KNOWLEDGE HYPERMARKET


Наростання національно-визвольної боротьби. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Наростання національно-визвольної боротьби. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Засвоєння нових знань

Мета

Дізнатися про передумови і причини наростання визвольної боротьби українського народу

Завдання

  • вивчити основні поняття уроку: повстання, шляхта, комісар, визвольний рух, кавалерія, урядники, антифеодальний рух;
  • дізнатися про становище українського народу та наростання визвольних рухів;
  • перевірити набуті знання;
  • розвинути навички роботи з історичною картою.

План уроку

1. Наростання національно-визвольної боротьби  
2. Козацькі  повстання   1591 — 1596  рр 

Хід уроку

Початок уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

ІІ. Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

Методичні примітки: проведення перевірки відсутніх проводиться шляхом доповіді старости з повідомленням причини відсутності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

Учитель повторює з учнями раніше вивчені поняття.

Вивчення нової теми. (20-22 хв)

До пункту 1
Після поразок козацько-селянських повстань 20-30-х років XVII століття і без того важке становище українського народу ще більше погіршилося. Утиски і знущання відчували всі верстви населення. Нові повинності важким тягарем лягли на плечі селянства, яке тепер змушене було не тільки відпрацьовувати панщину, але й додатково працювати на користь шляхти, платити в королівську казну податок на хату та худобу. Жителі міст також перебували під постійним податковим пресом. Були скасовані привілеї і права реєстрового козацтва. Кількість його було зменшено до шести тисяч. Перестало існувати козацьке судочинство, вибори старшин, а замість гетьмана польським урядом призначався комісар. Посилився наступ католицької церкви на православ'я. Приборкавши непокірних, польська шляхта відчула себе господарем країни. Вона насолоджувалася «золотим спокоєм» і розкішшю, незважаючи на те, що нестабільність і напруженість у країні постійно зростали. Уявний спокій був лише тимчасовим затишшям перед бурею.

І незабаром готовність і здатність українців до боротьби за свої національні права проявилися з новою силою. Визвольний рух, який очолив у 1648 році Чигиринський сотник Богдан Хмельницький (1595-1657), стало одним з найбільш значних подій в історії України. Воно заклало основи української державності, без яких було б неможливим відродження сучасної незалежної України. Життєвий шлях Богдана Хмельницького сповнений блискучих перемог і гірких поразок, глибоких роздумів і особистих втрат.


[[Image:IstUkr8-povni-7-1111111.jpg|350px|Богдан Хмельницький

Богдан Хмельницький


Може, саме тому історики розцінювали його діяльність неоднозначно, але, всупереч розходжень у поглядах, визнавали його непересічною особистістю, видатним військовим і політичним діячем України.

До усвідомлення необхідності боротьби проти польського свавілля Богдан Хмельницький прийшов після того, як сам зазнав образу і приниження. Не знайшовши управи на розбійницькі дії польського шляхтича Даніеля Чаплинського, який захопив його маєток у Суботові і забрав дружину, Хмельницький вирушив шукати правду в Запорізьку Січ. Дуже швидко він отримав підтримку запорожців, які відгукнулися на його заклик повстати проти польської шляхти для відновлення козацьких прав і привілеїв. У наприкінці 1647 року вони обрали Хмельницького гетьманом Війська Запорозького.Вищою ознакою влади в козацькому війську була булава, яку мали право носити лише гетьмани і кошові отамани. Козацькі полковники носили перначі булави меншого розміру, які вони тримали за поясом. Після обрання гетьманом Богдан Хмельницький носив срібну позолочену булаву, прикрашену перлами та дорогоцінним камінням.


Битва під Жовтими Водами

Битва під Жовтими Водами


Перш ніж почати військові дії, він заручився підтримкою кримського хана, який віддав під його командування татарську кінноту, яка стала головною ударною силою проти польської важкої кавалерії. У битві під Жовтими Водами в квітні 1648 року військо Хмельницького здобуло першу перемогу над поляками. А вже в травні того ж року в битві під Корсунем повстанці остаточно розгромили польські війська в Середньому Подніпров'ї.

Ці перемоги надихнули українців на боротьбу. По всій країні козаки, селяни і міщани почали створювати повстанські загони. Селяни і козаки прагнули помститися гнобителям. Розгорнулася жорстока селянська війна з закликами «змішати ворожу кров у полі з піском». Ріки крові лилися з обох сторін.


Визвольна боротьба
Визвольна боротьба


За кілька місяців в Україні була знищена або вигнана майже вся польська шляхта, урядники, ксьондзи. Жорстокий удар обрушився на євреїв і ополячених українців, які підтримували шляхетський режим. По 171 населеному пункту прокотилися жахливі єврейські погроми.

Розуміючи, що Польща не змириться з поразкою, Хмельницький зосередився на створенні дисциплінованої, добре організованої армії. На кінець літа 1648 року вона налічувала вже від 80 до 100 тисяч осіб, 40 тисяч становило регулярне козацьке військо. Високі посади в ньому займали обдаровані, досвідчені й талановиті козацькі полководці, що походили, в основному, з селян і міщан, - Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило Нечай, Іван Виговський, Нестор Морозенко, Василь Золотаренко та інші.


Максим Кривоніс

Максим Кривоніс


Іван Богун

Іван Богун


Данило Нечай

Данило Нечай
Самостійна робота учнів (3 хв)

Робота з картою

Показати на карті локалізацію повстань під проводом Б.Хмельницького.

До пункту 2
Першим серед великих антифеодальних рухів, що розгорталися в цей період на території України і Білорусії, є повстання, очолюване гетьманом реєстрового козацтва Криштофом Косинським. Повстання охоплює головним чином Волинь і Брацлавщину. Після смерті Косинського вождем народних мас стає виходець з міських низів Северин Наливайко, відважний ватажок численних козацьких експедицій проти турків. Повстання брацлавських міщан, які захопили з допомогою загону Наливайка в кінці 1594 у свої руки місто, знаменує підйом нової революційної війни.


Криштоф Косинський

Криштоф Косинський. Зображення на сучасній марці

Восени 1595 р., повернувшись з походу до Трансільванії, Северин Наливайко на чолі спаяного, готового до активних бойових дій загону нереєстрових козаків захоплює Луцьк, а потім громить у Поділля маєтку коронного гетьмана Яна Замойського і пана Калиновського. У кінці жовтня - початку листопада 1595 р., об'єднавши у своєму загоні нереєстрових козаків, селян-втікачів, міщан і дрібну шляхту, Наливайко рухається в межі Білорусії. 6 листопада зайняв Слуцьк, потім Бобруйськ і Могилів. У Могильові повстанці розграбували будинки і маєтки шляхти і духовенства. Захопивши в свої руки архіви місцевих церков, вони спалили зберігалися в них грамоти і привілеї. Ці факти свідчать про те, що Наливайко діяв перш за все в інтересах кріпосного селянства, складав значну частину його загону, так як церкви не тільки самі виступали як великі феодальні власники, але у своїх архівах часто зберігали земельні документи місцевих феодалів.

Успіхи повстанців, які захопили в Слуцьку і Могильові фортечну артилерію і значна кількість зброї, надзвичайно стривожили литовських феодалів, до цих пір не бачили в діях загону серйозної загрози своєму пануванню. Тепер загін Наливайка, що зустрів співчуття і підтримку міського і сільського населення, ставав грізною військовою силою, з якою литовським панам вже важко було впоратися самотужки.

В кінці листопада 1595 литовські магнати і шляхта районів, в яких діяли загони повстанців, з'їхалися в Клецьку, щоб обговорити спільні дії для боротьби з повстанцями. Великий гетьман литовський Христофор Радзивілл розіслав у повіти універсали з закликом зібратися для розгрому повстанців. У середині грудня він послав до Могильова для боротьби з Наливайко загін під командуванням Миколи Буйвіда.
Висновки та узагальнення (4-5 хв)

Висновки та узагальнення робить один учень, кілька учнів доповнюють та виправляють його.

Перевірка знань

Продовжіть речення:

1. Національно-визвольна війна розпочалася у ...році.
2. ... стояв на чолі Нацiонально-визвольої війни.
3. ...  відігравало значну роль у перебігу Нацiонально-визвольної війни.
4. Перший бій повстанців та польського війська відбувся... (де?)
5. ... битва допомогла українській армії в 1648 р. вийти на Галичину.
6. ... - український полководець, що брав участь у битвах 1648 р.

Домашнє завдання (2 хв)

1. Повторити матеріал за підручником, для самоперевірки використати запитання в кінці параграфу.

2. Скласти історичний портрет одного з козацьких полководців, що очолювали повстання.

Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Козаччина. Національно-визвольна боротьба українського народу" Панчук Олени Миколаївни, учителя історії, Рівненська обл.

2. Урок на тему "Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648 - 1649 роках (комбінований урок) " з сайту i-kar-100.narod.ru

3. Урок на тему "Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр." з сайту koncpekt.org.ua

4. Білоцерківський В. Я. Історія України. Навчальний посібник / К.: Центр учбової літератури, 2007

5. Гурій О. І. 100 великих постатей і подій козацької України.– К., 2008

6. studentam.net.ua

Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.


Над уроком працювали

Бидрін Л.О.

Любименко В.В.

Панчук О.М.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас