KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основи вільного підприємництва.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 7 клас. Повні уроки >> Економіка: Основи вільного підприємництва.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Основи вільного підприємництва.Повні уроки

Мета

  • дати учням поняття про підприємницьку ідею, маркетингове дослідження, підприємницький ризик, конкуренцію;
  • розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення,
  • продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань.
Економіка

Хід уроку

1. Що таке вільне підприємництво?

2. Основи вільного підприємництва в термінах.

3. Вільне підприємництво як сучасна ринкова система.


Що таке вільне підприємництво?


Підприємництво - це ініціативна, в рамках чинного законодавства діяльність по створенню, веденню і розвитку підприємства, що має своєю метою виробництво і збут продукції, отримання прибутку.
Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками:

- це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця.
- це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід. 


- це систематична діяльність. Підприємницька діяльність повинна бути постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно зареєстрованою.
- це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну (майнову) відповідальність.
- метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу.

Юридичною основою підприємницької діяльності є Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року.Будинок Верховної Ради України

Рис 1. Будинок Верховної Ради України.

Підприємництвом може займатися:

- фізична особа;
- юридична особа.

Фізична особа - це цивільна особа, яка діє в економіці самостійно, має право здійснювати господарські заходи, вступати в господарські відносини з іншими фізичними та юридичними особами.

Юридична особа - це організація, підприємство, фірма. Воно виступає як єдиний самостійний носій прав і обов'язків, має свою назву, статут, юридичну адресу, печатку, розрахунковий рахунок в банку.

Зразок печатки підприємства

Рис 2. Зразок печатки підприємства.

Вільне підприємництво - є структурним елементом ринкової економіки і забезпечує розвиток і вдосконалення економічної системи країни.

Основи вільного підприємництва

Рис 3. Основи вільного підприємництва.

Приватне / вільне підприємництво - економічна система, що характеризується наявністю у громадян права володіння капіталом і власністю, а також права займатися підприємництвом при мінімальному втручанні держави. Система вільного підприємництва стимулює діяльність підприємців і прагнення приватних власників і фірм до прибутків.

Тобто, система вільного підприємництва, що базується на приватній власності, системі вільного ціноутворення та конкуренції, є не що інше, як ринкова економічна система.

Основи вільного підприємництва в термінах


Приватна власність — одна з форм власності, що означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб. Історично приватної власності окремих осіб передувала общинна власність (племені, роду, родини). Терміни «власність» і «приватна власність» склалися в римському праві (у 2-му ст до н. е.). Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 оголосила власність священним і недоторканним правом.

Декларація прав людини і громадянина: відчуваються запозичення оформлення десяти заповідей

Рис 4. Декларація прав людини і громадянина: відчуваються запозичення оформлення десяти заповідей.

Вільне ціноутворення відіграє важливу роль в ринковій економіці. Воно зменшує попит споживачів на дефіцитні ресурси, а також націлює виробників на випуск товарів необхідної споживачеві номенклатури, кількості, якості і вартості.

Результатом вільного ціноутворення є урівноваження попиту і пропозиції, досягнення стабільності.Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition) . Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших . У суперництві на ринках мова йде про укладання угод і про частки участі в ринковій сфері. Конкурентна боротьба - це динамічний процес, що прискорює розвиток. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами.

У якості засобів у конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують наприклад , якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови постачань і платежів, інформацію через рекламу.

Конкуренція є однією з основ вільного підприємництва

Рис
5. Конкуренція є однією з основ вільного підприємництва.


Виділяють наступні функції конкуренції:

Функція регулювання.Для того щоб устояти в боротьбі, підприємець повинний пропонувати вироби, яким віддає перевагу споживач. Звідси і фактори виробництва під впливом ціни направляються в ті галузі , де в них існує найбільша потреба.

Функція мотивації. Для підприємця конкуренція означає шанс і ризик одночасно:
- підприємства, що пропонують кращу по якості продукцію або виробляють її з меншими виробничими затратами , одержують винагороду у вигляді прибутків ( позитивні санкції ). Це стимулює технічний прогрес;
- підприємства, що не реагують на побажання клієнтів або порушення правил конкуренції своїми суперниками на ринку, одержують покарання у вигляді збитків або витісняються з ринку (негативні санкції).

