KNOWLEDGE HYPERMARKET


Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини. Конспект уроку

Біологія 7 клас

Тема "Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини"

Конспект уроку до теми "Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини" 


УРОК № 12
Тема. Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин. Тип Губки
Мета уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю й загальними ознаками багатоклітинних організмів, а також з особливостями будови губок і процесів їхньої життєдіяльності.
Обладнання і матеріали: таблиця «Найпростіші», фотографії, рисунки й таблиці із зображенням губок та інших багатоклітинних тварин, муляжі або скелети губок.
Базові поняття і терміни уроку: багатоклітинність, губки, пори, фільтрація, устя, голки, амебоїдні клітини, клітини із джгутиками, покривні клітини, вапняні, скляні й силікатно-рогові губки, туалетні губки.
Концепція уроку
Ознайомити учнів з основними особливостями й розмаїтістю багатоклітинних організмів. Ознайомити їх з основними особливостями типу Губки. Порівнюючи губок з найпростішими, показати відмітні ознаки двошарових багатоклітинних тварин. Звернути увагу на поділ функцій між різними типами клітин. Як характерні риси типу розглянути можливість тимчасового існування клітин незалежно одна від одної та можливість перетворення клітин одних типів на інші. Ознайомити учнів з розмаїтістю губок і визначити їхню роль у природі й житті людини.

ХІД УРОКУ
I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів
Питання до учнів
Які найпростіші можуть спричинити захворювання людини?
Яке значення найпростіших у житті людини?
Яке значення найпростіших у природних екосистемах?
Яких колоніальних найпростіших ви знаєте?
II. Вивчення нового матеріалу
Повідомлення учня
Основні гіпотези походження багатоклітинності.
Бесіда
— Чим відрізняються клітини одноклітинних і багатоклітинних?
З варіантів відповіді необхідно виділити такі пункти:
- відносно менш складна будова;
- вузька спеціалізація;
- тісний взаємозв’язок між клітинами багатоклітинного організму;
- обмеженість можливої кількості поділів.
Необхідно звернути особливу увагу на відмітність колоніальних форм (мають набагато менш слабкий зв’язок між клітинами й не настільки спеціалізовані) від багатоклітинних організмів.
Розповідь учителя з елементами бесіди
Хто такі губки?
Це водні, переважно морські (лише незначна кількість видів — прісноводні) безхребетні. Вони нерухомо прикріплюються до дна або підводних предметів. Симетрія тіла в губок відсутня або наявна невиразна радіальна симетрія. У цих тварин існує невелика кількість типів клітин, органи й тканини не виражені.
Особливості зовнішньої будови й екологія групи
Губки зазвичай мають форму мішка або келиха, що своєю основою прикріплюється до субстрату, а отвором (устям) обернений угору. Усі вони фільтратори. Циркуляцію води й живлення в губок забезпечують особливі джгутикові клітини — хоаноцити, якими
вистелені внутрішні порожнини тіла губок.
Особливості внутрішньої будови
Тіло губок складається з двох шарів: зовнішнього — ектодерми та внутрішнього — ентодерми. Між ними виділяється мезоглея (шар безструктурної речовини, що включає в себе окремі клітини). Основні клітинні елементи губок розташовані в мезоглеї: опорні елементи, клітини, що утворюють голки скелета, й амебоцити (рухливі клітини, розташовані в мезоглеї). Деякі з амебоцитів є недиференційованими резервними клітинами й можуть утворювати решту типів клітин. Майже всі губки мають складний мінеральний або органічний (роговий) скелет. Скелет завжди розташований у мезоглеї. Мінеральний скелет складається з мікроскопічних голок — спікул. Роговий скелет складається з дуже розгалуженої мережі рогових волокон. Усе тіло губок пронизане численними порами й каналами (різного ступеня складності), що ведуть у внутрішні порожнини. Справжня порожнина тіла або кишка відсутні. Завдяки хоаноцитам крізь тіло губки постійно проходить струмінь води. Газообмін клітин здійснюється шляхом дифузії. Залежно від ступеня розвитку системи каналів розрізняють три типи будови губок: аскон (найпростіший), сикон і лейкон (найскладніший). Нервова система в губок відсутня. Розмноження статеве або
нестатеве (брунькування). Зазвичай губки є гермафродитами, але трапляються і роздільностатеві форми. У класифікації губок велике значення має речовина, з якої
утворений скелет. Залежно від цієї ознаки виокремлюють вапняні (скелет із вапняних голок), скляні (скелет із силікатних голок, близьких за складом до піску і скла) і силікатно-рогові (скелет із силікатних голок і рогових волокон) губки. Зустрічаються й рогові губки, скелет яких утворений лише роговими волокнами. Очищеним від тканин м’яким роговим скелетом туалетних губок користуються для миття. Типовою губкою, що живе в річках і озерах України, є бодяга.
III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів
Питання до учнів
Хто такі губки?
Якою є будова губок?
Яких губок ви знаєте?
Які губки використовуються людиною?
Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів
Доведіть, що губки — багатоклітинні, а не колоніальні тварини.
IV. Домашнє завдання
Вивчити відповідний параграф підручника.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Іванова Н.С.

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас > Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини > Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини. Конспект уроку