KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особливості будови тканин рослин. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 10 клас. Повні уроки>>Біологія: Особливості будови тканин рослин. Повні уроки

Содержание

Тема уроку

  • Особливості будови тканин рослин

Мета уроку

  • познайомитися із видами тканин рослин і їх будовою.

Задачі уроку

  • вивчити особливості будови рослинних тканин.

Хід уроку

Особливості будови тканин рослин

Тканиною називається група клітин, структурно і функціонально взаємозв'язаних один з одним, схожих за походженням, будові і що виконують певні функції в організмі. Тканини виникли у вищих рослин у зв'язку з виходом на сушу і найбільшої спеціалізації досягли у покритосеменних, у яких їх виділяють до 80 видів.

Найважливішими тканинами рослин є утворюючі, покривні, такі, що проводять, механічні і основні. Вони можуть бути простими і складними. Прості тканини складаються з одного виду клітин (наприклад, коленхіма, меристема), а складні - з різних по будові клітин, що виконують окрім основних і додаткові функції (епідерма, ксилема, флоема та ін.).

Учні, давайте розгялнемо настпуне відео.


Відео 1 «Просте й складне листя»

Створюючі тканини, або меристеми

Створюючі тканини, або меристеми, є ембріональними тканинами. Завдяки здатності до ділення, що довго зберігається (деякі клітини діляться впродовж усього життя) меристеми беруть участь в утворенні усіх постійних тканин і тим самим формують рослину, а також визначають його тривалий ріст.

Клітини утворюючої тканини тонкостінні, багатогранні, щільно зімкнуті, з густою цитоплазмою, з великим ядром і дуже дрібними вакуолями. Вони здатні ділитися у різних напрямах.

За походженням меристеми бувають первинні і вторинні. Первинна меристема складає зародок сім'я, а у дорослої рослини зберігається на кінчику коренів і верхівках пагонів, що робить можливим їх наростання в довжину. Подальше розростання кореня і стебла по діаметру (вторинний ріст) забезпечується вторинними меристемами - камбієм і феллогеном. По розташуванню в тілі рослини розрізняють верхівкові (апікальні), бічні (латеральні), вставні (інтеркалярні) і раневі (травматичні) меристеми.

Діти, давайте подивимося на будову рослин на малюнку 1.


Клітинна будова рослин


Мал.1  Клітинна будова рослин

Покривні тканини

Покривні тканини розташовуються на поверхні усіх органів рослини. Вони виконують головним чином захисну функцію - захищають рослини від механічних ушкоджень, проникнення мікроорганізмів, різких коливань температури, зайвого випару і т. п. Залежно від походження розрізняють три групи покривних тканин - епідермис, перидерма і кірка.

Епідерміс (епідерма, шкірка) - первинна покривна тканина, розташована на поверхні листя і молодих зелених пагонів. Вона складається з одного шару живих, щільно зімкнутих клітин, що не мають хлоропластів. Оболонки клітин зазвичай звивисті, що обумовлює їх міцне зімкнення. Зовнішня поверхня клітин цієї тканини часто одягнена кутикулою або восковим нальотом, що є додатковим захисним пристосуванням. У епідермі листя і зелених стебел є стоми, які регулюють транспірування і газообмін рослини.

Учні, подивіться на малюнок 2, щоб побачити приклад епідермісу рослини морозник.


Рослина морозник під електронним мікроскопом        


Мал. 2 Рослина морозник під електронним мікроскопом. Плоскі клітини епідерміса та витягнуті палісадні клітини з багатьма хлоропластами.

Перидерма - вторинна покривна тканина стеблів і коренів, що змінює епідерміс у багаторічних рослин. Її створення пов'язане з діяльністю вторинної меристеми - феллогена (пробкового камбію), клітини якого діляться і диференціюються у відцентровому напрямі (назовні) в пробку (фелему), а в доцентровому, (всередину) - в шар живих паренхімних клітин (фелодерму). Пробка, фелоген і фелодерма складають перидерму.

Клітини пробки просякнуті жироподібною речовиною - суберином - и не пропускають воду і повітря, тому вміст клітини відмирає і вона заповнюється повітрям. Багатошарова пробка утворює своєрідний чохол стебла, що надійно оберігає рослину від несприятливих дій довкілля. Для газообміну і транспірування живих тканин, що лежать під пробкою, в останній є особливі утворення -чечевички; це розриви в пробці, заповнені рихло розташованими клітинами.

Кірка утворюється у дерев і кущів на зміну пробці. У тканинах кори, що більш глибоко лежать, закладаються нові ділянки фелогену, що формують нові шари пробки. Внаслідок цього зовнішні тканини ізолюються від центральної частини стебла, деформуються і відмирають, На поверхні стебла поступово утворюється комплекс мертвих тканин, що складається з декількох шарів пробки і відмерлих ділянок кори. Товста кірка служить надійнішим захистом для рослини, ніж пробка.

Діти, подивіться на малюнок 3. Саме так виглядає кірка листя.


 Клітини кірки листя «зчеплені» один з одним, що збільшує його міцність.        


 Мал. 3 Клітини кірки листя «зчеплені» один з одним, що збільшує його міцність.

Пропускаючі тканини

Пропускаючі тканини забезпечують пересування води і розчинених в ній поживних речовин по рослині. Розрізняють два види тканини, що проводить, - ксилему (деревину) і флоему (луб).

Учні, подивіться на малюнок 4, щоб зрозуміти класифікацію таких тканин.


Пропускаючі тканини


Мал. 4 Пропускаючі тканини


Ксилема - це головна тканина вищих судинних рослин, що водопроводить, забезпечує пересування води з розчиненими в ній мінеральними речовинами від коренів до листя і інших частин рослини (висхідний струм). Вона також виконує опорну функцію. До складу ксилеми входять трахеїди і трахеї, деревинна паренхіма і механічна тканина.

Друзі, давайте уважно розглянемо малюнок 5, щоб зрозуміти, з яких тканин створене листя рослин.


 Внутрішня будова листя


Мал.5 Внутрішня будова листя


Трахеїди
є вузькими, сильно витягнутими в довжину мертвими клітинами із загостреними кінцями і здеревілими оболонками. Проникнення розчинів з однієї трахеїди в іншу відбувається шляхом фільтрації через пори - поглиблення, затягнуті мембраною. Рідина по трахеїдах протікає повільно, оскільки порова мембрана перешкоджає руху води. Трахеїди зустрічаються у усіх вищих рослин, а у більшості хвощів, плавунів, папоротей і голонасінних служать єдиним елементом ксилеми, що проводить. У покрытосеменных рослин разом з трахеїдами є сосуди.

Трахеї - це порожнисті трубки, що складаються з окремих члеників, розташованих один над одним. У члениках на поперечних стінках утворюються наскрізні отвори - перфорації, або ці стінки повністю руйнуються, завдяки чому швидкість струму розчинів по посудинах багаторазово збільшується. Оболонки посудин просочуються лігніном і надають стеблу додаткову міцність. Залежно від характеру потовщення оболонок розрізняють трахеї кільчасті, спіральні, сходові та ін.

Флоема проводить органічні речовини, синтезовані в листі, до усіх органів рослини (низхідний струм). Як і ксилема, вона є складною тканиною і складається з ситовидних трубок з клітинами-супутницями (див. мал. 8.3), паренхіми і механічної тканини. Ситовидні трубки утворені живими клітинами, розташованими одна над іншою. Їх поперечні стінки пронизані дрібними отворами, що утворюють як би сито.

Клітини ситовидних трубок позбавлені ядер, але містять в центральній частині цитоплазму, тяжи якої через наскрізні отвори в поперечних перегородках проходять в сусідні клітини. Ситовидні трубки, як і посудини, тягнуться по усій довжині рослини. Клітини-супутниці сполучені з члениками ситовидних трубок численними плазмодесмами і, мабуть, виконують частину функцій, втрачених ситовидними трубками (синтез ферментів, освіта АТФ).

Ксилема і флоема знаходяться в тісній взаємодії один з одним і утворюють в органах рослини особливі комплексні групи - пучки.

Механічні тканини

Механічні тканини


Мал. 6 Механічні тканини


Механічні тканини забезпечують міцність органів рослин. Вони складають каркас, що підтримує усі органи рослин, протидіючи їх зламу, стискуванню, розриву.

Пропоную вам наступне відео.Відео 2 «Механічні тканини»


Основними характеристиками будови механічних тканин, що забезпечують їх міцність і пружність, є потужне потовщення і одеревіння їх оболонок, тісне зімкнення між клітинами, відсутність перфорацій в клітинних стінках. Учні, подивіться на малюнок 6, щоб зрозуміти класифікацію таких тканин.

Механічні тканини найбільш розвинені в стеблі, де вони представлені лубовими і деревинними волокнами.

Діти, давайте подивимося наступне відео.Відео 3 «Внутрішня будова стебла»


У коренях механічна тканина зосереджена в центрі органу. Залежно від форми клітин, їх будови, фізіологічного стану і способу потовщення клітинних оболонок розрізняють два види механічної тканини : коленхіму і склеренхіму.

Пропоную вам подивитися наступне відео.
Відео 4 «Будова кореня»


Коленхіма представлена живими паренхімними клітинами з нерівномірно потовщеними оболонками, що роблять їх особливе добре пристосованими для зміцнення молодих зростаючих органів. Будучи первинними, клітини коленхіми легко розтягуються і практично не заважають подовженню тієї частини рослини, в якій знаходяться. Зазвичай коленхіма розташовується окремими тяжами або безперервним циліндром під епідермою молодого стебла і черешків листя, а також облямовує жилки в листі дводольному. Іноді коленхіма містить хлоропласти.

Склеренхіма складається з витягнутих клітин з рівномірно потовщеними, часто здеревілими оболонками, вміст яких відмирає на ранніх стадіях. Оболонки склеренхимных клітин мають високу міцність, близьку до міцності стали. Ця тканина широко представлена у вегетативних органах наземних рослин і складає їх осьову опору.

Розрізняють два типи склеренімних клітин: волокна і склереїди.
Волокна - це довгі тонкі клітини, зазвичай зібрані в тяжи або пучки (наприклад, лубові або деревинні волокна).

Склереїди - це округлі мертві клітини з дуже товстими здеревілими оболонками. Ними утворені насінна шкірка, шкаралупа горіхів, кісточки вишні, сливи, абрикоси; вони надають м'якушу груш характерний характер питлівки.

Основна тканина, або паренхіма

Основна тканина, або паренхіма, складається з живих, зазвичай тонкостінних клітин, які складають основу органів (звідки і назва тканини). У ній розміщені механічні, такі, що проводять і інші постійні тканини. Основна тканина виконує ряд функцій, у зв'язку з чим розрізняють асиміляційну (хлоренхіму), запасаючу, воздухоносную (аеренхіму) і водоносну паренхіму.

Клітини асиміляційної тканини містять хлоропласти і виконують функцію фотосинтезу. Основна маса цієї тканини зосереджена в листі, менша частина - в молодих зелених стеблах.

Друзі, давайте з допомогою малюнку 7, спробуїмо знайти взаємозв`язок між різними типами тканин рослин.


Взаємозв`язок між типами рослинних тканин


Мал. 7 Взаємозв`язок між типами рослинних тканин

Діти, давайте в наступному відео повторимо матеріал уроку.


Відео 5 «Тканини рослин, їх види»


Контролюючий блок


1)    Що таке тканини?
2)    Назвіть прості та складні тканини рослин.
3)    Якими бувають механічні тканини?
4)    Якими бувають пропускаючі тканини?
5)    Які функції склеренхімних тканин ви знаєте?

   

Список використаної літератури


1) Урок на тему «Тканини рослин» Савкова О.І., вчителя біології, м. Мелітопіль, сш №2.
2)Урок на тему «Класифікація та будова тканин рослин» Дюбін Д.О., вчителя біології,  м. Дніпродзержинськ, сш №3.
3) Урок на тему «Особливості будови та функції рослинних тканин»  Китова  М.І., вчителя біології,  м. Кривий Ріг, сш №2.
4) Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология / Сост. СТ. Исмаилова. — М.: Аванта+, 2008.
5) Учебник: «Механические и проводящие ткани растений», под. ред.Синікова В.Д., Романюка Р. І. Київ, 2008.


Відредаговано та вислано Чепець Т.П.


Над уроком працювали

Савкова О.І.

Дюбін Д.О.

Китова М.І.

Чепець Т.П.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Біологія 10 клас