і 2 к.

Тема 8.    Лічба предметів і порівняння чисел. Знаки „більше”, „менше”, „дорівнює”.

Тема 9.    Число і цифра 3 .  Порівняння чисел в межах 3.Написання цифри 3.

Тема 10.    Число і цифра 4 .  Порівняння чисел в межах 4.Написання цифри 4.

Тема 11.    Склад числа 4.Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур.

Тема 12.    Порівняння чисел у межах 5. Монети ( 1к., 2к., 5к.)Склад числа 5.

Тема 13.    Склад числа  5. Порівняння чисел в межах 5. Порівняння чисел на числовому відрізку. Порівняння висоти предметів.

Тема 14.    Ознайомлення з дією додавання. Знак „плюс”. Складання прикладів на додавання за предметними малюнками.

Тема 15.    Складання прикладів на додавання за малюнками монет. Порівняння чисел. Порівняння за віком.

Тема 16.    Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел в межах 6. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками.

Тема 17.    Склад числа 6. П’ятикутник і шестикутник. Поняття „зліва”, „справа”.

Тема 18.    Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Складання і розв’язування прикладів.

Тема 19.    Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня.

Тема 20.   Перетин прямих. Точка. відрізок. Порівняння відрізків за довжиною.

Тема 21.    Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання у випадку трьох доданків.

Тема 22.    Склад числа 8. Вправи на знаходження пропущених чисел.

Тема 23.    Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння  чисел в межах 9.


Тема 24.    Склад числа 9. Вимірювання довжини відрізків.
Тема 25.    Складання і розв’язування прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників.


Тема 26.    Число 10. Запис числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел.
Тема 27.    Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел.


Тема 28.    Ознайомлення з термінами „доданок”, „сума”. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.
Тема 29.    Повторення складу чисел 5 і 6. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.


Тема 30.   Ознайомлення з дією віднімання. Знак "-". Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

Тема 31.    Дія віднімання. Складання, запис і розв’язування прикладів на віднімання і додавання.

Тема 32.    Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

Тема 33.    Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання 1.

Тема 34.    Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання.

Тема 35.    Додавання і віднімання нуля. Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел.

Тема 36.    Ознайомлення з поняттям і терміном „задача”. Складання і розв’язування задачі на знаходження суми і остачі. Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання.

Тема 37.    Складання таблиці додавання і віднімання 1. Розв’язування прикладів виду 7 1 1, 7-1-1. Складання і розв’язування прикладів і задач.

Тема 38.    Складання таблиці додавання і віднімання 2. Розв’язування прикладів виду 8 1 1, 8-1-1.

Тема 39.    Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа.

Тема 40.    Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Поняття „умова задачі”, „запитання задачі”, „відповідь задачі”.

Тема 41.    Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Тема 42.    Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Розв’язування  задач на знаходження суми.

Тема 43.    Складання задачі, яка містить поняття „стільки само”. Задачі на знаходження остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3.

Тема 44.    Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Побудова відрізка заданої довжини.

Тема 45.    Задачі на знаходження суми і остачі. Кругові приклади.

Тема 46.    Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

Тема 47.    Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.

Тема 48.    Розв’язування задач, які містять поняття „стільки само”. Побудова відрізка.

Тема 49.    Складання таблиць додавання і віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння.

Тема 50.    Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування і порівняння   задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць.

Тема 51.    Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади.

Тема 52.    Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми і остачі.

Тема 53.    Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння значень числових виразів.

Тема 54.   Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі і вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків.

Тема 55.   Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

Тема 56.    Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел.

Тема 57.    Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка.

Тема 58.    Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць.

Тема 59.    Кілограм. Поняття про вік людини. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Ламана.

Тема 60.    Додавання і віднімання по одному і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та на знаходження невідомого доданка.

Тема 61.    Перевірна робота за семестр.

Тема 62.    Додавання і віднімання чисел частинами. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел. Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць. Додавання і віднімання в межах 10.


Тема 63.   Вправи на застосування переставної властивості додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка, на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.Числа 11-20. Величини.

