KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мінерали, гірські породи та їх властивості. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 5 клас. Повні уроки>>Природознавство: Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини. Повні уроки

Содержание

Мета уроку

ознайомитися з мінералами та гірськими породами. Розглянути їх властивості.

Хід уроку

Priroda5 27 1.jpg
Мал. 1 гірські породи
Гірські породи є тим головним речовиною, з якого складена земна
кора і літосфера в цілому. Речовий склад земної кори та геологічні структури визначають рельєф території, є фундаментом всього ландшафту. З ними пов'язані корисні копалини, розподіл підземних вод, інженерна характеристика ґрунтів, особливості ґрунтів та інші характеристики, які обумовлюють тип господарської діяльності людини в даному регіоні.

Гірські породи

Гірські породи, що складають земну кору, проходять складні і багаторазові перетворення. Ці перетворення є частиною загального кругообігу неживого і живої речовини на Землі.
Термін «гірські породи» фактично є синонімом - кам'яні породи.
Спеціалісти - геологи, виділяють і розрізняють величезну кількість різновидів гірських порід. Гірські породи є вміщає середовищем по відношенню до руд і часто самі є корисні копалини. Гірські породи залягають у вигляді геологічних тіл. Геологічні тіла характеризуються певною формою, обсягом і умовами залягання.
Точне визначення породи вимагає вивчення хімічного складу в лабораторії і вивчення під мікроскопом. Один з об'єктів вивчення - шліфи - найтонші зрізи 3 гірських порід. Непрозорі гірські породи в таких найтонших пластинках стають прозорими.
Найважливіші характеристики гірських порід - структура і текстура. Текстура і структура дозволяють судити про фізичні властивості гірських порід і їх генезис.
Класифікація гірських порід
Основна класифікація гірських порід полягає в їх походження. Генезис
гірських порід визначає багато їх властивості - механічні, фізичні, а також
хімічний склад. За походженням гірські породи поділяються на 3 великі групи
- Магматичні, осадові і метаморфічні. Магматичні і метаморфічні породи складають переважну частину літосфери і основну (97%) земної кори. Але, незважаючи на те, що осадові гірські породи утворюють не більше 3% маси земної кори, вони формують верхній шар земної кори і покривають велику частину площі поверхні Землі. Саме осадові породи є основними
почвообразующімі породами, саме з осадовими грунтами, перш за все, доводиться мати справу будівельникам. 

Відео грунти

Магматичні гірські породи


Магматичні гірські породи: граніт і базальт утворюються із застиглої магми в місцях розходження літосферних плит, виверження вулканів. Граніт – одна з найбільш розповсюджених порід земної кори. Це строкатий камінь сірого, темно-червоного, рожевого кольорів. Він має зернисту структуру і складається з міцно з’єднаних між собою частинок речовини. Базальт – більш міцна та тверда порода порівняно з гранітом. Колір базальту темносірий, іноді чорний.
Осадові гірські породи: багато морських організмів(діатомові водорості, радіолярії, форамініфери, молюски, корали) накопичують у скелетах, панцирах, мушлях сполуки кальцію, кремнію, фосфору. На дні морів та океанів відкладається вапняковий мул, з якого утворюється крейда або вапняк. Зі скелетів радіолярій формуються радіолярити: крем’янисті глини, родовища напівкоштовних каменів(халцедони, яшми, опали). Із мушель вимерлих морських організмів[[|]] утворилися фосфорити й апатити(цінна сировина для хімічної промисловості й добрива для сільського господарства). Унаслідок нагромадження на дні колишніх морів і океанів дрібних глиняних частинок і піску виникли пісковики та глинисті сланці.
Метаморфічні гірські породи формуються в результаті випарювання утворених раніше гірських порід в умовах високої температури та тиску. Наприклад, мармур утворюється з вапняків.
Гірські породи, в переважній своїй більшості, - складні утворення -
агрегати мінералів.
Priroda5 27 2.jpg
Мал. 2 мінерал
Мінерали - прості речовини - хімічні сполуки, утворюються в результаті хімічних реакцій в надрах літосфери і на поверхні Землі. У деяких випадках складові частини гірських порід - мінерали видно неозброєним оком, наприклад у гранітах.

