KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас уроку «Тема 6. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.»

Опорний каркас уроку економіки 11 класу

Тема: “Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про дефіцит державного бюджету та державний борг;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
“ Шлях до слави прокладається працею”. ( Публілій Сир).
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і не витратите марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:

Здогади економістів можуть виявитися не гіршими, ніж здогади будь-кого іншого (Уіл Роджерс).

Економічна наука надзвичайно корисна як форма зайнятості для економістів (Джон Кеннет Гелбрайт – американський економіст та дипломат).

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що таке «податкова політика»?
2    Що таке «бюджетна політика»?
3    Які складові бюджетної системи України?


Епіграфом до нової теми уроку є вислів (на дошці)- "Менше мільйона – це гроші. Більше мільйона – це фінанси. Більше мільярда – це дефіцит. – «Уол Стріт Джорнал» Чи погоджуєтеся Ви з цим висловом?

План.
1.    Державний бюджет України.
Державним бюджет — кошторис щорічних доходів та витрат держави, виражений у грошовій формі.
Уряд розробляє проект державного бюджету й звітує щодо його виконання.
Затверджує бюджет Верховна Рада України.


Державний бюджет
1. Доходи
а) Податкові
• податок
на прибуток;
• прибутковий податок;
• податок на додану вартість (ПДВ);
• акцизи;
• податки на землю і ресурси;
• мито.


б) Неподаткові
• доходи від державної власності;
• доходи від приватизації;
• доходи від централізованого експорту;
• позики.

2. Витрати
а) Поточні
• сприяння розвиткові галузей господарства;
• заходи щодо соціального захисту населення (зарплати, пенсії, стипендії тощо);
• сплата державного боргу.


б) На розвиток
• фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності;
• структурна перебудова господарства.

2.    Бюджетний дефіцит держави.
Бюдже́тний дефіци́т — перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною.
Бюджетний профіцит – перевищення дохідної частини державного бюджету над видатковою.


Причини дефіциту держбюджету:
-    падіння доходів в умовах кризового стану економіки;
-    зменшення приросту національного доходу;
-    зменшення акцизних податків, які надходять в держбюджет;
-    збільшення бюджетних витрат;
-    непослідовна фінансово-економічна політика.


Види бюджетного дефіциту:
1.    за формою прояву:
- відкритий – офіційно визнаний у законі про бюджет;
- прихований – офіційно не визнається;


2.    за причинами виникнення:
-    вимушений – є наслідком низького рівня виробництва ВВП;
-    свідомий – визначається характером фінансової політики держави;


3.    за напрямком дефіцитного фінансування:
-    активний – спрямування коштів на інвестиції в економіку;
-    пасивний – покриття поточних видатків.


Дефіцит Держбюджету України у 2008 році склав 2,6% ВВП, або 24,3 млрд грн.
У 2009 році планувалося утримати дефіцит Держбюджету у межах 6% ВВП, або 55 млрд грн., проте до кінця року прогнозують його зростання до рекордних 122 млрд грн, а у 2010 році – 172 млрд грн.


Варто відзначити, що бюджетний дефіцит у розмірі 3% є прийнятним і міжнародно визнаним. В умовах кризи цей показник може зростати, проте необхідно зважати на причину дефіциту і заходи щодо його зниження.


Заходи щодо зниження бюджетного дефіциту:
1    конверсія;
2    перехід від фінансування до кредитування;
3    ліквідація дотацій збитковим підприємствам;
4    зниження витрат на управління державою та оборону;
5    зміна системи оподаткування;
6    боротьба з корупцією та незаконною приватизацією державних підприємств;
7    підвищення ролі місцевих бюджетів.

3.    Проблема державного боргу.
Державний борг — (борг АРК чи борг місцевого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (АРК чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи місцевого самоврядування), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.


Ekon11-96.jpg


Класифікація державного боргу:

1.    залежно від сфер розміщення:
-    внутрішній - заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом;
-    зовнішній - це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями;


2.    залежно від термінів боргів:
-    короткострокові (менше 1 року);
-    середньострокові (1-5 років);
-    довгострокові (більше 5 років);


3.    залежно від позиції уряду щодо залучення кредитних ресурсів:
-    активний – виникає внаслідок втручання уряду у подолання кризи;
-   пасивний – автоматично виникає внаслідок збільшення бюджетного дефіциту.


Управління державним боргом включає стадії:
1.    залучення;
2.    використання;
3.    погашення.


Станом на 30.09.2009 державний борг України становив 279,6 млрд грн., що у 3 рази більше, ніж у 2004 році. У 2010 році очікується, що державний борг України складе 38,6% ВВП.

ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)

Про що кажуть рівень бюджетного дефіциту та державного боргу України?

Чи можуть бюджетний дефіцит та державний борг загрожувати незалежності країни? (політичній та економічній)

V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів

Які складові Державного бюджету Ви знаєте?

Чи є державний борг та бюджетний дефіцит проблемою?

Чи має значення рівень розвитку країни при оцінці рівня її державного боргу та бюджетного дефіциту?

VI   Додаткові завдання
Цікаві факти:
Внаслідок кризи очікується, що 20 із 27 країн ЄС наступного року порушать межу рівня бюджетного дефіциту у 3%. Так, за прогнозами, у 2010 р. бюджетний дефіцит Німеччини буде становити 5%, Франції – 8,2%, Іспанії – 10%.


Згідно прогнозів державний борг в країнах ЄС зросте до 84% в 2010 р., 88,2% - в 2011 р., 100% ВВП – 2014 р.
У зоні особливого ризику - Греція, Ірландія, Латвія, Іспанія і Великобританія.


В теперішній час максимальний цільовий обсяг державного боргу країни - кандидата на вступ до зони євро складає 60% ВВП.
Рекордне зростання державного боргу очікується в Греції. Якщо в 2008 р. держборг Греції становив 97,6% ВВП, то до 2011 р. він може дорости до 135,4% від ВВП.


VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела: підручник

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)
Підсумки.
“ Хто ні про що не запитує, той нічому не навчиться”. (Томас Фуллер)

Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу. > Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу. Конспект уроку і опорний каркас