KNOWLEDGE HYPERMARKET


Матеріал до уроку: Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК.

Матеріал до уроку до предмету Інформатика, 9 клас

Тема: «Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК.»


Принципи роботи комп’ютера
Основною функцією комп'ютера є обробка інформації. Числова, текстова, графічна і звукова інформація представлена і обробляється в комп'ютері у формі даних. Дані зберігаються в оперативній пам’яті й обробляються у вигляді послідовностей нулів і одиниць. Під даними розуміються вихідні дані, проміжні результати, результати розв'язання задач. Для того щоб процесор комп'ютера «знав», що йому робити з даними, як їх обробляти, він повинен одержати визначену команду (інструкцію). Звичайно для розв'язування будь-якої задачі процесору потрібно не одинична команда, а їхня послідовність. Така послідовність команд (інструкцій) називається програмою. Дані і програма їх обробки зберігаються в оперативній пам’яті.


Уся інформація у комп'ютері поділяється на дані і програми їхньої обробки. Програма обробки даних складається з послідовності команд, які позначають відповідними кодами. Код операції - це закодований числом символ операції (дії) над даними.


Найпростішу схему комп'ютера показано на рис. 3.19. Ця схема дає змогу зрозуміти один із основних принципів роботи комп'ютера - принцип програмного управління.


Ill id-ur opc-38.jpg


Цей принцип було сформульовано у 1945 році американським ученим фон Нейманом. Його реалізація передбачає: розподіл інформації на дані і програму її оброблення; кодування даних і програми числами; запис даних і програми у пам'ять комп'ютера; автоматичну роботу комп'ютера щодо виконання програми.

Надіслано учителем інформатики Гресько Л.І.

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК. > Типова архітектура персонального комп'ютера. Класифікація та основні характеристики ПК. Інше