KNOWLEDGE HYPERMARKET


Олександр Пушкін — видатний російський поет.

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>>Зарубіжна література: Олександр Пушкін — видатний російський поет. <met akeywords>зарубіжна література, 9 клас, урок, на тему, Олександр Пушкін, видатний російський поет </metakeywords>


Олександр Пушкін
(1799-1837)

Великий з-проміж великих і невмирущий з-проміж невмирущих Пушкін.
                                                   П. Куліш
Надзвичайним і унікальним явищем російського духу назвав Пушкіна Микола Гоголь і стверджував, що в ньому «російська природа, російська душа, російська мова, російський характер».Український письменник Пантелеймон Куліш відносив Пушкіна до «найбільших літературних геніїв Європи». За словами П. Ку-ліша, Тарас Шевченко «Пушкіна знав напам'ять, дарма що писав не його мовою, не його складом». Максим Рильський зауважував, що, «може, ні в кого з українських поетів не було такої внутрішньої спорідненості з Пушкіним, як саме у Шевченка».
Олександр Сергійович Пушкін випередив свою історичну епоху, сформувавши в російській словесності традиції, в яких і донині найкращі здобутки європейської художньої думки органічно поєднуються з самобутнім духом національного мислення.
 
Трагічна доля поета. Олександр Сергійович Пушкін народився в Москві в 1799 р. З боку батька походив із старовинного, але збіднілого боярського роду, відомого своїм вільнодумством. З боку матері був правнуком військового діяча Абрама Ганнібала — «арапа Петра Великого».Після закінчення привілейованого Царськосільського ліцею Пушкін зарахований у Колегію (згодом — Міністерст-| во) іноземних справ, живе в Петербурзі. Він багато пише, вступає до літературного товариства «Зелена лампа», в якому 248 активно пропагуються ліберальні ідеї і критикується режим —— Олександра І. За вільнодумні вірші, що поширювалися в списках, Пушкіна висилають із Петербурга.Період південного заслання Пушкіна тривав з 1820 по 1824 рр.: Катеринослав (Дніпропетровськ), Кишинів, Одеса. Як і раніше, приватне життя Пушкіна в цей час переповнене романтичними історіями і оточене світськими плітками. Як і раніше, Пушкін активно спілкується з «неблагонадійни-ми» особами і висловлює «надто вільні» погляди на самодержавний лад, через що його було звільнено зі служби і в 1824 р. вислано в батьківський псковський маєток — село Михайлівське. Там поета застала звістка про поразку повстання декабристів; у 1826 р. він повернувся до Петербурга.Навесні 1830 р. Пушкін одружився з Наталією Гончаро-вою. Подружнє життя обернулося для поета неабиякими труднощами і проблемами. Красуня Наталія привернула увагу царя Миколи, і, щоб частіше бачити її на балах, він присвоїв Пушкіну нижче придворне звання камер-юнкера, яке, з огляду на свій вік, поет сприйняв як образу.Останньою краплею в низці трагічних обставин, що зрештою призвели до загибелі поета, стали поширювані при дворі плітки про зв'язок його дружини з Дантесом, молодим французьким офіцером, який перебував на російській службі. 27 січня 1837 р. відбулася дуель Пушкіна і Дантеса.Смертельно поранений, Пушкін помер через два дні, 29 січня (10 лютого за новим стилем) 1837 р.

ЛІТЕРАТУРНА ПЕРЕРВА

Цікаві факти із життя Пушкіна
Запальний характер поета, як свідчать його сучасники, призводив до того, що за найменшу образу Пушкін готовий був відплатити дошкульною епіграмою або викликом на дуель. У більшості випадків сварка закінчувалась взаємним примиренням або відмовою одного з дуелянтів від поєдинку (за участь в дуелях жорстоко карали), але інколи поетові доводилось стрілитись по-справжньому і це було дуже небезпечно, адже звичайна дистанція, з якої відбувався постріл, в Росії була надто короткою — від шести до дванадцяти кроків. Пушкін був добре тренований фізично і дуже влучно стріляв, але 26-й поєдинок виявився для нього фатальним. Поранений у живіт, Пушкін все ж влучив у Дантеса, і від смерті того врятував лише металевий ґудзик на мундирі, в який поцілила куля.Після загибелі Пушкіна натовп обурених людей хотів вчинити розправу над Дантесом. Близько десяти дворян — російських офіцерів, громадських діячів, літераторів, у тому числі і Міцке-вич, висловлювали бажання викликати Дантеса на дуель. Втім для Дантеса все закінчилось мирно. Висланий з Росії до Франції, він прожив довге життя в містечку Сульц, в родовому замку Шато д'Антес, займався політичною діяльністю, був комерсантом і мером Сульца, згодом — сенатором. Помер Дантес у 83-літньому віці у 1895 р. Його дружина, Катерина Гончарова, померла у 1843 р. після народження четвертої дитини. З чотирьох дітей Дантеса лише одна донька Леоні-Шарлотта досконало знала російську мову, боготворила Пушкіна й одного разу прямо висловила батькові свою думку про його вчинок, назвавши Дантеса вбивцею.«Сонце російської поезії»
ТВОРЧІСТЬ ПУШКІНА
Першу третину XIX ст. в російській літературі називають пушкінською епохою, золотим віком російської поезії, а самого Пушкіна — «сонцем російської поезії».У творчості Пушкіна прийнято виділяти п'ять періодів, які відбивають основні етапи життєвого шляху поета та еволюцію його творчого мислення: ліцейський (1813—1817), петербурзький (1817—1820), південний (1820—1824), михайлівський (1824—1826) і пізній період творчості (1826—1837).Ліцейський період — це початковий, учнівський етап творчості поета, перші проби пера, формування літературних смаків, пошуки власного художнього стилю. В ранній поезії Пушкіна відчувається вплив поетики класицизму (урочисті оф, сповнені високого громадянського пафосу поетичні послання) та сентименталізму (елегії). Але головне в ліриці ліцейського періоду — так звані анакреонтичні мотиви (від імені давньогрецького поета Анакреонта): про радощі і земного буття, кохання, дружбу, чуттєві насолоди. Уже перші зразки пушкінської лірики привернули до себе увагу найбільш іменитих тогочасних російських поетів, один з яких — В. Жуковський — пророче назвав Пушкіна «велетнем, який нас усіх переросте».Петербурзький період. Пушкін продовжує писати анакреонтичні та елегійні вірші. Водночас вихід із «монастирських стін», як поет напівжартома називав Царськосіль-ський ліцей, ознаменувався й зверненням до гострокритич-250 н°ї' суспільно значимої тематики, що зрештою стане причи-— ною заслання поета. У цей період з'являється й перший значний за обсягом твір Пушкіна — поема «Руслан і Людмила» (1820). В. Бєлінський вважав, що з цієї поеми, особливо з полеміки навколо неї, розпочинається нова російська література, «пушкінський період» її розвитку. Ж Південний період. Під час південного заслання поет багато пише: близько ста ліричних віршів, поеми «Кавказький бранець» (1821), «Бахчисарайський фонтан» (1823), «Цигани» (1824). Тоді ж він починає писати «Євгенія Онєгіна». В цілому південний період проходить під знаком захоплення Пушкіна естетикою романтизму, який у той час активно утверджується в російській словесності. Романтизм Пушкіна яскраво виявився в численних ліричних творах, особливо в ранніх поемах.У своїх романтичних уподобаннях Пушкін орієнтувався на Байрона, від творів якого, як він сам зізнавався, «мало не втратив розуму». Але від самого початку Пушкін не стільки наслідував Байрона, скільки вступав з ним у полеміку, змальовуючи своїх героїв в умовах соціальної та політичної дійсності царської Росії. Як і Байрона, Пушкіна-романтика захоплює образ вільної людини, яка не скута умовностями цивілізації, протистоїть їй і може вважатися прикладом цілісного, рішучого характеру. Але якщо Байрон створює навколо своїх героїв ореол мучеництва та величі, протиставлених ницості цивілізованого суспільства, і акцентує увагу на тих пристрастях, які вирують у героя в душі, то Пушкіна передусім цікавлять не миттєві спалахи пристрастей, а більш зважені й об'єктивні вияви людського характеру, внутрішня суперечливість героя, який за показним прагненням до свободи часто маскує егоїстичну зверхність та моральну вседозволеність. Таким є кавказький бранець, байдужий до долі черкешенки, яка допомогла йому втекти з полону. Таким є й Алеко, головний герой поеми «Цигани», який вбиває Земфіру, тому що їй набридло його кохання. Пушкін не ідеалізує й життя циган, які відкидають не лише право власності, а й мораль, почуття обов'язку й вірності і тому не можуть бути ідеалом.Михайлівський період творчості Пушкіна позначений передусім тим, що в цей час відбувається поступова переорієнтація поета від романтизму до реалізму. В ліриці Пушкіна цього періоду домінують мотиви повернення (не лише як біографічний мотив — повернення із заслання, а і як символічний — повернення ідеалів юності, духовних орієнтирів і цінностей) та оптимістичного сподівання на те, що новий імператор Микола І буде більш далекоглядним і милосердним, зокрема до пушкінських друзів-декабристів, висланих до Сибіру.Одним з найбільших творчих здобутків цього періоду стала трагедія «Борис Годунов» (1825). Пушкін підкреслено протиставляє себе класицисту Мольєру (з його виділенням у характері героя однієї, домінуючої риси) та романтику Бай-рону (якого в характері героя цікавить передусім пристрасний вияв особистісного «я» людини). Натомість Пушкін орієнтується на Шекспіра з його історизмом, складністю та суперечливістю характерів, поглибленими психологічними конфліктами. В «Борисі Годунові» Пушкін намагається об'єктивно і неупереджено проаналізувати трагічну суперечність протистояння влади і народу.Пізній період творчості. В цей період триває утвердження реалістичних принципів у творчості поета, яке реалізується в поемах «Полтава» (1828) і «Мідний вершник» (1833), в романі у віршах «Євгеній Онєгін», а також у циклі драматичних творів, що дістав назву «маленьких трагедій» (1830). Окрема сторінка цього періоду — славнозвісна Болдінська осінь 1830 р. Осінь завжди була для Пушкіна часом піднесення його творчих сил. Болдінська осінь у 1830 р. стала надзвичайно плідною. За три місяці поет написав близько 50 творів різних жанрів.Незважаючи на велику кількість ліричних, ліро-епічних і драматичних творів, у пізній період у творчості Пушкіна домінує не поезія, а проза: цикл «Повісті Бєлкіна» (1830), повісті «Дубровський» (1832), «Пікова дама» (1834), «Капітанська дочка» (1836), які, за оцінками пізнішої критики, «стали школою російської прози» і започаткували напрям, в якому розвиватиметься вся російська реалістична проза XIX ст.Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"


Вислано читачами інтернет-сайту


Цитати творів із зарубіжної літератури, плани конспектів уроків зарубіжної літератури 9 класу, реферати та конспекти уроків із зарубіжної літератури 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82._%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F оцінювання 
]
Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.