KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас уроку «Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника.»

Опорний каркас уроку економіки 10 класу

Тема: “Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про обмеженість виробничих ресурсів,  проблему вибору та закономірності економічної поведінки виробника;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

I.  Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
Де руки й охота, там скора робота. Українське народне прислів’я

Пропоную вам сконцентруватися на роботі, уважно слухати, приймати активну участь в обговоренні нового матеріалу, а це, у свою чергу, послужить продуктивній праці та швидкому засвоєнню вами інформації.

ІІ.  Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:

Робітник звертається до свого керівника:
-Якщо Ви не додасте до моєї зарплатні ще доларів 100!То я…я…я розкажу всьому офісу, що Ви збільшили мені її на 500 доларів!

ІІI.   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:

1.    До відтворювальних виробничих ресурсів  належить…(грунт, водні басейни, флора, фауна та трудові ресурси)
2.    До невідтворювальних виробничих ресурсів  належить…(корисні копалини)
3.    Що таке повна зайнятість ресурсів? (повна зайнятість ресурсів означає, що всі придатні ресурси використовуються у виробництві)
4.    Що таке повний обсяг виробництва? (повний обсяг виробництва означає, що виробничі ресурси суспільства використовуються в такій комбінації і на такій технічній основі, що забезпечують найбільший економічний результат)

План

1.    Необхідність та суть вибору альтернативних варіантів використання ресурсів.
В умовах обмеженості ресурсів перед суспільством і окремими виробниками виникає проблема вибору, пошуку альтернативних варіантів використання ресурсів. Вибір альтернативних варіантів полягає у пошуках найефективнішої комбінації ресурсів, а отже, і найраціональнішого їх використання. Соціально-економічним орієнтирами цього процесу є не лише економія ресурсів і зростання їхньої віддачі, а й таке:


1) оптимізація процесу споживання (найповніше задоволення потреб);

2)збереження й охорона навколишнього середовища;

3) здешевлення продукції і послуг;

4) забезпечення перспектив для розвитку виробництва і споживання.

Загальним орієнтиром у виборі альтернативних варіантів використання ресурсів є досягнення повної  їхньої зайнятості й повного обсягу виробництва.

Ілюстрацією вибору альтернативних варіантів використання ресурсів можуть стати дані наступної таблиці:


Ekon6-392.jpg

Пояснення до таблиці:
1.    Для прикладу взято виробництво, що створює лише 2 продукти: верстати та телевізори.


2.    Існує 5 варіантів використання ресурсів при відповідній їхній комбінації. Зі збільшенням частки одного виду вироблюваної продукції частка іншого виду знижується, і навпаки.


3.    Оптимальний варіант вибору і використання має прагнути до такої їхньої комбінації, яка б забезпечила необхідний фонд особистого споживання (телевізори) і водночас фонд виробничого споживання (верстати). Переключаючи ресурси на виробництво телевізорів, суспільство вкорочує можливості для створення верстатів, і навпаки.


2. Закономірності економічної поведінки виробника.

Якщо ми маємо суспільство, в якому ніхто не визначає ззовні обсяги виробництва і використання ресурсів, то виробник керуватиметься принципом економічної діяльності. Це означає, що він, по-перше, діятиме відповідно до власного інтересу, який полягає у максимізації прибутку. (До речі, що таке максимізація прибутку?)


По-друге, виходячи із принципу економічної доцільності при розв’язанні питання «скільки виробляти», виробник обиратиме той обсяг виробництва, який забезпечить йому найбільший прибуток.


Кожна додатково вироблена одиниця продукту – це не тільки збільшення виручки від реалізації, але й зростання витрат. Випуск додаткової одиниці продукту тягне за собою збільшення загальної виручки на певну величину, що називається граничною виручкою. Якщо збільшення обсягів виробництва забезпечує перевищення граничною виручкою граничних витрат, то прибуток зростатиме.


Як змінюються граничні витрати зі зміною обсягів виробництва? Якщо застосовувана технологія залишається незмінною, то відповідь на питання слід шукати у продуктивності ресурсів.


Погодьтеся, якби ця продуктивність була постійною, то і граничні витрати були б постійними за будь-яких обсягів виробництва. Досвід господарювання багатьох виробників засвідчує, що існує закон спадної продуктивності факторів виробництва.


Закон спадної продуктивності факторів виробництва можна сформулювати так: якщо один із факторів виробництва є змінним, а інші – постійними, то починаючи з певного моменту гранична продуктивність кожної наступної одиниці цього змінного фактора буде зменшуватися.

ІV.   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
Отже, як можна охарактеризувати своїми словами закономірності економічної поведінки виробника?

V.   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  - задіяти всіх учнів
Обговорення закону спадної продуктивності факторів виробництва. Як ви зрозуміли дію цього закону?

VI.   Додаткові завдання
Цікаві факти:
•    Головними критеріями у виборі варіанта використання ресурсів є досягнення повного використання ресурсів і повного обсягу виробництва.

•    Наявність варіантів у використанні ресурсів, якими володіє суспільного за певного рівня техніки та технології, зображують кривою виробничих можливостей. Якщо виробничі можливості використовуються неповно, то крива виробничих можливостей зміщується ліворуч. Якщо, навпаки, суспільство досягає нової межі у використанні наявних ресурсів або залучає нові, то крива зміщується праворуч.

VII.   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:
Підручник

VIII.   Заключна частина уроку
Установчий салоган - не силою б'ються, а вмінням. (Українське народне прислів’я)

Підсумки.
Людина не навчена, що сокира не точена. (Українське народне прислів’я)

Література:
1.    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
2.    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
3.    Практикум з економіки для 10-11 класів.
4.    Додаткова література.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас > Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника. > Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника. Конспект уроку і опорний каркас