Видобуток граніту

Відео видобуток граніту

В інших, наприклад в дуніт, мінерали, що входять до його складу, схожі за кольором - мають темно сіру забарвлення і розпізнавання  мінералів в таких породах вимагає деяких навичок У величезній кількості порід мінерали настільки малі, що не видно або ледь помітні без збільшення. Є невелика група гірських порід - природні скла, де мінерали відсутні. До складу осадових порід, крім мінералів та природних стекол входять органічні речовини різних модифікацій.
Розрізняють більше 2 тисяч мінералів. Поширені різні мінерали в
літосфері і в гірських породах дуже нерівномірно. Основну масу породи складають кілька мінералів (рідше один). Якщо кількість даного мінералу перевищує 5%, такий мінерал називається породоутворюючих. Якщо менше, - другорядним або акцесорних. Основну частину маси земної кори становлять силікати. Самий поширений мінерал - кварц (діоксид кремнію).
Priroda5 27 3.jpg
Мал. 3 кварц
Мінерали розрізняються за кольором, твердістю, блиском, складом, структурою.

Відео кварц

Корисні копалини


До корисних копалин відносяться гірські породи або мінерали, які використовуються в народному господарстві. Корисні копалини утворюють родовища. Розміщення родовищ залежить від особливостей будови земної кори, умов утворення гірських порід і складових їхніх мінералів.
У магматичних гірських породах містяться родовища руд чорних, кольорових і благородних металів: заліза, цинку, срібла, олова, свинцю, міді. Тут є й алмази, рубіни, смарагди.
Priroda5 27 4.jpg
Мал. 4 алмаз
В осадочних породах розташовані родовища кам’яного вугілля й кам’яної солі, нафти, природного газу, фосфорити, будівельні матеріали(піски, гравій, крейда, пісковик, вапняк).
Горючі корисні копалини – природний газ, вугілля, торф, нафта.
Priroda5 27 5.jpg
Мал. 5 торф
Природний газ утворився з органічно маси, яка залягає на дуже великій глибині. Найчастіше він зустрічається серед глин або глинистих сланців, що перешкоджають виходів газу на поверхню. У надрах планети газ перебуває під високим тиском. Для його видобутку споруджують бурові свердловини. Природний газ – найдешевше джерело енергії. Його використовують також у хімічній промисловості для виробництва пластмас, синтетичних тканин, фарб, ліків, вибухових речовин, мила, технічних масел. Нафта утворилася в товщі осадових порід із решток морських організмів. Із нафти синтезують різні види палива, паливно-мастильні матеріали, асфальт.

Відео здобуток нафти


Широко послуговуються нафтою і в органічному синтезі.
Priroda5 27 6.jpg
Мал. 6 кам’яне вугілля
В особливих умовах перетворення залишків давніх рослин сформувалися: кам’яне вугілля(з гігантських папоротей, хвощів, плавунів), буре вугілля(із хвойних), торф(зі сфагнових мохів).

Перевірка знань


Контролюючий блок
1.    Як можна розрізнити мінерали?
2.    Як утворюються магматичні гірські породи?
3.    Які горючі корисні копалини ви знаєте?


Список використаних джерел
1. С.В. Минеральные источники.(2-e изд.) изд. "Крым", Симферополь,2001,44с., ил.
2. Булах А.Г. Общая минералогия: Учебник. – 3-е изд. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2002.
3. Загальская Ю. Г. «Кристаллография»: Учебник / под ред. Проф. В. С.     Урусова. – М.: Изд-во МГУ, 1999г.
Урок на тему «Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини» - Марченко Людмила Миколаївна, м. Запоріжжя.

Відредаговано та надіслано Лісняк А.


----

Над уроком працювали

Марченко Л. М.

Лісняк А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Природознавство > Природознавство 5 клас