Функція розподілу. Конкуренція не тільки включає стимули до більш високої продуктивності , але і дозволяє розподіляти прибуток серед підприємств і домашніх господарств відповідно до їхнього ефективного внеску. Це відповідає пануючому в конкурентній боротьбі принципу винагороди за результатами.
Функція контролю. Конкуренція обмежує і контролює економічну силу кожного підприємства. Наприклад, монополіст може призначати ціну. У той же час конкуренція надає покупцю можливість вибору серед кількох продавців. Чим досконаліша конкуренція , тим справидливіша ціна.


Вільне підприємництво, як сучасна ринкова система


Сучасна ринкова система розвивається на основі високорозвинутої технології, різноманітних форм власності та активної участі держави в економіці. В кожній окремій країні цей розвиток відбувається у специфічних варіантах — вільне ринкове господарство, соціально орієнтована ринкова економіка, перехідна до ринку економіка.

У ринковій системі діють специфічні стимули та принципи господарювання, що ґрунтуються на свободі підприємництва, свободі професійного вибору, свободі споживчого вибору (в межах бюджетного обмеження), свободі вибору кожним суб'єктом джерел доходів — заробітної плати, підприємницького прибутку, відсотка за банківськими вкладами, дивідендів на акції тощо.

Стимулом підприємницької діяльності та ринкового вибору є приватна, економічна зацікавленість. Підприємці зацікавлені в максимізації прибутку, власники засобів виробництва — в отриманні високого доходу за їх використання, а споживачі, купуючи необхідні їм товари та послуги, намагаються досягти оптимальної вигоди та максимізувати отриману корисність.Свобода підприємництва, свобода споживчого вибору та особиста зацікавленість громадян формують відносини змагальності, конкуренції між суб'єктами ринкового господарства. Відносини конкуренції є загальною та обов'язковою умовою функціонування ринкового механізму як способу узгодження та синхронізації рішень, потреб споживачів і власників засобів виробництва.

Конкурентні ринкові відносини фокусуються у системі ринкових цін, яка відображає умови (витрати) виробництва, вподобання споживачів та вплив інших факторів, до яких змушені пристосовуватися власники виробничих ресурсів, підприємці, споживачі, інші суб'єкти ринку.

Відносини конкуренції в економічній теорії поділяють на два основних види: досконалу та недосконалу конкуренцію.

Свобода підприємництва, свобода споживчого вибору та особиста зацікавленість громадян формують відносини змагальності, конкуренції між суб'єктами ринкового господарства. Відносини конкуренції є загальною та обов'язковою умовою функціонування ринкового механізму як способу узгодження та синхронізації рішень, потреб споживачів і власників засобів виробництва.

Конкурентні ринкові відносини фокусуються у системі ринкових цін, яка відображає умови (витрати) виробництва, вподобання споживачів та вплив інших факторів, до яких змушені пристосовуватися власники виробничих ресурсів, підприємці, споживачі, інші суб'єкти ринку.

Контрольні завдання

1. Що таке вільне підприємництво?

2. Назвіть основи вільного підприємництва. Чи можливе існування вільного підприємництва без конкуренції?

3. Перерахуйте функції конкуренції.

4. Що є юридичною основою підприємницької діяльності?

5. Яка різниця між поняттями "фізична особа" та "юридична особа"?

6. Поясніть механізм вільного ціноутворення?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Основи вільного підприємництва", Винник А.А., вчитель економіки, Рівненська загальноосвітня школа I - III ступенів.

2. Практична робота до теми "Основи вільного підприємництва", Биков Д.Я., вчитель економіки,  Міжнародний ліцей "Гранд".

3. Липсиц И. В. Экономика. Учебник 7-8 класс. Вита-Преес, 2009 - 224с.

4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352 с.: іл.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.Над уроком працювали

Винник А.А.

Биков Д.Я.

Толочко Г.О.

Прокопенко Ю.А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас