KNOWLEDGE HYPERMARKET


ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА Windows. ВІКНА

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас>>Інформатика: Операційна система Windows. Вікна Інформатика, клас, урок, на Тему, Операційна система Windows, Вікна

Операційна система Windows

Вікна


1.   Що таке ОС? Яка характерна особливість ОС Windows?
2.    Які ви знаєте об'єкти вікна?
3.    Які операції можна виконувати над вікнами?
4.    Які ви знаєте способи розташування кількох вікон на екрані?


Ви вже знайомі з  та її характерною особливістю — роботою з вікнами. Вікна бувають різних типів. Відповідно до їх призначен ня вікна можна розподілити на три групи: програмні, діалогові та інформаційні.

Програмні вікна
Програмні вікна — це вікна, які відкриваються при запуску грам. Ви працювали з програмними вікнами Мій комп'ютер, стового редактора WordPad, графічного редактора Раіnt.


Пригадайте призначення об'єктів програмного   вікна.

Діалогові вікна

Діалогові вікна призначені для зміни режимів роботи програми, зміни значень параметрів, введення додаткових даних тощо. Для цього діалогові вікна містять спеціальні об'єкти — елементи керування.


Якщо діалогові вікна містять багато елементів керування, то їх поділяють на групи уа призначенням. Кожну з таких груп розміщують на окремій вкладці.
Зупинимося детальніше на кожному з елементів керування.


Прапорці призначені для встановлення певних режимів роботи. Режим вважається встановленим, якщо у прапорці встановлена спеціальна позначка. Позначку прапорця можна встановити або зняти, вибравши його за допомогою миші. Прапорці незалежні один від одного. Для кожного з них позначка може бути встановлена або не встановлена.


Перемикачі використовуються, якщо із запропонованого списку значень параметрів або режимів роботи необхідно вибрати тільки один. Потрібний перемикач також можна вибрати за допомогою миші. При виборі перемикача у ньому встановлюється спеціальна позначка. Серед перемикачів, що входять до однієї групи, вибраним може бути тільки один.

Лічильник використовується для введення числових значень параметрів. Він складається з поля лічильника та двох кнопок управління. Одну з них використовують для збільшення числа, другу — для зменшення. Значення параметра може бути також встановлено безпосередньо у полі лічильника за допомогою клавіатури.


У Поле можна вводити текстові або  числові дані за допомогою клавіатури. Якщоза допомогою миші вибрати це поле, то у ньому з'явиться курсор, після чого можна вводити дані.

У діалогових вікнах є ще поля з відкритими списками і списками.


У деякі з таких полів дані можуть бути введені тільки із запропонованого списку, а в деякі — і зі списку, і з клавіатури.


Повзунок використовують для зміни значення параметра у деякому проміжку. Положення повзунка змінюється перетягуванням за допомогою миші.

У діалоговому вікні розміщуються кнопки різного призначення.


Кнопка Закрити призначена для закриття діалогового вікна без збереження змінених значень параметрів. Для цього ж призначена і кнопка Скасувати. Якщо ж встановлені значення параметрів необхідно зберегти, то закривати вікно погрібно і ншим способом — за допомогою кнопки ОК. Деякі кнопки, наприклад, Параметри, призначені для відкриття додаткових вікон.


Кнопку Підказка використовують, щоб дізнатися про призначення об'єктів діалогового вікна. Після вибору цієї кнопки вигляд вказівника миші змінюється на стрілочку зі знаком питання Якщо тепер вибрати будь-який об'єкт вікна, то відкриється підказка, що стосується цього об'єкта.

Інформаційні вікна
Інформаційні вікна призначені для виведення повідомлень про стан або результат роботи програми, про можливість виникнення непередбачених ситуацій тощо.

Зверніть увагу, що рядок заголовка діалогового та інформаційного вікон з трьох кнопок керування вікном містить тільки кнопку Закрити і не містить кнопки меню вікна.
Зазначимо також, що елементи керування можуть знаходитися і в програмних вікнах. А у діалогових вікнах можуть бути наведені деякі пояснення, що є елементом інформаційного вікна.

Практична робота

1. Запустіть програму WordPad.

2. Виберіть команду Друк меню Файл. Назвіть об'єкти діалогового вікна, що відкрилося, і поясніть їх призначення.

3. Виберіть команду Шрифт меню Формат. Визначте, які види полів є в діалоговому вікні, що відкрилося. Визначте, в які з цих полів дані можна вводити і зі списку, і з клавіатури, а в які тільки зі списку.

4. Використайте кнопку підказки щоб дізнайтеся про призначення об'єктів вікна Шрифт

5. Закрийте вікно програми WordPad.

6. Запустіть програму Раіnt.

7. Виберіть команду Параметри сторінки меню Файл. Які елементи керування розташовані в діалоговому вікні, що відкрилося? Поясніть призначення кожного з них. З'ясуйте, чи можна ввести дані в поля зі списками, що відкриваються?

8. Закрийте вікно програми Раіnt.

9. Відкрийте вікно Мій комп'ютер. Серед команд меню цього вікна знайдіть таку, яка відкриває діалогове вікно з вкладками і кнопками. Перегляньте вміст вкладок і визначте призначення кожної з кнопок.

10. Закрийте вікно Мій комп'ютер.

Запитання та завдання

1. Вікна яких типів використовуються в операційній системі Windows?

2. Розкажіть про призначення вікон різних тинів.

3. Назвіть  елементи  керування  діалогових  вікон: Спеціальна вставка.

4. У якому випадку  в діалогових вікнах використовуються вкладки?

5. У чому різниця між об'єктами Прапорець та Перемикач?

6. Для чого використовується Лічильник?

7. Яке призначення мають кнопки діалогового вікна?

8. Поля яких типів використовують у вікнах?


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з сайту


Книги, підручники інформатики, конспект на допомогу вчителю та учням. Інформатика обучатись онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.