KNOWLEDGE HYPERMARKET


29. Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки>>Географія: Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини.


Содержание

§25. Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини


На суходолі основними формами рельєфу є рівнини та гори.

Що таке рівнина

Саме слово “рівнина” говорить про характерні риси таких територій.

Рівнини – це ділянки поверхні, що характеризуються незначними коливаннями висот та малим ухилом. Коливання висот у їхніх межах не перевищує 200 м, а ухили менше 5°. Рівнини займають більшу частину суходолу – майже 2/3 його площі.

Форми рельєфу суходолу
Рівнини розташовані на платформах, які мають у своїй будові два поверхи. Нижній – кристалічний фундамент, складений з твердих магматичних та метаморфічних порід. Тому в ньому ведуть пошуки родовищ руд різних металів, алмазів. Вік фундаменту вимірюється мільярдами років. Верхній поверх – осадовий чохол, який сформувався в наслідок руйнування фундаменту, або накопиченню товщ порід на дні моря, яке в давні часи заливало платформу. В ньому містяться поклади кам’яного та бурого вугілля, нафти, природного газу. В деяких частинах платформи чохол зовсім відсутній, в інших сягає товщини кількох кілометрів.

Відмінності рівнин за висотою

Рівнини розрізняють за кількома ознаками: за абсолютною висотою, за утворенням та за характером поверхні.

Якими бувають рівнини за абсолютною вистою.

Завдання. Пригадайте, що називають абсолютною висотою точок. Чому на картах позначають абсолютні, а не відносні висоти точок?

За висотою над рівнем моря виділяють три основних типи рівнин: низовини, височини й плоскогір’я.

Низовини мають абсолютну висоту, що не перевищує 200 м. На фізичній карті вони забарвлені зеленим кольором. Найбільшою рівниною світу є Амазонська низовина у Південній Америці, площа якої складає понад 5 млн. км2. На її території могло б розміститися більш, ніж 8 таких держав, як Україна. Великими низовинами також є Західносибірська в Росії, Причорноморська в Україні. Найбільшою рівниною, що лежить нижче рівня Океану є Прикаспійська низовина в Росії та Казахстані. Окремі її точки мають відмітки на 28 м нижче рівня моря. Площа низовини втричі менша за територію нашої держави.

Амазонська низовина

Поверхня височин піднесена на висоту від 200 м до 500 м над рівнем моря. На фізичній карті вони позначені жовтим кольором. Наприклад, це Придніпровська, Подільська, Волинська височини в Україні.

Якщо рівнина досягає абсолютної висоти 500 м та більше, її називають плоскогір’ям. На фізичній карті плоскогір’я забарвлені світло-коричневим кольором. Найбільшими плоскогір’ями світу є Аравійське, Середньосибірське та Декан в Євразії, а також Бразильське у Південній Америці.

Придніпровська височина та Середньосибірське плоскогірря

Як розрізняють рівнини за утворенням

Рівнини формуються по-різному. Залежно від цього їх поділяють на первинні і вторинні.

Первинні рівнини є колишніми ділянками морського дна, які піднялися і стали суходолом внаслідок вікових вертикальних рухів літосфери. Їх поверхня вирівняна і складена морськими відкладами. До них належать Причорноморська, Прикаспійська, Західносибірська рівнини.

Вторинні рівнини виникли на місці давніх гір, які зазнавали руйнування протягом сотень мільйонів років. Якщо дослідити будову земної кори під ними, то на певних глибинах можна знайти складки – залишки колишніх гір. Так виникла Східноєвропейська рівнина, на південно-західній частині якої знаходиться Україна, або Казахський дрібносопковик. Деякі вторинні рівнини складені наносами річок, які відкладалися сотні мільйонів років. Наприклад, це Амазонська, Індо-Гагнська,Месопотамська низовини.

Якими бувають рівнини за характером поверхні

Рівнини видаються повністю вирівняними лише на перший погляд. На справді, поверхня рівнин достатньо складна й різноманітна завдяки будові земної кори та роботі зовнішніх процесів. За характером поверхні розрізняють рівнини плоскі та горбисті.

Плоскі рівнини мають більш-менш вирівняну поверхню. Вивчення будови земної кори під ними показало, що платформа в цих місцях має потужний осадовий чохол, який вирівнює поверхню. На фізичній карті плоскі рівнини показані однорідним забарвленням, що свідчить про те, що висоти мало коливаються. Наприклад, Західносибірська рівнина.

Горбисті рівнини мають достатньо нерівну поверхню. В їх межах виділяються окремі височини та низовини, пагорби та пасма. Тому на фізичній карті вони позначені різними кольорами: зелені відтінки чергуються з жовтими. Дослідження довели, що кристалічний фундамент платформ, на яких лежать горбисті рівнини, в окремих місцях близько підходить до поверхні й виникають височини. В інших місцях від глибоко занурюється під осадовий чохол. Там утворилися низовини. Горбистою рівнинами є наприклад Східноєвропейська.

До припіднятих рівнин із плоскою або хвилястою поверхнею, відділеної схилами або уступами від більш низьких сусідніх територій, нерідко застосовують термін плато (з французької – плоский). Наприклад, правий високий берег Дніпра в районі Києва називають Київським плато.

Східноєвропейська рівнина

Висновки


1.Сучасні форми рельєфу Землі є результатом тривалої дії внутрішніх та зовнішніх процесів. Планетарними формами рельєфу земної поверхні є материки і океани. У їх межах виділяють основні форми: рівнини і гори.
2.Між будовою літосфери і основними формами рельєфу існує тісний взаємозв'язок. Так, платформам у рельєфі відповідають рівнини, а поясам складчастості – гори. Також простежується певна закономірність у розміщенні корисних копалин.
3.Рівнини являють собою ділянки поверхні з незначними коливаннями висот та малим ухилом.
4.Рівнини розрізняють за рядом ознак. За абсолютною висотою їх поділяють на низовини (до 200 м), височини (200-500 м) й плоскогір’я (понад 500 м). За утворенням рівнини бувають первинні і вторинні. За характером поверхні –плоскі та горбисті.

Питання для самоконтролю


1.Що таке форми рельєфу?
2.Які виділяють на Землі планетарні, основні та дрібні форми рельєфу?
3.Як пов’язані форми рельєфу з будовою літосфери?
4.Що таке рівнини? За якими ознаками їх розрізняють?
5.Якими бувають рівнини за абсолютної висотою? Наведіть приклади.
6.Поміркуйте, як пов’язане утворення рівнин з характером їх поверхні.


§26. Гори

Що таке гори

Хто хоч раз побував у горах, ніколи не забуде їхньої величі й суворої краси. Круті схили, навислі скелі, річки, які стрімко збігають у глибокі ущелини. А над усім цим – вічні сніги та крига, кришталево прозоре повітря і абсолютна тиша.

Гори – це великі ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнем моря, які характеризуються різким коливанням висот. У горах чергуються стрімко підняті гірські хребти з глибокими міжгірськими улоговинами. Рельєф гір формується в результаті активної дії внутрішніх процесів, з наступним ускладненням його зовнішніми процесами.

Гори займають трохи більше 1/3 площі суходолу й виникають на межах літосферних плит у поясах складчастості. Вони, як правило, являють собою не окремі стрімкі підняття поверхні, а великі ланцюги гірських хребтів.

Як і рівнини, гори розрізняють за абсолютною висотою, за утворенням та за характером рельєфу.

Якими бувають гори за абсолютною вистою

За висотою над рівнем моря гори бувають низькі, середні та високі. Низькими вважають гори, висота яких не перевищує 1000 м. Вони, як правило мають порослі лісом достатньо пологі схили. На фізичній карті низькі гори показують світло-коричневим кольором. Низькими є зокрема Кримські гори в Україні, Уральські гори в Росії, Великий Вододільний хребет в Австралії.

Відмінності гір за висотою

Висота середніх гір коливається в межах від 1000 м до 2000 м над рівнем моря. Їхні вершини рідко вкриті снігом, а схили також достатньо пологі. На фізичній карті такі гори забарвлені коричневим кольором. В Україні середньовисотними горами є Карпати. Лише кілька їх найвищих відміток долають двокілометрову позначку, в тому числі й Говерла (2061 м) – найвища точка України. Середніми за висотою є також у Європі Скандинавські гори.

