KNOWLEDGE HYPERMARKET


Минулий час. Зміни дієслів у минулому часі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: «Минулий час. Зміни дієслів у минулому часі»

149. Прочитайте. Визначте дієслова минулого часу, з'ясуйте рід і число кожного.
  Сім'я зібралася в мандрівку. Тато позичив карту автошляхів України, мама напекла пирогів, пампушок і млинчиків.
  За кермо сів тато. Машина помчала. Вона хвацько обігнала автомобілі: вантажівку з трактором у кузові та шикарний  «Мерседес». Перелітали поля й села. Минали Калинівки й Любимівки, Іванівки й Василівки, Ганнівки й Варварівки. Мама щоразу казала: «Ах!»
  — Сьогодні я мила руки в Здвижі, Тетереві, побродила в річці Горинь за містечком Гощею, а в Ірпені навіть скупалася, — перелічувала Наталочка. — Під Житомиром у сосновому бору ми обідали, у Новоград-Волинському пили каву, а над Горинню підвечіркували.
  — Машині теж пора підкріпитися, бо закінчився бензин, — сказав тато.
  Вони звернули до бензозаправної станції, що трапилася по дорозі.
                                                                                                                                                               За Зіркою Мензатюк.
• Пригадайте одну з ваших мандрівок Україною, розкажіть про неї. Дієслова якого часу ви вживатимете? Чому?

Дієслова у формі минулого часу означають дію або стан, які відбулися до моменту розмови: сказав, пояснила, злякало, ходили.
Дієслова минулого часу змінюються за  родами (в однині) та числами: розповів, розповіла, розповіло, розповіли.
Дієслова минулого часу утворюються додаванням до основи неозначеної форми суфікса -в-у чоловічому роді та суфікса -л- у формі жіночого й середнього роду та у множині: малюва-ти — малюва-в, малюва-л-а, малюва-л-о, малюва-л-и.
Минулий час дієслів чоловічого роду утворюється без суфікса, якщо основа неозначеної форми закінчується на приголосний: біг-ти — біг, нес-ти — ніс, допомог-ти — допоміг.

150. Перепишіть, визначте дієслова минулого часу. З'ясуйте рід і число кожного. За допомогою яких суфіксів утворено форми минулого часу? Виділіть ці суфікси.
1. Повітря нічне до рання з неба текло і ряхтіло (Д. Павличко). 2. Закипіло молоко світанку. Сонце здуло пінку туману (О. Остапчук). 3. Там я слухав з болем, як вітри гули (В. Сосюра). 4. Крутнувся вихор чорним веретеном (Я. Перебийніс). 5. Світило сонце, повівав вітер, від чого вербове листя прикро потріскувало (Зірка Мензатюк).
• Позначте в словах вивчені орфограми.

151. Від поданих дієслів утворіть і запишіть усі можливі форми минулого часу. Виділіть суфікси й закінчення.
Прагнути, намагатися, перемогти, складати, скласти, розмовляти, розказати.
• Позначте в утворених формах дієслів вивчені орфограми.

152. Прочитайте прислів'я, поясніть, яку людську рису увиразнює кожне з них. Визначте дієслова минулого часу, з'ясуйте рід і число кожного.
1. Пройшов крізь сито й решето. 2. Стовкла воду в ступі. 3. Заробив, як комар надзижчав. 4. Оце пошила: на кота мале, а на пса велике. 5. Люди працювали, а він повітрям торгував. 6. Зачепилася за пень, простояла цілий день. 7. Не мав що робити, то пішов воду гатити. 8. Тільки й діла зробила, що рукава засучила. 9. Захворів на хитрощі. 10. Як їв, то упрів, як працював, то задрімав. 11. Зачинили мудреці вовка між вівці.
• Значення одного з прислів'їв розкрийте у формі оповідання (усно). Уживайте дієслова минулого часу.

153. Перепишіть. Визначте дієслова минулого часу. З'ясуйте вид, перехідність, число й рід цих дієслів.
  Це було темного зимового вечора. Сонце сховалося за обрій. Зарожевів сніговий килим. Стало тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі.
  Раптом із півночі насунула чорна хмара, попливла над снігами. Потемнів сніговий килим. Посипалися сніжинки. Тихо лягали вони на поле, ліс, дорогу. Я прислухався до тихого снігопаду і чув ніжний дзвін. Немов десь далеко бриніла велика кришталева чаша, до якої доторкався срібний молоточок.
  Що воно дзвенить? Іду, прислухаюся. Дзвін линув від маленької ялинки, що росте на шкільному подвір'ї. То дзвеніли маленькі сніжинки. Висіли на ялинкових гілочках, доторкалися одна до одної, немов срібні дзвіночки. І дзвеніли, дзвеніли... Аж місяць прислухався.
                                                                                                                                                                  За В. Сухомлинським.
• Підкресліть вивчені орфограми.
• Складіть висловлювання «Мої спогади про літній вечір». Уживайте дієслова минулого часу.
Поспостерігайте: чи всі дієслова в тексті, у якому йдеться про минулі події, ужито у формі минулого часу? Спробуйте пояснити доцільність уживання дієслів теперішнього часу в значенні минулого.

Підказка: Інколи теперішній час навмисне вживають у значенні минулого. У таких випадках теперішній час слугує засобом наближення до читача (слухача) подій минулого.

154. Прочитайте. Визначте час кожного дієслова. Спробуйте пояснити, чому в розповіді про події, які відбулися до моменту розмови про них, автор усе ж уживає дієслова теперішнього часу.
Юнак розповідав. О, він умів розповідати! Дівчинка слухала, мов заворожена. Сумна й велична картина постала в її уяві.
Козаки у полі. Верхи на конях налітає шляхта... Здіймається дим від пороху... Летять іскри з-під шабель... Шалено зблискують очі...
Увечері Наталочка довго не могла заснути. Неспокійні думки роїлися в голові. А коли заснула, їй приснилися козаки.
                                                                                                                                                      За Зіркою Мензатюк.
Складіть розповідь на історичну тему «Правління князя Володимира» (чи «Князь Ярослав — будівничий Києва»). Уживайте дієслова теперішнього часу у значенні минулого.
 

Планування уроків з української мови 7 класу скачати, шкільна бібліотека онлайн, відео з української мови, домашнє завдання

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.