KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас до уроку «Підприємницький дохід.»


Опорний каркас до уроку економіки 10 класу

Тема: Підприємницький дохід.


Ekon6-525.jpg


Мета:
•    Сформувати первинні знання про витрати виробництва та їх види, про формування бугалтерського та економічного прибутків, за рахунок чого відбувається зростання підприємницького доходу.
•    Формувати вміння розраховувати підприємницький прибуток.
•    Розвивати логічне мислення, спостережливість, самостійність.


Обладнання: Підручники, таблиці, презентація
Тип уроку: Засвоєння нових знань.


Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Підприємець виконуватиме свої функції лише тоді, коли це дасть йому можливість реалізувати приватний інтерес, досягти власної вигоди. Вищим втіленням інтересу підприємця є підприємницький дохід.


ІІ. Оголошення теми. Після вивчення цієї теми ви дізнаєтеся:


План:
1. Що таке постійні та замінні витрати виробництва?
2. Чому існує необхідність у розмежуванні витрат на зовнішні та внутрішні (неявні, альтернативні)?
3. Як співвідносяться прибуток і підприємницький дохід?
4. За рахунок чого відбувається зростання підприємницького доходу?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Пригадайте формулу прибутку: прибуток = доход - витрати


Витрати:
Постійні - витрати, які протягом певного часу не залежать від обсягу виробництва.
Змінні - витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягів випуску продукції.


Зовнішні (явні) витрати - фактичні витрати підприємства на покупку ресурсів у зовнішніх власників ресурсів. Ці витрати враховуються в бухгалтерських звітах і називаються бухгалтерськими.


Внутрішні (неявні) витрати - витрати, пов'язані з використанням власних ресурсів фірми. Неявні витрати включають:
•    "втрачену" заробітну плату, яку міг би отримати підприємець як найманик працівник за своїм фахом;
•    "втрачену" орендну плату, якби він здав в оренду свої виробничі приміщення;
•    "втрачений" відсоток на суму грошей, яку підприємець міг би покласти в банк замість інвестування у виробництво;
•    нормальний прибуток як доход, достатній для того, щоб підприємець залишався в даній галузі.
Економічні (альтернативні) витрати = бухгалтерській (явні) витрати + неявні витрати.
Виконуючи свої функції, підприємець повинен забезпечити одержання доходу.
Загальний (сукупний, валовий) дохід (виторг) - це сума грошей, яку одержала фірма від реалізації продукції за певний проміжок часу:
TR=P•Q, де Р - ціна проданого товару, Q - обсяг продажів.
 
Ekon6-526.jpg

Підприємницький дохід
Чистий прибуток – частина економічного прибутку, що залишилась після виплати податків і платежів.
                        Зростання підприємницького доходу:
Підприємницький доход
 
Ekon6-527.jpg

ІV. Закріплення набутих знань.


Задача
Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 6000 грн на рік. Щорічна оренда приміщення складає 2500 грн.
На сировину витрачається 10000 грн. Коваленко інвестував устаткування (гончарні кола, речі та ін.) власні заощадження в розмірі 20000 грн., що могли б йому приносити 10 % річних за умови вкладання їх у банк. Конкурент пропонував Коваленку 7500 грн. на рік за місце гончара в його фірмі. Свої підприємницькі здібності Коваленко оцінює в 3500 грн. на рік. Загальний виторг від продажу гончарних виробів склав 60000 грн.
Визначити: розмір бухгалтерського, економічного і чистого прибутку, якщо податки і платежі складають 30%.


Розв'язок:
Насамперед необхідно визначити зовнішні й внутрішні витрати.
До зовнішніх витрат належать: зарплата найманого робітника, оренда приміщення, плата за сировину, устаткування. Таким чином, зовнішні витрати = 6000+2500+10000+20000=38500 грн.


До внутрішніх витрат слід віднести можливі доходи Коваленка: відсоток- 2000 грн., зарплата- 7500 грн., а також вартість підприємницьких здібностей - 3500 грн. Отже, внутрішні витрати = 2000+7500+3500 = 13000 грн.


Бухгалтерський прибуток: 60000- 38500 = 21500 грн.
Єкономічний прибуток: 60000 - (38500+13000)= 8500грн.
Податки і платежі складають 30% від бухгалтерського прибутку, тобто 0,3•21500=6450 грн.
Чистий прибуток: 8500- 6450= 2050 грн.


Завдання: порахуйте витрати та прибуток підприємця. (презентація)
Завдання: Проаналізувати графіки та дати їм назви. (презентація)

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання.
Опрацювати конспект, текст підручника (с. 119-126. Основи економіки).


Література:
Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової, с.31-43.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк, с.31-38.
Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Підприємницький дохід. > Підприємницький дохід. Конспект уроку і опорний каркас