Вершини високих гір сягають висоти понад 2000 м. Їх схили стрімкі, а вершини гострі, безлісі, протягом року вкриті снігом та льодом. Такі гори позначені на фізичній карті найбільш темними відтінками коричневого кольору. Чим гори вищі, тим забарвлення більш інтенсивне. До високих гір належать у Південній Америці Анди, у Північній Америці Кордильєри, в Африці Атлаські гори,Азії Кавказ. Найвищими горами Європи є Альпи з максимальною відміткою г. Монблан (4807 м). “Дахом світу” називають найвищу гірську систему планети – Гімалаї, що розкинулися на півдні Азії. 11 вершин тут здіймаються вище відмінки 8000 м, в тому числі й найвища точка на Землі – гора Джомолунгма, або Еверест. Її висота сягає 8850 м. Уперше ця вершина була підкорена в 1953 році.

Карпати-Говерла, Гімалаї-Еверест

Як утворюються гори

Утворення гір – процес дуже тривалий. За підрахунками учених швидкість їхнього росту становить від 1 мм до 1 см на рік. Тому проходять десятки мільйонів років перед тим, як сформуються гори. За походженням розрізняють гори складчасті, вулканічні та складчасто-брилові. Утворення гір пов’язане з їх віком.

Складчасті гори виникають на краях літосферних плит під час їх зсування. При цьому товщі осадових гірських порід, які накопичилися у давньому морі, зминаються в складки. Тому серед них часто знаходять скам’янілі рештки морських організмів, нині підняті на значну висоту. Складчасті гори, як правило високі, а за віком молоді. Вони почали формуватися в останні 25 млн. років, тобто у середині кайнозойської ери. Про те, що горотворення в них триває й донині свідчать численні землетруси та виверження вулканів. Складчасті гори цілими пасмами тягнуться вздовж узбережжя Тихого океану (Анди, Кордильєри) та півдня Євразії (Альпи, Карпати, Кавказ, Гімалаї). Спробуйте пояснити чому.

Вулканічні гори являють собою конуси діючих чи згаслих вулканів, складених з лави та твердих продуктів виверження. Вулканічні гори також є молодими. Таке походження має Вулканічний хребет у Карпатах.

Якби гори весь час росли, то лише за один мільйон років вони досягли б відмітки 10 км. Але, активність внутрішніх процесів компенсується роботою зовнішніх сил. Коли ж дія внутрішніх процесів поступово затухає, гори починають активно руйнуватися. Тому давні гори, наприклад Уральські, зовні сильно відрізняються від молодих. Вони значно нижчі й не мають гострих піків, а скоріше схожі на згладжені пагорби. Ці гори виникли близько 300 млн. років тому у кінці палеозойської ери, а згодом поволі руйнувалисяй були повністю вирівняні. З активізацією земної кори в кайнозойську еру вони були омолоджені. При цьому поверхня була розбита на окремі блоки. В наслідок стискання плит, одні з них були виштовхнуті нагору, інші опустилися. Так виникли скластасто-брилові гори.

Утворення складчастих гір

Відмінність гір за характером рельєфу

Залежно від утворення та віку гір, а також характеру гірських порід, що їх складають, гори сильно різняться за характером рельєфу. Бувають гори з високогірним, середньогірним та низькогірним рельєфом.

Високогірний рельєф притаманних переважно молодим складчастим горам: Альпам, Кавказу, Гімалаям, Андам та іншим. Для нього характерні круті схили, глибокі міжгірські улоговини, гострі й оголені шпилясті вершини та гребені, пориті діяльністю льодовиків. Середьногірний рельєф характеризується згладженими вершинами гірських хребтів, нерідко навіть з вирівняними ділянками. Міжгірські улоговини неглибокі. Це типовий рельєф Українських Карпат. Низькогірний рельєф переважає у давніх складчасто-брилових горах. Його характерними рисами є переважно м'які абрисами схилів та плоскі вершини гір. Таким є рельєф Уральських гір.

Висновки


1.Гори – великі ділянки земної поверхні з різким коливанням висот, які високо підняті над рівнем моря.
2.Гори розрізняють за кількома ознаками. За висотою над рівнем моря вони бувають низькими (до 1000 м), середніми (1000-2000 м) та високими (понад 2000 м). За утворенням гори поділяють на складчасті, вулканічні та складчасто-брилові, а за віком – молоді й давні, які відмінні за характером рельєфу.

Питання для самоконтролю


1.Що таке гори? Чим вони відрізняються від рівнин?
2.В яких частинахЗемлі і чому сформувалися гори?
3.Як розрізняють гори заабсолютної висотою? Наведіть приклади.
4.Якими способами утворюються гори? Як пов’язаний вік гір з їх утворенням та характером рельєфу?
5.Поміркуйте, для яких практичних потреб вивчають рельєф планети?Загальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас