KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас до уроку «Доходи в ринковій економіці.»

Опорний каркас до предмету Економіка, 10 клас

Тема: Доходи в ринковій економіці.


Ekon6-497.jpg

Мета:
1    сформувати в учнів розуміння сутності позичкового проценту та прибутку;
2    навчити розв’язувати учнів задачі згідно теми та аналізувати статистичний матеріал;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди. 

Тип уроку: комбінований.

Х і д   у р о к у:

І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив


Притча «Все в твоїх руках»
    Дуже давно в старовинному містечку жив Майстер, який був оточений своїми учнями. Найбільш здібний із них колись задумався: «А чи є таке питання, на яке Майстер не знає відповіді?». Він пішов на квітучий луг, спіймав красивого метелика і заховав її між долонями. Метелик чіплявся лапками за руки учня і лоскотав його. Посміхаючись, учень підійшов до Майстра і запитав: «Скажіть, метелик у моїх руках живий чи мертвий?». Учень міцно тримав метелика в зімкнутих долонях і був готовий у будь-який момент стиснути його заради своєї істини. Не дивлячись на свого учня, Майстер відповів: «Все у твоїх руках».
    Істина дійсно переконлива, завжди йдіть до своєї мети, але ніколи не втрачайте при цьому своєї людської гідності.

ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе

Економісти відповідають на питання не тому, що знають на них відповіді; вони відповідають тому, що їх запитують.
Економісти передбачили дев’ять із останніх п’яти економічних спадів.

ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що таке дохід (винагорода власника ресурсів).
2   Які ринкові установи функціонують на ринку грошей та ринку капіталів (банки; фінансово-кредитні посередники).
3    Як називається ціна використання капіталу (позичковий процент/процентна ставка).
4    Назвіть відносно новий фактор виробництва, який набув широкої популярності (підприємницькі здібності).
Епіграфом до нової теми уроку є  відоме прислів’я «Ніколи не соромся запитувати про те, чого не знаєш».     Сьогодні ми будемо говорити про види доходів, які є відносно «молодими» у порівнянні з рентою та заробітною платою. А Вам є побажаю не боятися нічого нового, адже пізнання приносить людству нові і нові істини.

П л а н  у р о к у:

1.    Поняття процента, формула розрахунку процентної ставки. Чинники
диференціації процентних ставок.
Позичковий процент – це дохід (винагорода), який отримує власник грошей за надання їх підприємцям або приватним особам для тимчасового користування.
Гроші не є продуктивним ресурсом – вони не виробляють товари і послуги самі по собі, але їх використовують  для купівлі засобів виробництва, оренди землі, наймання робочої сили з метою виробничого процесу та отримання прибутку, який частково буде використовуватись для сплати процентів за кредит.


Ставка (норма) позичкового процента – ціна, яку сплачують за користування грошима.


Ekon6-498.jpg


Чинники диференціації процентних ставок:
1.    Ризик.
2.    Терміновість.
3.    Розмір позики.
4.    Норма оподаткування.
5.    Конкуренція на грошовому ринку.


2. Нарахування простих і складних відсотків.

Ekon6-499.jpg 

Пояснення до формул:
S – кінцева сума вкладу;
P – початкова сума владу
n – кількість періодів нарахувань.


3. Поняття прибутку, його функції. Елементи та види прибутку, фактори його диференціації.
Прибуток – це дохід (винагорода), який одержує підприємець за організацію виробництва; управління підприємством; впровадження інновацій (нововведень); ризик.


Функції прибутку:
1)    розвиток виробництва;
2)    стимулювання виробництва;
3)    доцільний розподіл ресурсів.


Елементи прибутку:
Прибуток = Зарплата підприємця за управління підприємством + Нормальний прибуток + Монопольна рента + Квазі-рента
Монопольний прибуток – прибуток, що виникає тоді, коли комусь із підприємців вдається подолати своїх конкурентів і мати монополію в галузі.
Нормальний прибуток – прийнятне відшкодування капіталовкладень підприємця в галузь.
Квазі-рента – прибуток, що тимчасово виникає у підприємців певної галузі через ускладнення із входженням до неї конкурентів.
Балансовий (бухгалтерський) прибуток – це різниця між загальним доходом і загальними витратами підприємства, останні включають неявні витрати.
Чистий прибуток – балансовий прибуток мінус податки, відсотки за кредит та ренту.


Зовнішні витрати                                         Бухгалтерський прибуток
Економічні витрати (зовнішні + внутрішні)    Економічний прибуток
Виручка


Фактори диференціації прибутку:
1)    кількість залучених до виробництва коштів;
2)    прибутковість вкладень;
3)    ринкова ціна;
4)    швидкість обороту капіталу;
5)    рівень витрат на виробництво.

ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Наявність якого із видів прибутків є найважливішим для підприємця (нормального).

V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв) – розв’язування задач.


Задача 1
Банк «Альфа» пропонує клієнту відкрити депозит на умовах щоквартального нарахуванням 5 простих відсотків. Банк «Бета» - під 30% річних із нарахуванням складних відсотків. Клієнт вкладає 1000 грн. на 2 роки. Визначити банк, який для клієнта забезпечить вищу рентабельність. Відповідь: «Альфа» - 1400; «Бета» - 1690.


Задача 2
Дохід підприємця у 2009 році складав 150 тис. грн.
Витрати були наступними:
-    придбання нового обладнання – 12 тис. грн.;
-    погашення позики – 24 тис. грн.;
-    заробітна плата персоналу – 40 тис. грн.;
-    реклама, збут продукції – 5,5 тис. грн.;
-    сплачені податки – 14 тис. грн.
Якби підприємець не звільнився із попереднього місця роботи, його б з/п становила 20 тис. грн.
Визначити балансовий прибуток; економічний прибуток та чистий прибуток.
Відповідь: БП=68,5 тис. грн., ЕП=48,5 тис. грн., ЧП = 54,5 тис. грн.

VІ. Додаткові завдання – самостійна робота (додаток А).
Відповіді:
1.    в – б – г – а
2.    в – б – а – г
3.    кращої, економічну
4.    г
5.    г
6.    в
7.    б
8.    в
9.    б
10. 1 – 2200; 2 – 1560; 3 – 1300; 4 – 1160.
11. 1 – 2069,46; 2 – 3573,54; 3 – 1900,32; 4 – 1436,63; 5 – 4525,77.

VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Джерела: І.Ф.Радіонова «Загальна економіка» (С. 145-149)

VІІІ. Заключна частина уроку (установчий слоган – «Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?» Увечері, перше ніж заснути: «Що я зробив?». Піфагор)

Підсумки

«Найбільше багатство - розум» (Алі-ібн Абі-Таліб).

Література:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
2. Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3. Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
4. Практикум з економіки для 10-11 класів.
5. Додаткова література

Додаток А

Самостійна робота за темою
«Доходи в ринковій економіці»

Тести

1. Встановленню конкретної заробітної плати передують – проставити хронологічно  (0,5 б):
а) визначення індивідуальної заробітної плати на підприємстві;
б) державне регулювання мінімальної заробітної плати;
в) реєстрація у службі зайнятості;
г) договірне регулювання оплати праці через тарифні угоди.

2. Розташуйте області України та м.Київ за рівнем середньомісячної заробітної плати, починаючи з найвищої (0,5 б):
а) Дніпропетровська область;
б) Донецька область;
в) м.Київ;
г) Запорізька область.

3. Вставити пропущені слова (1 б):
Власник__________землі крім плати за передання права користування (абсолютної, або комерційної, ренти) може отримати і плату за вищу якість, а отже, й більшу продуктивність землі (диференціальну, або__________, ренту).

4. Метою започаткування власної справи є отримання (1 б):
а) доходу;
б) заробітної плати;
в) прибутку;
г) прибутку.

5. Елементом прибутку не є (1 б):
а) заробітна плата підприємця за управління певною справою;
б) нормальний прибуток;
в) квазі-рента;
г) конкурентна рента.

6. Ціна, яку сплачують за користування грошима, - це (1 б):
а) норма капіталовкладень;
б) відсоток за позикою;
в) ставка позичкового процента;
г) кредит.

7. Визначаючи ціну землі, які ви вирішили продати, ви враховуєте передусім (1 б):
а) родючість землі та її географічне положення;
б) розмір ренти та норми банківського відсотка за вкладами;
в) суму комерційної та економічної ренти, яку ви можете отримати від здачі своєї землі в оренду;
г) родючість землі, суму комерційної та економічної ренти.

8. Балансовим (бухгалтерським) прибутком називається (1 б):
а) добуток ціни на кількість проданої продукції;
б) різниця між виручкою від реалізації та витратами фірми на виробництво продукції;
в) різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами фірми;
г) різниця між виручкою від реалізації, витратами і податками, які сплачує фірма.

9. До чинників диференціації прибутку не належить (1б):
а) кількість залучених до виробництва коштів;
б) наявність неконкурентних груп;
в) рівень витрат на виробництво;
г) швидкість обігу капіталу.

Задачі

1. За  даними про ставку та періодичність сплати простих відсотків за вкладами до «Укрсоцбанку» обчисліть, які сума буде на рахунку в банку, якщо вкладено 1000грн. (2 б)

варінту     Ставка відсотку    Періодичність нарахування
1    10    щомісячно
2    14    щоквартально
3    15    раз в півроку
4    16    в кінці року

2. Розрахуйте реальну середньомісячну заробітну плату по роках, якщо ІСЦ у країні Багатія відповідно становив – дані таблиці. Наведіть причини збільшення реальної заробітної плати (2 б).

Роки                                        2004            2005            2006          2007         2008
Номінальна заробітна плата     3456 у.о.    6754 у.о.    2345 у.о.    1451 у.о.    4390 у.о.
ІСЦ    1,67    1,89    1,234    1,01    0,97

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Доходи в ринковій економіці. > Доходи в ринковій економіці. Конспект уроку і опорний каркас