KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>>Зарубіжна література: Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

Ідейна спрямованість драми. Хоча Шиллер писав драму «Вільгельм Телль» у період «веймарського класицизму», за характером своєї ідейної спрямованості вона безпосередньо співвідноситься з програмовими засадами та ідеологією німецького штюрмерського руху, який проголошував необхідність об'єднання Німеччини, поетизував боротьбу за свободу й уславлював патріотизм. Саме такий ідейний пафос пронизує зміст шиллерівської драми.


В колі проблем, що їх порушено в драмі, головною є проблема національно-визвольної боротьби пригнічуваних народів Європи проти іноземних поневолювачів. У п'єсі ця проблема ставиться на матеріалі швейцарської історії, але, змальовуючи героїчну боротьбу швейцарського народу за свою свободу та національну незалежність, Шиллер виразно натякає на історичну аналогію між Швейцарією та сучасною драматургові Німеччиною, яка була так само роздроблена і фактично залежала від могутніших сусідів. Аналогія була тим актуальнішою, що, подібно до австрійських окупантів, які нещадно грабували швейцарські землі, армія Французької республіки ще у 1792 р., скориставшись роз'єднаністю німецьких князівств, їх політичною та економічною слабкістю, окупувала лівий берег Рейну.


Саме тому драма «Вільгельм Телль» стала безпосереднім відгуком Шиллера на найважливіші завдання сучасності, його відповіддю на пекучу проблему об'єднання Німеччини і згуртування сил народу перед загрозою іноземного поневолення. Саме тому сучасники Шиллера вже після його смерті сприйняли цю останню із завершених драматургічних праць митця як мужній заклик до об'єднання Німеччини. Із цих же причин своєрідною кульмінацією й ідейним центром шиллерівської драми стає історична сцена присяги повстанців у горах поблизу озера Рютлі, де селяни трьох швейцарських кантонів створюють союз для спільного опору іноземцям. У цій сцені і звучить заклик, який є головною ідеєю твору, — заклик до об'єднання всього народу для боротьби за свою національну свободу та незалежність. Заради цієї великої мети, заради блага батьківщини потрібно забути взаємні чвари та образи, відмовитись від особистих амбіцій, адже тільки об'єднавши зусилля можна здобути перемогу. Цю думку Шиллер яскраво увиразнює в сцені зустрічі на галявині Рютлі двох селян, які щойно судилися за межу, але задля звільнення Швейцарії вони забули про свої чвари:

...А це наш Редінг, старшина колишній.

М е й є р
Його я знаю. Він мій супротивник;

В старому позові — за ґрунт суміжний.

Перед судом ми, Редінг, вороги.

А тут — ми друзі...
(Потискує йому руку.)

Закликаючи співвітчизників до консолідації та спротиву іноземним поневолювачам, тобто до суголосних, зрештою, революційним гаслам дій, Шиллер водночас полемізує з ідеями Французької революції, які виявились для нього неприйнятними. Так, він пише про визволення народу від чужоземних гнобителів силами самого народу, але при цьому показує відмінність характеру й результатів цього народно-демократичного визволення від тих результатів, до яких призвела Французька буржуазна революція, — до нескінченних воєн, до загарбання чужих земель, до позбавлення свободи й незалежності слабших народів. Французькій революційній ідеології Шиллер протиставляє у своїй драмі ідеали патріархальної народної демократії, які уособлює в образах ватажків повстання.


Порушуючи питання та конфлікти, актуальні для тогочасного історичного розвитку Німеччини, п'єса далеко не вичерпує ними свого художнього та історичного значення. Характеризуючи проблематику та ідейну спрямованість драми Шиллера «Вільгельм Телль», І. Франко зазначав: п'єса ця «сучасна для кожного часу і кожного народу, що стогне під чужим політичним і суспільним гнітом і бажає з-під нього вибитись на волю».

КУТОЧОК ДОПИТЛИВОГО
Як відомо, поети, що пишуть любовну лірику, адресують свої віршовані послання переважно своїм сучасницям, тим жінкам, з якими вони були знайомі чи, принаймні, яких вони бачили за тих або інших життєвих обставин. Дослідники любовної лірики Шиллера, адресованої якійсь невідомій Лаурі, довго і марно намагалися відшукати жінку з таким ім'ям у колі знайомих, близьких або рідних поета. Прекрасною «незнайомкою» виявилась... Лаура Петрарки, та сама Лаура, ім'я якої увічнив у своїх сонетах всесвітньо відомий флорентійський поет епохи Відродження. Дивовижно, але саме цій жінці Шиллер присвятив свої перші, найбільш щирі та безпосередні любовні почуття. Згодом у віршах Шиллера з'явилася ще одна прекрасна незнайомка на ім'я Мінна, якій поет адресував свої інтимні роздуми та переживання. її особа так і залишилась загадкою для біографів Шиллера.


Однією з найяскравіших сторінок в історії німецької просвітницької літератури є дружба і творча співпраця двох великих геніїв художньої словесності — Гете і Шиллера.
 
Цей знаменитий творчий союз складався не просто. 31787 р. Шиллер оселився у Веймарі. Хоча Гете і Шиллер жили у Веймарі поруч, вони заприятелювали не відразу. У 1794 р. Гете і Шиллер були присутні на засіданні Спілки природознавців у Єні, обом не сподобалася якась доповідь, і вони продовжували дискутувати, йдучи додому. Так почалася дружба, що тривала більше десяти років і збагатила німецьку та світову літературу неперевершеними шедеврами художньої творчості.
Пам'ять про Шиллера вшановують не лише на його бать-    ківщині, в Німеччині, а й у Швейцарії. Саме так: іноземця
 
ПІДСУМУЄМО
Шиллера швейцарці вважають першим швейцарським національним драматургом. Цієї честі Шиллер удостоєний лише за один свій твір — народну драму «Вільгельм Телль». При цьому сам драматург ніколи в житті навіть не перетинав кордону Швейцарії. У 1860 р. скелю Мітенштейн на березі Фірвальдштетського озера, де зійшли перші паростки швейцарської незалежності, вдячні швейцарці прикрасили написом: «Співцеві Телля Фрідріху Шиллеру — стародавні кантони».


Дайте відповіді на запитання
І.     Простежте головні віхи життєвого шляху Шиллера.
2.    Хто з культурних та літературних діячів Європи впливав на формування світогляду Шиллера?
3.    На які періоди ділиться творчість Шиллера?
4.    Чому Шиллер з усіх видів мистецтва віддавав перевагу саме драматургії?
5.    Засновником якого жанру драми став Шиллер? Які твори Шиллера цього жанру ви знаєте?
6.    У чому полягає внесок Шиллера в розвиток німецької лірики?
7.    Які історичні події стали основою драми Шиллера «Вільгельм Телль»?
8.    Охарактеризуйте сюжетно-композиційну структуру драми «Вільгельм Телль». Що є її кульмінаційним центром?
9.    На що спрямований ідейний пафос драми «Вільгельм Телль» ?
10. Чому п'єса зі швейцарської історії була актуальною для співвітчизників Шиллера? У чому неоднозначність ставлення драматурга до революційних методів боротьби за незалежність? Як це виявилось у його п'єсі?
11.    Чому Шиллер назвав свою п'єсу «Вільгельм Телль» народною драмою? Які групи персонажів діють у його п'єсі?
12.    Які образи в драмі є негативними, як вони себе виявляють?
13.    Хто з героїв драми належить до визволителів швейцарського краю?
14.    Яке місце в системі образів драми належить образу Віль-гельма Телля? Як упродовж сюжету драми відбувається еволюція світогляду Телля?
15.   Чим приваблювала українських письменників творчість Шиллера?


Поміркуйте
Чому російський критик XIX ст. В. Бєлінський назвав Шиллера благородним адвокатом людства?


Який сенс вкладав Шиллер у такі свої вислови: «Лише краси осяйна брама / В країну мудрості веде»; «Краса мусить вивести людину на істинний шлях»; «Красу треба розуміти як необхідну умову існування людства»?


Пригадайте
Відомий вислів якого літературного героя нагадують слова Вільгельма Телля: «И тоді лиш маю втіху від життя. Коли щодня борюсь і здобуваю»?

Яких літературних або фольклорних героїв нагадує вам Вільгельм Телль? Спробуйте провести паралелі між його особою і літературними та історичними постаттями української історії.


Перевірте свої знання

Як змінювалися ідейні та художні погляди Шиллера впродовж років його творчості?
Як би ви сформулювали основну ідею творчості Шиллера?

Подискутуйте

Чи логічним є те, що драма Шиллера має назву « Вільгельм Телль», адже цей герой не був у числі безпосередніх ініціаторів і ватажків повстання? Спробуйте переконати своїх товаришів, що така назва все ж логічна, або запропонуйте такі варіанти назви твору, які, на вашу думку, найточніше відображають його ідейну спрямованість.
 
Перевірте себе
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до розділу: «З літератури XVIII століття. Просвітництво»
Чи знаєте ви історичну епоху?


Епохою Просвітництва називають:
а)    XVII століття;
б)    XVIII століття;
в) початок XIX століття.


Ідеологи Просвітництва вважали, що основною причиною недосконалості людського суспільства є:
а)    соціальна нерівність;
б)    неосвіченість;
в)    релігійна віронетерпимість.


Штюрмерами називали себе представники:
а)    класицизму;
б)    просвітницького реалізму;
в)    руху «Буря і натиск».


Чи знаєте ви творчість письменника?
ВОЛЬТЕР
Вольтер представляє літературу: а)бароко;
б)    Просвітництва;
в)    класицизму.
Вольтер створив жанр:
а)    історичної повісті;
б)    психологічної повісті;
в)    філософської повісті.


Йоганн Вольфганг ГЕТЕ
Ідею «Фауста» Гете запозичив з:
а)    життєпису свого сучасника;
б)    середньовічних легенд;
в)    античної літератури.
«Фауст» Гете за жанром:
а)    філософська поема;
б)    філософська трагедія;
в)    роман у віршах.


Фрідріх ШИЛЛЕР
Перша драма, яку створив Шиллер, мала назву:
а)    «Вільгельм Телль»;
б)    «Підступність і кохання»;
в)    «Розбійники».


В німецькій драматургії Шиллер вважається засновником жанру:
а)    драматичної поеми;
б)    філософської драми;
в)    історичної драми.


В основу драми «Вільгельм Телль» покладено події з історії:
а)    Німеччини;
б)    Франції;
в)    Швейцарії.


Тема шиллерівської драми «Вільгельм Телль»:
а)    національно-визвольна боротьба;
б)    боротьба проти соціальної несправедливості;
в)    боротьба Телля з його кривдником Геслером.


Чи запам'ятали ви зміст програмних творів?
Вольтер. «ПРОСТАК»
Події повісті Вольтера «Простак» відбуваються у:
а)    Німеччині;
б)    Португалії;
в)    Франції.


Концепцію «природної людини» в повісті Вольтера «Простак», крім головного героя, втілює:
а)    Гордон;
б)    Сент-Ів;
в)    Сент-Пуанж.


У Парижі Простак:
а)    зустрічається з королем;
б)    потрапляє до Бастилії;
в)    організовує втечу Сент-Ів із в'язниці.


Гордон намагається переконати Простака в тому, що:
а)    здобутки цивілізації — це суспільне благо;
б)    цивілізація псує людину;
в)    цивілізація породжує суспільну нерівність.


У фіналі повісті Простак:

а) залишає Францію;
б) оселяється в провінції;
в) стає офіцером королівського війська.


Й. В. Гете. «ФАУСТ»
Бог і Мефістофель вступили в суперечку з приводу того:
а) хто з них корисніший для людей;
б) хто з них керує всім на Землі;
в) хто з них краще розуміє зміст духовних прагнень людини.


Від самогубства Фауста врятовує:  а) пасхальний спів і дзвін;
 б) поява Мефістофеля;
в) прихід Вагнера.


Мефістофель має забрати душу Фауста:
а) через 25 років;
б) коли він спробує обманути диявола;
в) коли він накаже дияволові зупинити мить.


У фіналі «Фауста» головний герой приходить до думки, що кінцева істина, яка визначає сенс існування людської особистості, — це:
а) суспільне благо;
б) кохання; в)особисті інтереси.


Ф. Шиллер. «ВІЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ»
Дія драми відбувається наприкінці:
а) XII століття;
б) XIII століття;
в) XIV століття.


Вільгельм Телль врятовує від переслідування:
а) Штауффахера;
б) Мельхталя;
в) Баумгартена.


Берта фон Брунек стає на бік повсталого народу тому, що:
а) боїться втратити свої маєтки;
б) кохає Ульріха фон Руденца;
в) є патріоткою Швейцарії.


Австрійського намісника Геслера вбиває:
а) Ульріх фон Руденц;
б) Вільгельм Телль;
в) повсталі селяни.


Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

зарубіжна література скачати, тести із зарубіжної літератури, зарубіжна література в школі

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.