Тема 64. Десяток. Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання й віднімання в межах 10

Тема 65. Лічба предметів у межах 20.порівняння чисел. Вправи на знаходження невідомого доданка. Задачі на визначення віку дітей. Побудова відрізків

Тема 66. Лічба в межах 20. вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. вимірювання і побудова відрізків

Тема 67. Дециметр. Вимірювання відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання

Тема 68. Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць

Тема 69. Утворення чисел другого десятка з десятка і одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10

Тема 70. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць

Тема 71. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел

Тема 72. Назви чисел при відніманні. Додавання й віднімання  виду 10+3, 14-4, 15-10. Задачі  на знаходження суми й остачі

Тема 73. Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання й віднімання виду 16+1, 17-1. Розв’язування задач

Тема 74. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. Нумерація чисел другого десятка. Задачі на знаходження невідомого доданка

Тема 75. Розв’язування задач на додавання й віднімання. Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжини відрізків

Тема 76. Лічба в межах 20. Розв’язування задач на віднімання. Розпізнавання трикутників
Тема 77. Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання й віднімання в межах 10
Тема 78. Додавання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка
Тема 79. Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння


Тема 80. Додавання й віднімання числа частинами. Лічба в межах 20. Задачі на  різницеве порівняння
Тема 81. Ознайомлення з таблицями додавання й віднімання за межами десятка. Таблиця додавання числа 2   з переходом через десяток. Задачі на різницеве порівняння чисел


Тема 82. Таблиця додавання числа 2   з переходом через десяток. Задачі на різницеве порівняння чисел
Тема 83. Таблиця віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач на одну дію


Тема 84. Таблиця додавання числа 3   з переходом через десяток. Порівняння чисел. Задачі на знаходження невідомого доданка й суми
Тема 85. Таблиця віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язування вправ і  задач. Ознайомлення із задачами на дві дії


Тема 86. Таблиця додавання числа 4   з переходом через десяток.  Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та різницеве порівняння чисел


Тема 87. Таблиця віднімання числа 4 з переходом через десяток. Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Розпізнавання многокутників
Тема 88. Таблиця додавання числа 5   з переходом через десяток. Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Складання і  розв’язування  задачі за малюнком. Підготовча робота до розв’язування  задач і прикладів на дві дії


Тема 89. Таблиця віднімання числа 5 з переходом через десяток. Підготовча робота до розв’язування  задач і прикладів на дві дії. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного


Тема 90. Таблиця додавання числа 6   з переходом через десяток.  Задача, до якої поставлено два запитання
Тема 91. Таблиця віднімання числа 6 з переходом через десяток.  Задачі на знаходження невідомого зменшуваного


Тема 92. Таблиця додавання числа 7   з переходом через десяток. Попереднє ознайомлення із задачею на  знаходження невідомого від’ємника. Розв’язування  задач на збільшення числа на кілька одиниць


Тема 93. Таблиця віднімання числа 7 з переходом через десяток. Розв’язування  задач на зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел
Тема 94. Таблиця додавання числа 8  з переходом через десяток.  Задача, до якої поставлено два запитання. Задача на знаходження  суми


Тема 95. Таблиця віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування  простих задач. Складання і  розв’язування  задач за малюнками.
Тема 96. Таблиця додавання числа 9   з переходом через десяток. Розв’язування  простих задач


Тема 97. Прості задачі на додавання й віднімання. Порівняння виразів
Тема 98. Таблиця віднімання числа 9 з переходом через десяток.
Тема 99. Прості задачі на додавання й віднімання. Порівняння виразів-2


Тема 100.Повторення вивченого.  Числа 11-20. Розв’язування прикладів.
Тема 101. Повторення вивченого. Числа 11-20.  Розв’язування прикладів-2.


Тема 102. Повторення вивченого.  Нумерація чисел 11-20. Складання і  розв’язування  задач.
Тема 103. Повторення вивченого.  Нумерація чисел 11-20. Складання і  розв’язування  задач-2.


Тема 104. Повторення вивченого.  Утворення наступного числа. Розв’язування прикладів. Геометричний матеріал.
Тема 105. Повторення вивченого.  Утворення попереднього числа. Розв’язування прикладів. Дециметр.


Тема 106. Повторення вивченого. Різницеве порівняння чисел. Розв’язування прикладів.
Тема 107. Повторення вивченого.  Задачі на різницеве порівняння чисел. Додавання і віднімання в межах 10.
Тема 108.Повторення вивченого.  Порівняння чисел.


Тема 109.Повторення вивченого. Десятковий склад чисел. Розв’язування прикладів. Геометричний матеріал.
Тема 110. Повторення вивченого. Усні обчислення: додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування прикладів.


Тема 111. Повторення вивченого.  Усні обчислення: віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток.
Тема 112. Повторення вивченого.  Обчислення виразів.


Тема 113. Повторення вивченого.  Складання і  розв’язування  задач за малюнками. Задачі із зайвими даними
Тема 114. Повторення вивченого.  Склад чисел 11-18 із двох одноцифрових чисел. Підсумок за рік


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, математика...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення